بررسی ثبت دامنه

می دانید چه می خواهید؟ دامنه ی جدیدتان را ثبت کنید.
ایده ای ندارید؟ نگاهی به پسوندهای جدید بیاندازید!
 • جستجوی پسوندها
.abogado
SALE
۹۸۶,۰۰۰ تومان
.ac
SALE
۲,۵۵۲,۰۰۰ تومان
.ac.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.academy
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.accountant
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.accountants
SALE
۲,۴۳۶,۰۰۰ تومان
.actor
SALE
۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان
.adult
SALE
۲,۴۳۶,۰۰۰ تومان
.aero
SALE
۱,۲۴۷,۰۰۰ تومان
.af
SALE
۲,۲۰۴,۰۰۰ تومان
.agency
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.airforce
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.alsace
SALE
۱,۸۵۶,۰۰۰ تومان
.amsterdam
SALE
۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان
.apartments
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.app
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.archi
SALE
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
.army
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.art
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.asia
SALE
۵۲۲,۰۰۰ تومان
.associates
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.attorney
SALE
۹۸۶,۰۰۰ تومان
.auction
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.audio
SALE
۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان
.auto
SALE
۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
.baby
SALE
۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان
.band
SALE
۶۰۹,۰۰۰ تومان
.bar
SALE
۱,۹۴۳,۰۰۰ تومان
.barcelona
SALE
۲,۵۲۳,۰۰۰ تومان
.bargains
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.bayern
SALE
۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان
.beer
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.berlin
SALE
۱,۹۱۴,۰۰۰ تومان
.best
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.bet
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.bid
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.bike
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.bingo
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.bio
SALE
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
.biz
SALE
۴۳۵,۰۰۰ تومان
.black
SALE
۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان
.blog
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.blue
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.bond
SALE
۲۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان
.boutique
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.brussels
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.build
SALE
۱,۹۷۲,۰۰۰ تومان
.builders
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.business
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.buzz
SALE
۹۸۶,۰۰۰ تومان
.bzh
SALE
۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان
.ca
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.cab
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.cafe
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.camera
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.camp
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.capetown
SALE
۵۲۲,۰۰۰ تومان
.capital
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.car
SALE
۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
.cards
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.care
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.careers
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.cars
SALE
۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
.casa
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.cash
SALE
۹۲۸,۰۰۰ تومان
.catering
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.cc
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.center
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.ceo
SALE
۲,۵۵۲,۰۰۰ تومان
.chat
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.cheap
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.christmas
SALE
۱,۲۴۷,۰۰۰ تومان
.church
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.city
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.claims
SALE
۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان
.cleaning
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.click
SALE
۲۹۰,۰۰۰ تومان
.clinic
SALE
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.clothing
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.cloud
SALE
۲۶۱,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ تومان
.club
SALE
۳۴۸,۰۰۰ تومان
.co
SALE
۴۳۵,۰۰۰ ۷۵۴,۰۰۰ تومان
.co.in
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.co.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.co.uk
SALE
۲۹۰,۰۰۰ تومان
.co.ve
SALE
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
.coach
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.codes
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.coffee
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.college
SALE
۱,۸۲۷,۰۰۰ تومان
.cologne
SALE
۷۸۳,۰۰۰ تومان
.com
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.com.ai
SALE
۵,۷۷۱,۰۰۰ تومان
.com.ve
SALE
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
.community
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.company
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.computer
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.condos
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.construction
SALE
۷۸۳,۰۰۰ تومان
.consulting
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.contractors
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.cooking
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.cool
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.corsica
SALE
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
.country
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.coupons
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.courses
SALE
۹۸۶,۰۰۰ تومان
.credit
SALE
۲,۷۲۶,۰۰۰ تومان
.creditcard
SALE
۳,۷۱۲,۰۰۰ تومان
.cricket
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.cruises
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.cymru
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.dance
SALE
۶۰۹,۰۰۰ تومان
.date
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.dating
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.deals
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.degree
SALE
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
.delivery
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.democrat
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.dental
SALE
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.dentist
SALE
۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان
.desi
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.design
SALE
۱,۲۴۷,۰۰۰ تومان
.dev
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.diamonds
SALE
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.digital
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.direct
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.directory
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.discount
SALE
۹۲۸,۰۰۰ تومان
.doctor
SALE
۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان
.dog
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.domains
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.download
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.durban
SALE
۵۲۲,۰۰۰ تومان
.earth
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.education
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.email
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.energy
SALE
۲,۴۳۶,۰۰۰ تومان
.engineer
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.engineering
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.enterprises
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.equipment
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.es
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.estate
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.events
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.exchange
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.expert
