بررسی ثبت دامنه

می دانید چه می خواهید؟ دامنه ی جدیدتان را ثبت کنید.
ایده ای ندارید؟ نگاهی به پسوندهای جدید بیاندازید!
 • جستجوی پسوندها
.abogado
SALE
۵۷۸,۰۰۰ تومان
.ac
SALE
۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان
.ac.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.academy
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.accountant
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.accountants
SALE
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
.actor
SALE
۵۹۵,۰۰۰ تومان
.adult
SALE
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
.aero
SALE
۷۳۱,۰۰۰ تومان
.af
SALE
۱,۲۹۲,۰۰۰ تومان
.agency
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.airforce
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.alsace
SALE
۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان
.amsterdam
SALE
۹۱۸,۰۰۰ تومان
.apartments
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.app
SALE
۲۷۲,۰۰۰ تومان
.archi
SALE
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
.army
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.art
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.asia
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.associates
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.attorney
SALE
۵۷۸,۰۰۰ تومان
.auction
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.audio
SALE
۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
.auto
SALE
۳۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان
.baby
SALE
۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان
.band
SALE
۳۵۷,۰۰۰ تومان
.bar
SALE
۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
.barcelona
SALE
۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان
.bargains
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.bayern
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.beer
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.berlin
SALE
۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان
.best
SALE
۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان
.bet
SALE
۲۷۲,۰۰۰ تومان
.bid
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.bike
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.bingo
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.bio
SALE
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
.biz
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.black
SALE
۷۹۹,۰۰۰ تومان
.blog
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.blue
SALE
۲۷۲,۰۰۰ تومان
.bond
SALE
۱۴,۵۳۵,۰۰۰ تومان
.boutique
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.brussels
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.build
SALE
۱,۱۵۶,۰۰۰ تومان
.builders
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.business
SALE
۲۷۲,۰۰۰ تومان
.buzz
SALE
۵۷۸,۰۰۰ تومان
.bzh
SALE
۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان
.ca
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.cab
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.cafe
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.camera
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.camp
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.capetown
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.capital
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.car
SALE
۳۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان
.cards
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.care
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.careers
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.cars
SALE
۳۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان
.casa
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.cash
SALE
۵۴۴,۰۰۰ تومان
.catering
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.cc
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.center
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.ceo
SALE
۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان
.chat
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.cheap
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.christmas
SALE
۷۳۱,۰۰۰ تومان
.church
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.city
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.claims
SALE
۸۶۷,۰۰۰ تومان
.cleaning
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.click
SALE
۱۷۰,۰۰۰ تومان
.clinic
SALE
۸۵۰,۰۰۰ تومان
.clothing
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.cloud
SALE
۱۵۳,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان
.club
SALE
۲۰۴,۰۰۰ تومان
.co
SALE
۲۵۵,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰ تومان
.co.in
SALE
۱۳۶,۰۰۰ تومان
.co.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.co.uk
SALE
۱۷۰,۰۰۰ تومان
.coach
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.codes
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.coffee
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.college
SALE
۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان
.cologne
SALE
۳۹۱,۰۰۰ تومان
.com
SALE
۱۸۷,۰۰۰ تومان
.community
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.company
SALE
۲۷۲,۰۰۰ تومان
.computer
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.condos
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.construction
SALE
۴۵۹,۰۰۰ تومان
.consulting
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.contractors
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.cooking
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.cool
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.corsica
SALE
۹۵۲,۰۰۰ تومان
.country
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.coupons
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.courses
SALE
۵۷۸,۰۰۰ تومان
.credit
SALE
۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان
.creditcard
SALE
۲,۱۷۶,۰۰۰ تومان
.cricket
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.cruises
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.cymru
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.dance
SALE
۳۵۷,۰۰۰ تومان
.date
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.dating
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.deals
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.degree
SALE
۶۸۰,۰۰۰ تومان
.delivery
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.democrat
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.dental
SALE
۸۵۰,۰۰۰ تومان
.dentist
SALE
۵۹۵,۰۰۰ تومان
.desi
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.design
SALE
۷۳۱,۰۰۰ تومان
.dev
SALE
۲۷۲,۰۰۰ تومان
.diamonds
SALE
۸۵۰,۰۰۰ تومان
.digital
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.direct
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.directory
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.discount
SALE
۵۴۴,۰۰۰ تومان
.doctor
SALE
۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان
.dog
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.domains
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.download
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.durban
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.earth
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.education
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.email
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.energy
SALE
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
.engineer
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.engineering
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.enterprises
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.equipment
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.es
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.estate
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.events
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.exchange
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.expert
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.exposed
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.express
