توسعه نرم افزار رادکام

اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام


GraphQL یک زبان پرس و جو برای APIها و یک Runtime به منظور اجرای پرس و جو برروی داده های موجود است. در این مقاله مقدمه ای بر نحوه پیاده سازی GraphQL از طریق WebApi شرح داده می شود.

GraphQL

GraphQL


برنامه نویسی

GraphQL ،GraphQL در WebApiچگونه توسط WebAssembly کدهای Native در مرورگر اجرا می شود؟ چرا این کار را انجام می دهیم؟ و این کار در آینده توسعه وب چه معنایی دارد؟

در این مقاله تلاش می کنیم به این سوالات پاسخ دهیم.وب اسمبلی


برنامه نویسی

WebAssembly، وب اسمبلی، LLVM، EmscriptenASP.NET Core به روش های مختلف میزبانی می شود که در این مطلب به بررسی آنها می پردازیم.

ASP.NET Core Web Server

برنامه نویسی

ASP.NET Core Web Server، Kestrel Web Server، Reverse Proxy Serverیک Middleware چیزی نیست جز یک کامپوننت (و یا class) که در هر درخواست از برنامه ASP.NET Core اجرا می شود.

ASP.NET Core Middleware


برنامه نویسی

HttpModules ،HttpHandlers ،ASP.NET Core Middleware