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.exposed
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.express
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.fail
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.faith
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.family
SALE
۶۰۹,۰۰۰ تومان
.fan
SALE
۹۵۷,۰۰۰ تومان
.fans
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.farm
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.fashion
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.film
SALE
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.finance
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.financial
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.firm.in
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.fish
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.fishing
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.fit
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.fitness
SALE
۹۲۸,۰۰۰ تومان
.flights
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.florist
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.flowers
SALE
۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
.football
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.forsale
SALE
۸۹۹,۰۰۰ تومان
.foundation
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.frl
SALE
۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان
.fun
SALE
۳۴۸,۰۰۰ ۶۰۹,۰۰۰ تومان
.fund
SALE
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.furniture
SALE
۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان
.futbol
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.fyi
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.gallery
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.game
SALE
۱۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
.games
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.garden
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.gen.in
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.gift
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.gifts
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.gives
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.glass
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.global
SALE
۱,۸۲۷,۰۰۰ تومان
.gmbh
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.gold
SALE
۲,۴۳۶,۰۰۰ تومان
.golf
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.gov.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.graphics
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.gratis
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.green
SALE
۱,۹۱۴,۰۰۰ تومان
.gripe
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.group
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.guide
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.guru
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.hamburg
SALE
۱,۹۱۴,۰۰۰ تومان
.haus
SALE
۹۲۸,۰۰۰ تومان
.health
SALE
۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان
.healthcare
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.help
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.hiv
SALE
۷,۰۴۷,۰۰۰ تومان
.hockey
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.holdings
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.holiday
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.homes
SALE
۹۵۷,۰۰۰ تومان
.horse
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.hospital
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.host
SALE
۲,۴۳۶,۰۰۰ تومان
.house
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.how
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.id.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.immo
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.immobilien
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.inc
SALE
۶۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
.ind.in
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.industries
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.info
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.ink
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.institute
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.insure
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.international
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.investments
SALE
۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان
.io
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان
.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.irish
SALE
۵۸۰,۰۰۰ تومان
.ist
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.istanbul
SALE
۸۴۱,۰۰۰ تومان
.jetzt
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.jewelry
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.joburg
SALE
۵۲۲,۰۰۰ تومان
.kaufen
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.kim
SALE
۴۳۵,۰۰۰ تومان
.kitchen
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.kiwi
SALE
۹۸۶,۰۰۰ تومان
.koeln
SALE
۷۸۳,۰۰۰ تومان
.land
SALE
۷۸۳,۰۰۰ تومان
.law
SALE
۲,۶۹۷,۰۰۰ تومان
.lawyer
SALE
۹۸۶,۰۰۰ تومان
.lease
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.legal
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.lgbt
SALE
۱,۱۸۹,۰۰۰ تومان
.li
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.life
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.lighting
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.limited
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.limo
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.link
SALE
۲۹۰,۰۰۰ تومان
.live
SALE
۶۰۹,۰۰۰ تومان
.llc
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.loan
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.loans
SALE
۲,۴۰۷,۰۰۰ تومان
.lol
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.london
SALE
۱,۴۲۱,۰۰۰ تومان
.love
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.ltd
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.ltda
SALE
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
.luxury
SALE
۹۲۸,۰۰۰ تومان
.maison
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.management
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.market
SALE
۷۸۳,۰۰۰ تومان
.marketing
SALE
۷۸۳,۰۰۰ تومان
.mba
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.me
SALE
۳۱۹,۰۰۰ ۴۹۳,۰۰۰ تومان
.media
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.melbourne
SALE
۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان
.memorial
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.men
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.menu
SALE
۹۸۶,۰۰۰ تومان
.miami
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.mobi
SALE
۵۲۲,۰۰۰ تومان
.moda
SALE
۶۰۹,۰۰۰ تومان
.moe
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.money
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.monster
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.mortgage
SALE
۱,۱۸۹,۰۰۰ تومان
.movie
SALE
۷,۲۷۹,۰۰۰ تومان
.nagoya
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.name
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.navy
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.net
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.net.in
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.net.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.network
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.news
SALE
۶۰۹,۰۰۰ تومان
.ngo
SALE
۱,۱۸۹,۰۰۰ تومان
.ninja
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.nrw
SALE
۱,۴۲۱,۰۰۰ تومان
.nyc
SALE
۹۵۷,۰۰۰ تومان
.one
SALE
۲۹۰,۰۰۰ تومان
.online
SALE
۲۰۳,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ تومان
.org
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.org.in
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.org.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.page
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.paris
SALE
۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان
.partners
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.parts
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.party