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.fail
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.faith
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.family
SALE
۳۵۷,۰۰۰ تومان
.fan
SALE
۵۶۱,۰۰۰ تومان
.fans
SALE
۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
.farm
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.fashion
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.film
SALE
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
.finance
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.financial
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.firm.in
SALE
۱۳۶,۰۰۰ تومان
.fish
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.fishing
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.fit
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.fitness
SALE
۵۴۴,۰۰۰ تومان
.flights
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.florist
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.flowers
SALE
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
.football
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.forsale
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.foundation
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.frl
SALE
۹۱۸,۰۰۰ تومان
.fun
SALE
۲۰۴,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰ تومان
.fund
SALE
۸۵۰,۰۰۰ تومان
.furniture
SALE
۸۶۷,۰۰۰ تومان
.futbol
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.fyi
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.gallery
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.game
SALE
۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان
.games
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.garden
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.gen.in
SALE
۱۳۶,۰۰۰ تومان
.gift
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.gifts
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.gives
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.glass
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.global
SALE
۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان
.gmbh
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.gold
SALE
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
.golf
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.gov.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.graphics
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.gratis
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.green
SALE
۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان
.gripe
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.group
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.guide
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.guru
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.hamburg
SALE
۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان
.haus
SALE
۵۴۴,۰۰۰ تومان
.health
SALE
۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان
.healthcare
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.help
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.hiv
SALE
۴,۱۳۱,۰۰۰ تومان
.hockey
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.holdings
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.holiday
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.homes
SALE
۵۶۱,۰۰۰ تومان
.horse
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.hospital
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.host
SALE
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
.house
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.how
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.id.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.immo
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.immobilien
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.inc
SALE
۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
.ind.in
SALE
۱۳۶,۰۰۰ تومان
.industries
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.info
SALE
۲۷۲,۰۰۰ تومان
.ink
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.institute
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.insure
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.international
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.investments
SALE
۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان
.io
SALE
۷۴۸,۰۰۰ ۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان
.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.irish
SALE
۳۴۰,۰۰۰ تومان
.ist
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.istanbul
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.jetzt
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.jewelry
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.joburg
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.kaufen
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.kim
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.kitchen
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.kiwi
SALE
۵۷۸,۰۰۰ تومان
.koeln
SALE
۳۹۱,۰۰۰ تومان
.land
SALE
۴۵۹,۰۰۰ تومان
.law
SALE
۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان
.lawyer
SALE
۵۷۸,۰۰۰ تومان
.lease
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.legal
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.lgbt
SALE
۶۹۷,۰۰۰ تومان
.li
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.life
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.lighting
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.limited
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.limo
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.link
SALE
۱۷۰,۰۰۰ تومان
.live
SALE
۳۵۷,۰۰۰ تومان
.llc
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.loan
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.loans
SALE
۱,۴۱۱,۰۰۰ تومان
.lol
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.london
SALE
۸۳۳,۰۰۰ تومان
.love
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.ltd
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.ltda
SALE
۶۸۰,۰۰۰ تومان
.luxury
SALE
۸,۴۱۵,۰۰۰ تومان
.maison
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.management
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.market
SALE
۴۵۹,۰۰۰ تومان
.marketing
SALE
۴۵۹,۰۰۰ تومان
.mba
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.me
SALE
۱۸۷,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ تومان
.media
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.melbourne
SALE
۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان
.memorial
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.men
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.menu
SALE
۵۷۸,۰۰۰ تومان
.miami
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.mobi
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.moda
SALE
۳۵۷,۰۰۰ تومان
.moe
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.money
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.monster
SALE
۱۸۷,۰۰۰ تومان
.mortgage
SALE
۶۹۷,۰۰۰ تومان
.movie
SALE
۴,۲۶۷,۰۰۰ تومان
.nagoya
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.name
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.navy
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.net
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.net.in
SALE
۱۳۶,۰۰۰ تومان
.net.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.network
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.news
SALE
۳۵۷,۰۰۰ تومان
.ngo
SALE
۶۹۷,۰۰۰ تومان
.ninja
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.nrw
SALE
۸۳۳,۰۰۰ تومان
.nyc
SALE
۵۶۱,۰۰۰ تومان
.one
SALE
۱۷۰,۰۰۰ تومان
.online
SALE
۱۱۹,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ تومان
.org
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.org.in
SALE
۱۳۶,۰۰۰ تومان
.org.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.page
SALE
۱۸۷,۰۰۰ تومان
.paris
SALE
۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان
.partners
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.parts
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.party
