بررسی ثبت دامنه

می دانید چه می خواهید؟ دامنه ی جدیدتان را ثبت کنید.
ایده ای ندارید؟ نگاهی به پسوندهای جدید بیاندازید!
 • جستجوی پسوندها
.abogado
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.ac
SALE
۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
.ac.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.academy
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.accountant
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.accountants
SALE
۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان
.actor
SALE
۴۵۵,۰۰۰ تومان
.adult
SALE
۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان
.aero
SALE
۵۵۹,۰۰۰ تومان
.af
SALE
۹۸۸,۰۰۰ تومان
.agency
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.airforce
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.alsace
SALE
۸۳۲,۰۰۰ تومان
.amsterdam
SALE
۷۰۲,۰۰۰ تومان
.apartments
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.app
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.archi
SALE
۷۶۷,۰۰۰ تومان
.army
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.art
SALE
۱۸۲,۰۰۰ تومان
.asia
SALE
۲۳۴,۰۰۰ تومان
.associates
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.attorney
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.auction
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.audio
SALE
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
.auto
SALE
۳۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان
.baby
SALE
۸۴۵,۰۰۰ تومان
.band
SALE
۲۷۳,۰۰۰ تومان
.bar
SALE
۸۷۱,۰۰۰ تومان
.barcelona
SALE
۱,۱۳۱,۰۰۰ تومان
.bargains
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.bayern
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.beer
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.berlin
SALE
۸۵۸,۰۰۰ تومان
.best
SALE
۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
.bet
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.bid
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.bike
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.bingo
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.bio
SALE
۷۶۷,۰۰۰ تومان
.biz
SALE
۱۹۵,۰۰۰ تومان
.black
SALE
۶۶۳,۰۰۰ تومان
.blog
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.blue
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.boutique
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.brussels
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.build
SALE
۸۸۴,۰۰۰ تومان
.builders
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.business
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.buzz
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.bzh
SALE
۹۳۶,۰۰۰ تومان
.ca
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.cab
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.cafe
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.camera
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.camp
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.capetown
SALE
۲۳۴,۰۰۰ تومان
.capital
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.car
SALE
۳۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان
.cards
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.care
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.careers
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.cars
SALE
۳۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان
.casa
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.cash
SALE
۴۱۶,۰۰۰ تومان
.catering
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.cc
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.center
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.ceo
SALE
۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
.chat
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.cheap
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.christmas
SALE
۵۵۹,۰۰۰ تومان
.church
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.city
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.claims
SALE
۶۶۳,۰۰۰ تومان
.cleaning
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.click
SALE
۱۳۰,۰۰۰ تومان
.clinic
SALE
۶۵۰,۰۰۰ تومان
.clothing
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.cloud
SALE
۱۱۷,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ تومان
.club
SALE
۱۵۶,۰۰۰ تومان
.co
SALE
۱۹۵,۰۰۰ ۳۳۸,۰۰۰ تومان
.co.in
SALE
۱۰۴,۰۰۰ تومان
.co.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.co.uk
SALE
۱۳۰,۰۰۰ تومان
.coach
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.codes
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.coffee
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.college
SALE
۸۱۹,۰۰۰ تومان
.cologne
SALE
۲۹۹,۰۰۰ تومان
.com
SALE
۱۴۳,۰۰۰ تومان
.community
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.company
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.computer
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.condos
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.construction
SALE
۳۵۱,۰۰۰ تومان
.consulting
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.contractors
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.cooking
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.cool
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.corsica
SALE
۷۲۸,۰۰۰ تومان
.country
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.coupons
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.courses
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.credit
SALE
۱,۲۲۲,۰۰۰ تومان
.creditcard
SALE
۱,۶۶۴,۰۰۰ تومان
.cricket
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.cruises
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.cymru
SALE
۲۸۶,۰۰۰ تومان
.dance
SALE
۲۷۳,۰۰۰ تومان
.date
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.dating
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.deals
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.degree
SALE
۵۲۰,۰۰۰ تومان
.delivery
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.democrat
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.dental
SALE
۶۵۰,۰۰۰ تومان
.dentist
SALE
۴۵۵,۰۰۰ تومان
.desi
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.design
SALE
۵۵۹,۰۰۰ تومان
.dev
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.diamonds
SALE
۶۵۰,۰۰۰ تومان
.digital
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.direct
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.directory
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.discount
SALE
۴۱۶,۰۰۰ تومان
.doctor
SALE
۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان
.dog
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.domains
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.download
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.durban
SALE
۲۳۴,۰۰۰ تومان
.earth
SALE
۲۸۶,۰۰۰ تومان
.education
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.email
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.energy
SALE
۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان
.engineer
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.engineering
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.enterprises
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.equipment