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.pet
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.ph
SALE
۳,۲۴۸,۰۰۰ تومان
.photo
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.photography
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.photos
SALE
۵۸۰,۰۰۰ تومان
.physio
SALE
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.pics
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.pictures
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.pink
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.pizza
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.place
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.plumbing
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.plus
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.poker
SALE
۱,۳۳۴,۰۰۰ تومان
.press
SALE
۱,۹۴۳,۰۰۰ تومان
.pro
SALE
۴۳۵,۰۰۰ تومان
.productions
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.promo
SALE
۴۳۵,۰۰۰ تومان
.properties
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.protection
SALE
۶۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
.pub
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.pw
SALE
۱۷۴,۰۰۰ ۷۸۳,۰۰۰ تومان
.quebec
SALE
۱,۱۳۱,۰۰۰ تومان
.racing
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.realestate
SALE
۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان
.recipes
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.red
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.rehab
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.reise
SALE
۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان
.reisen
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.rent
SALE
۱,۸۲۷,۰۰۰ تومان
.rentals
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.repair
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.report
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.republican
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.rest
SALE
۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان
.restaurant
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.review
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.reviews
SALE
۶۰۹,۰۰۰ تومان
.rip
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.rocks
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.rodeo
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.ru
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.ruhr
SALE
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.run
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.sale
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.salon
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.sarl
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.sch.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.school
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.schule
SALE
۶۰۹,۰۰۰ تومان
.science
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.scot
SALE
۱,۵۰۸,۰۰۰ تومان
.se
SALE
۷۲۵,۰۰۰ تومان
.security
SALE
۶۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
.services
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.sh
SALE
۲,۵۵۲,۰۰۰ تومان
.shiksha
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.shoes
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.shop
SALE
۴۶۴,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰ تومان
.shopping
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.show
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.singles
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.site
SALE
۳۱۹,۰۰۰ ۷۵۴,۰۰۰ تومان
.ski
SALE
۱,۱۳۱,۰۰۰ تومان
.soccer
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.social
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.software
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.solar
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.solutions
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.soy
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.space
SALE
۲۰۳,۰۰۰ ۶۰۹,۰۰۰ تومان
.srl
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.st
SALE
۱,۱۳۱,۰۰۰ تومان
.store
SALE
۴۶۴,۰۰۰ ۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان
.stream
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.studio
SALE
۶۰۹,۰۰۰ تومان
.study
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.style
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.sucks
SALE
۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
.supplies
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.supply
SALE
۵۵۱,۰۰۰ تومان
.support
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.surf
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.surgery
SALE
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.sydney
SALE
۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان
.systems
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.tattoo
SALE
۱,۲۱۸,۰۰۰ تومان
.tax
SALE
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.taxi
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.team
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.tech
SALE
۵۵۱,۰۰۰ ۱,۳۳۴,۰۰۰ تومان
.technology
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.tel
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.tennis
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.theater
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.theatre
SALE
۱۸,۰۶۷,۰۰۰ تومان
.tienda
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.tips
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.tires
SALE
۲,۴۳۶,۰۰۰ تومان
.tirol
SALE
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
.tk
SALE
۹۲۸,۰۰۰ تومان
.to
SALE
۱,۵۳۷,۰۰۰ تومان
.today
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.tokyo
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.tools
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.top
SALE
۲۶۱,۰۰۰ تومان
.tours
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.town
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.toys
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.trade
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.training
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.travel
SALE
۳,۱۰۳,۰۰۰ تومان
.tube
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.tv
SALE
۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان
.university
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.uno
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.vacations
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.vegas
SALE
۱,۹۱۴,۰۰۰ تومان
.ventures
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.vet
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.viajes
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.video
SALE
۶۰۹,۰۰۰ تومان
.villas
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.vin
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.vip
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.vision
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.vlaanderen
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.vodka
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.vote
SALE
۱,۹۴۳,۰۰۰ تومان
.voto
SALE
۱,۹۴۳,۰۰۰ تومان
.voyage
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.wales
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.watch
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.webcam
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.website
SALE
۲۶۱,۰۰۰ ۶۰۹,۰۰۰ تومان
.wedding
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.wien
SALE
۱,۴۲۱,۰۰۰ تومان
.wiki
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.win
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.wine
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.work
SALE
۲۶۱,۰۰۰ تومان
.works
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.world
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.ws
SALE
۷۲۵,۰۰۰ تومان
.wtf
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.xyz
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.yoga
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.yokohama
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.zone
SALE
۷۸۳,۰۰۰ تومان