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.pet
SALE
۲۷۲,۰۰۰ تومان
.ph
SALE
۱,۹۰۴,۰۰۰ تومان
.photo
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.photography
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.photos
SALE
۳۴۰,۰۰۰ تومان
.physio
SALE
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
.pics
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.pictures
SALE
۱۸۷,۰۰۰ تومان
.pink
SALE
۲۷۲,۰۰۰ تومان
.pizza
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.place
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.plumbing
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.plus
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.poker
SALE
۷۸۲,۰۰۰ تومان
.press
SALE
۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
.pro
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.productions
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.promo
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.properties
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.protection
SALE
۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
.pub
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.pw
SALE
۱۰۲,۰۰۰ ۴۵۹,۰۰۰ تومان
.quebec
SALE
۶۶۳,۰۰۰ تومان
.racing
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.realestate
SALE
۱,۳۷۷,۰۰۰ تومان
.recipes
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.red
SALE
۲۷۲,۰۰۰ تومان
.rehab
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.reise
SALE
۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان
.reisen
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.rent
SALE
۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان
.rentals
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.repair
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.report
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.republican
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.rest
SALE
۵۹۵,۰۰۰ تومان
.restaurant
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.review
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.reviews
SALE
۳۵۷,۰۰۰ تومان
.rip
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.rocks
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.rodeo
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.ru
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.ruhr
SALE
۸۵۰,۰۰۰ تومان
.run
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.sale
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.salon
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.sarl
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.sch.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.school
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.schule
SALE
۳۵۷,۰۰۰ تومان
.science
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.scot
SALE
۸۸۴,۰۰۰ تومان
.se
SALE
۴۲۵,۰۰۰ تومان
.security
SALE
۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
.services
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.sh
SALE
۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان
.shiksha
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.shoes
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.shop
SALE
۲۷۲,۰۰۰ ۵۲۷,۰۰۰ تومان
.shopping
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.show
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.singles
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.site
SALE
۱۸۷,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰ تومان
.ski
SALE
۶۶۳,۰۰۰ تومان
.soccer
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.social
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.software
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.solar
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.solutions
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.soy
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.space
SALE
۱۱۹,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰ تومان
.srl
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.st
SALE
۶۶۳,۰۰۰ تومان
.store
SALE
۲۷۲,۰۰۰ ۸۶۷,۰۰۰ تومان
.stream
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.studio
SALE
۳۵۷,۰۰۰ تومان
.study
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.style
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.sucks
SALE
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
.supplies
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.supply
SALE
۳۲۳,۰۰۰ تومان
.support
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.surf
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.surgery
SALE
۸۵۰,۰۰۰ تومان
.sydney
SALE
۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان
.systems
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.tattoo
SALE
۷۱۴,۰۰۰ تومان
.tax
SALE
۸۵۰,۰۰۰ تومان
.taxi
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.team
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.tech
SALE
۳۲۳,۰۰۰ ۷۸۲,۰۰۰ تومان
.technology
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.tel
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.tennis
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.theater
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.theatre
SALE
۱۰,۵۹۱,۰۰۰ تومان
.tienda
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.tips
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.tires
SALE
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
.tirol
SALE
۶۸۰,۰۰۰ تومان
.tk
SALE
۵۴۴,۰۰۰ تومان
.to
SALE
۹۰۱,۰۰۰ تومان
.today
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.tokyo
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.tools
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.top
SALE
۱۵۳,۰۰۰ تومان
.tours
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.town
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.toys
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.trade
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.training
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.travel
SALE
۱,۸۱۹,۰۰۰ تومان
.tube
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.tv
SALE
۵۹۵,۰۰۰ تومان
.university
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.uno
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.vacations
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.vegas
SALE
۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان
.ventures
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.vet
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.viajes
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.video
SALE
۳۵۷,۰۰۰ تومان
.villas
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.vin
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.vip
SALE
۲۷۲,۰۰۰ تومان
.vision
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.vlaanderen
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.vodka
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.vote
SALE
۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
.voto
SALE
۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
.voyage
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.wales
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.watch
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.webcam
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.website
SALE
۱۵۳,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰ تومان
.wedding
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.wien
SALE
۸۳۳,۰۰۰ تومان
.wiki
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.win
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.wine
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.work
SALE
۱۵۳,۰۰۰ تومان
.works
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.world
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.ws
SALE
۴۲۵,۰۰۰ تومان
.wtf
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.xyz
SALE
۱۸۷,۰۰۰ تومان
.yoga
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.yokohama
SALE
۲۸۹,۰۰۰ تومان
.zone
SALE
۴۵۹,۰۰۰ تومان

