اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام
Delegate چیست؟ Delegate به طور مشخص به یک متد اشاره می کند. ما می توانیم Delegate را همانند یک متد با استفاده از عبارت کلیدی Delegate تعریف کنیم. سپس می توانیم یک نمونه از Delegate را ایجاد کرده و به یک متد مرتبطش کنیم.
نوشته شده در برنامه نویسی