چرا ثبت دامنه اهمیت دارد؟

چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای وب سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در شبکه اینترنت و فضای مجازی در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند. 

بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register  کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.

شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامنه اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.

بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری  کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه  ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه  دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد و ثبت دامنه شما به صورت آنی و فوری انجام و تحویل خواهد شد.

در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی واحد هاستینگ رادکام وضعیت ثبت دامنه خود را بررسی نمایید. 

 

پسوندهای جدید ثبت دامنه

آیا دامنه مورد نظر شما پیش از این توسط دیگران ثبت شده است؟ این مساله شاید تا چند سال قبل اهمیت داشت، اما این روزها دامنه های بسیار متنوعی برای ثبت در دسترس هستند. کافی است، برحسب زمینه فعالیت یا برند خود ، یک دامنه را انتخاب نمایید. اگر بخواهیم دامنه های جدید را برحسب زمینه فعالیت آنها در گروه های مشخص قرار دهیم، بخشی از گروهها به صورت زیر خواهد بود. اگر برای زمینه فعالیت شما ثبت دامنه جدید آمده است، کافیست به فرم خرید دامنه مراجعه کرده و دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید. 

 • کسب و کار ( co , .company , .shop. , .store. , ...)
 • تجارت (ads. , .auction , .trade. ,...)
 • صنایع غذایی (cafe , .coffee, .food, ....)
 • بهداشت و سلامت (doctor , .dentist. ,... )
 • رسانه و هنر  (film , .audio. , ...)
 • صنعت (car , .build , .auto. ,...)
 • حرفه و شغل (lawyer , .engineer , .florist. , ...)
 • آموزشی، پژوهشی ( academy , .courses , .phd. ,...)
 • بهداشت و سلامت (clinic ,.diet , .health , .dental. ,...)
 • منطقه ای و شهری (earth , .city. , ...)
 • املاک و مستغلات ( property , builders. , .rent. ,...)
 • ورزشی ( club , .couch , .team. , ... )
 •  تکنولوژی و فن‎آوری (click , .chat , .cloud, .app. ,...)

و صدها ثبت دامنه دیگری که می توانید از طریق فرم خرید دامنه انتخاب کنید و خریداری کرده و به نام خود ثبت نمایید.

سرویس های مربوط به دامنه

سرویس های زیر برای دامنه ها قابل ارائه است. البته ممکن است برخی از این سرویس ها برای تنها یک دامنه خاص ارائه گردند. بنابراین همواره می‌توانید از طریق ارسال تیکت به واحد هاستینگ رادکام، امکان سرویس دهی برای دامنه مورد نظر خود را جویا شوید:

سرویسهای زیر برای همه سفارش های ثبت دامنه به مشتریان ارائه می گردد :