چرا ثبت دامنه اهمیت دارد؟

چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای وب سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در شبکه اینترنت و فضای مجازی در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند. 

بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register  کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.

شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامنه اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.

بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری  کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه  ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه  دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد و ثبت دامنه شما به صورت آنی و فوری انجام و تحویل خواهد شد.

در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی واحد هاستینگ رادکام وضعیت ثبت دامنه خود را بررسی نمایید. 

 

پسوندهای جدید ثبت دامنه

آیا دامنه مورد نظر شما پیش از این توسط دیگران ثبت شده است؟ این مساله شاید تا چند سال قبل اهمیت داشت، اما این روزها دامنه های بسیار متنوعی برای ثبت در دسترس هستند. کافی است، برحسب زمینه فعالیت یا برند خود ، یک دامنه را انتخاب نمایید. اگر بخواهیم دامنه های جدید را برحسب زمینه فعالیت آنها در گروه های مشخص قرار دهیم، بخشی از گروهها به صورت زیر خواهد بود. اگر برای زمینه فعالیت شما ثبت دامنه جدید آمده است، کافیست به فرم خرید دامنه مراجعه کرده و دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید. 

 • کسب و کار ( co , .company , .shop. , .store. , ...)
 • تجارت (ads. , .auction , .trade. ,...)
 • صنایع غذایی (cafe , .coffee, .food, ....)
 • بهداشت و سلامت (doctor , .dentist. ,... )
 • رسانه و هنر  (film , .audio. , ...)
 • صنعت (car , .build , .auto. ,...)
 • حرفه و شغل (lawyer , .engineer , .florist. , ...)
 • آموزشی، پژوهشی ( academy , .courses , .phd. ,...)
 • بهداشت و سلامت (clinic ,.diet , .health , .dental. ,...)
 • منطقه ای و شهری (earth , .city. , ...)
 • املاک و مستغلات ( property , builders. , .rent. ,...)
 • ورزشی ( club , .couch , .team. , ... )
 •  تکنولوژی و فن‎آوری (click , .chat , .cloud, .app. ,...)

و صدها ثبت دامنه دیگری که می توانید از طریق فرم خرید دامنه انتخاب کنید و خریداری کرده و به نام خود ثبت نمایید.

سرویس های مربوط به دامنه

سرویس های زیر برای دامنه ها قابل ارائه است. البته ممکن است برخی از این سرویس ها برای تنها یک دامنه خاص ارائه گردند. بنابراین همواره می‌توانید از طریق ارسال تیکت به واحد هاستینگ رادکام، امکان سرویس دهی برای دامنه مورد نظر خود را جویا شوید:

سرویسهای زیر برای همه سفارش های ثبت دامنه به مشتریان ارائه می گردد :