 • ارائه مالکیت 100درصد دامنه به کاربر 
 • ارسال تیکت و پیامک جهت سهولت در خرید، ثبت، تمدید و رفع مشکل سرویس ثبت دامنه
 • امکان ثبت و تمدید دامنه به صورت آنلاین و تحویل فوری
 • ارسال ایمیل تمدید 30 و 60 و 5 روز پیش از پایان مهلت انقضای ثبت دامنه
 • ایجاد سفارش تمدید و اطلاع رسانی 10 روز پیش از پایان سفارش ثبت دامنه
 • امکان دریافت Authorization code توسط مالک دامنه از طریق کنترل پنل دامنه
 • امکان lock و unlock کردن دامنه توسط مالک دامنه
 • امکان تغییر اطلاعات WHOIS از طریق کنترل پنل دامنه

اطلاعاتی که بهتر است بدانید...

پیش از اینکه اقدام به خرید دامنه نمایید، باید اطلاعات پایه ای در مورد دامنه ، پسوند آن ، نحوه انتخاب نام دامنه ، امکانات کنترل پنل دامنه و میزان مالکیت خود بر دامنه به دست آورید. راهنماهای زیر به شما کمک می کنند که اطلاعات مناسبی در اختیار داشته باشید تا با اطمینان و آرامش بیشتری دامنه خود را خریداری و ثبت نمایید.

درباره ایرنیک (IRNIC)

irnic logo

پسوند ir پسوند ثبت دامنه اینترنتی ایران است و اگر بخواهید دامنه ای تحت این پسوند ثبت یا تمدید نمایید این کار در نهایت از طریق ایرنیک، مرکز ثبت دامنه کشوری ایران انجام خواهد شد. ایرنیک، مرکز ثبت دامنه‌ مرتبه اول کشوری دات آی آر (‎.ir) و دات ایران (.ایران) متولی ثبت، تمدید، انتقال، حذف و انجام همه کارهای فنی، اداری، مالی و حقوقی مرتبط با دامنه‌ سطح بالای کد کشوری ‎ir، و دامنه‌ مرتبه دوم آن شامل ‎ac.ir، co.ir، ‎gov.ir، id.ir، ‎net.ir، ‎org.ir، ‎sch.ir و دامنه سطح بالای کد کشوری بین‌المللی شده .ایران می‌باشد.

پسوند ir با‌توجه به ماهیت ایرانی آن، برای وب سایت هایی که می‌خواهند بر ماهیت ایرانی خود تأکید کنند یا فعالیت آنها در محدوده کشور ایران است، انتخاب بسیار خوبی است؛ و با توجه به محبوبیت ثبت دامنه ir در ایران برای برند ها و کسب و کار های فعال در ایران به نوعی یک الزام محسوب می شود. شرکت رادکام نماینده رسمی ایرنیک در ثبت دامنه ir است و کلیه فرایند ثبت، تمدید و مدیریت دامنه ir را به نمایندگی از ایرنیک انجام می‌دهد.

شرکت Tucows کانادا

Tucows Logo

شرکت توکاوز (Tucows) اولین توصیه رادکام برای ثبت دامنه می‌باشد. این شرکت که از سال 1993 فعالیت دارد، دومین شرکت ثبت‎ دامنه در سطح جهان است و از جمله پیشگامان ثبت ‎دامنه در اینترنت محسوب می‌شود. برند های مطرح ثبت دامنه و هاستینگ OpenSRS, Enom, EPAG, Ascio متعلق به شرکت توکاوز هستند که همگی خدمات با کیفیت، امن و گسترده ای به مشتریان ثبت دامنه و هاستینگ ارائه ‌می‌کنند. این شرکت ماهیت کانادایی دارد و کانادایی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با‌توجه‌به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود‌ دارد، ثبت دامنه از طریق شرکت آمریکایی و بنا کردن کسب‌و‌کار بر روی این نام دامنه فعلا، چندان کار عاقلانه‌ای نیست.

کاربرانی که از کنترل پنل دامنه ارائه شده از سوی این شرکت استفاده می‌کنند از مالکیت دامنه خود اطمینان دارند و می‌توانند به تمامی امکانات متعلق به یک دامنه دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از شرکت کارگزار خود داشته باشند. رادکام نماینده رسمی ثبت دامنه از طریق شرکت توکاوز می‌باشد.