 • ارائه مالکیت 100درصد دامنه به کاربر 
 • ارسال تیکت و پیامک جهت سهولت در خرید، ثبت، تمدید و رفع مشکل سرویس ثبت دامنه
 • امکان ثبت و تمدید دامنه به صورت آنلاین و تحویل فوری
 • ارسال ایمیل تمدید 30 و 60 و 5 روز پیش از پایان مهلت انقضای ثبت دامنه
 • ایجاد سفارش تمدید و اطلاع رسانی 10 روز پیش از پایان سفارش ثبت دامنه
 • امکان دریافت Authorization code توسط مالک دامنه از طریق کنترل پنل دامنه
 • امکان lock و unlock کردن دامنه توسط مالک دامنه
 • امکان تغییر اطلاعات WHOIS از طریق کنترل پنل دامنه

اطلاعاتی که بهتر است بدانید...

پیش از اینکه اقدام به خرید دامنه نمایید، باید اطلاعات پایه ای در مورد دامنه ، پسوند آن ، نحوه انتخاب نام دامنه ، امکانات کنترل پنل دامنه و میزان مالکیت خود بر دامنه به دست آورید. راهنماهای زیر به شما کمک می کنند که اطلاعات مناسبی در اختیار داشته باشید تا با اطمینان و آرامش بیشتری دامنه خود را خریداری و ثبت نمایید.

درباره ایرنیک (IRNIC)

irnic logo

پسوند ir پسوند ثبت دامنه اینترنتی ایران است و اگر بخواهید دامنه ای تحت این پسوند ثبت یا تمدید نمایید این کار در نهایت از طریق ایرنیک، مرکز ثبت دامنه کشوری ایران انجام خواهد شد. ایرنیک، مرکز ثبت دامنه‌ مرتبه اول کشوری دات آی آر (‎.ir) و دات ایران (.ایران) متولی ثبت، تمدید، انتقال، حذف و انجام همه کارهای فنی، اداری، مالی و حقوقی مرتبط با دامنه‌ سطح بالای کد کشوری ‎ir، و دامنه‌ مرتبه دوم آن شامل ‎ac.ir، co.ir، ‎gov.ir، id.ir، ‎net.ir، ‎org.ir، ‎sch.ir و دامنه سطح بالای کد کشوری بین‌المللی شده .ایران می‌باشد.

پسوند ir با‌توجه به ماهیت ایرانی آن، برای وب سایت هایی که می‌خواهند بر ماهیت ایرانی خود تأکید کنند یا فعالیت آنها در محدوده کشور ایران است، انتخاب بسیار خوبی است؛ و با توجه به محبوبیت ثبت دامنه ir در ایران برای برند ها و کسب و کار های فعال در ایران به نوعی یک الزام محسوب می شود. شرکت رادکام نماینده رسمی ایرنیک در ثبت دامنه ir است و کلیه فرایند ثبت، تمدید و مدیریت دامنه ir را به نمایندگی از ایرنیک انجام می‌دهد.

شرکت Tucows کانادا

Tucows Logo

شرکت توکاوز (Tucows) اولین توصیه رادکام برای ثبت دامنه می‌باشد. این شرکت که از سال 1993 فعالیت دارد، دومین شرکت ثبت‎ دامنه در سطح جهان است و از جمله پیشگامان ثبت ‎دامنه در اینترنت محسوب می‌شود. برند های مطرح ثبت دامنه و هاستینگ OpenSRS, Enom, EPAG, Ascio متعلق به شرکت توکاوز هستند که همگی خدمات با کیفیت، امن و گسترده ای به مشتریان ثبت دامنه و هاستینگ ارائه ‌می‌کنند. این شرکت ماهیت کانادایی دارد و کانادایی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با‌توجه‌به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود‌ دارد، ثبت دامنه از طریق شرکت آمریکایی و بنا کردن کسب‌و‌کار بر روی این نام دامنه فعلا، چندان کار عاقلانه‌ای نیست.

کاربرانی که از کنترل پنل دامنه ارائه شده از سوی این شرکت استفاده می‌کنند از مالکیت دامنه خود اطمینان دارند و می‌توانند به تمامی امکانات متعلق به یک دامنه دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از شرکت کارگزار خود داشته باشند. رادکام نماینده رسمی ثبت دامنه از طریق شرکت توکاوز می‌باشد.