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.es
SALE
۲۸۶,۰۰۰ تومان
.estate
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.events
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.exchange
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.expert
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.exposed
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.express
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.fail
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.faith
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.family
SALE
۲۷۳,۰۰۰ تومان
.fan
SALE
۴۲۹,۰۰۰ تومان
.fans
SALE
۸۷۱,۰۰۰ تومان
.farm
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.fashion
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.film
SALE
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
.finance
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.financial
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.firm.in
SALE
۱۰۴,۰۰۰ تومان
.fish
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.fishing
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.fit
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.fitness
SALE
۴۱۶,۰۰۰ تومان
.flights
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.florist
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.flowers
SALE
۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
.football
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.forsale
SALE
۴۰۳,۰۰۰ تومان
.foundation
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.frl
SALE
۷۰۲,۰۰۰ تومان
.fun
SALE
۱۵۶,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰ تومان
.fund
SALE
۶۵۰,۰۰۰ تومان
.furniture
SALE
۶۶۳,۰۰۰ تومان
.futbol
SALE
۱۸۲,۰۰۰ تومان
.fyi
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.gallery
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.game
SALE
۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان
.games
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.garden
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.gen.in
SALE
۱۰۴,۰۰۰ تومان
.gift
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.gifts
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.gives
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.glass
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.global
SALE
۸۱۹,۰۰۰ تومان
.gmbh
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.gold
SALE
۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان
.golf
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.gov.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.graphics
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.gratis
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.green
SALE
۸۵۸,۰۰۰ تومان
.gripe
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.group
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.guide
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.guru
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.hamburg
SALE
۸۵۸,۰۰۰ تومان
.haus
SALE
۴۱۶,۰۰۰ تومان
.health
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.healthcare
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.help
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.hiv
SALE
۳,۱۵۹,۰۰۰ تومان
.hockey
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.holdings
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.holiday
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.homes
SALE
۴۲۹,۰۰۰ تومان
.horse
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.hospital
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.host
SALE
۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان
.house
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.how
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.id.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.immo
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.immobilien
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.inc
SALE
۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان
.ind.in
SALE
۱۰۴,۰۰۰ تومان
.industries
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.info
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.ink
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.institute
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.insure
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.international
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.investments
SALE
۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
.io
SALE
۵۷۲,۰۰۰ ۸۰۶,۰۰۰ تومان
.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.irish
SALE
۲۶۰,۰۰۰ تومان
.ist
SALE
۲۸۶,۰۰۰ تومان
.istanbul
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.jetzt
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.jewelry
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.joburg
SALE
۲۳۴,۰۰۰ تومان
.kaufen
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.kim
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.kitchen
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.kiwi
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.koeln
SALE
۲۹۹,۰۰۰ تومان
.land
SALE
۳۵۱,۰۰۰ تومان
.law
SALE
۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
.lawyer
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.lease
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.legal
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.lgbt
SALE
۵۳۳,۰۰۰ تومان
.li
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.life
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.lighting
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.limited
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.limo
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.link
SALE
۱۳۰,۰۰۰ تومان
.live
SALE
۲۷۳,۰۰۰ تومان
.llc
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.loan
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.loans
SALE
۱,۰۷۹,۰۰۰ تومان
.lol
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.london
SALE
۶۳۷,۰۰۰ تومان
.love
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.ltd
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.ltda
SALE
۵۲۰,۰۰۰ تومان
.luxury
SALE
۶,۴۳۵,۰۰۰ تومان
.maison
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.management
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.market
SALE
۳۵۱,۰۰۰ تومان
.marketing
SALE
۳۵۱,۰۰۰ تومان
.mba
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.me
SALE
۱۴۳,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ تومان
.media
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.melbourne
SALE
۹۳۶,۰۰۰ تومان
.memorial
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.men
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.menu
SALE
۴۴۲,۰۰۰ تومان
.miami
SALE
۲۸۶,۰۰۰ تومان
.mobi
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.moda
SALE
۲۷۳,۰۰۰ تومان
.moe
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.money
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.monster
SALE
۱۴۳,۰۰۰ تومان
.mortgage
SALE
۵۳۳,۰۰۰ تومان
.movie
SALE
۳,۲۶۳,۰۰۰ تومان
.nagoya
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.name
SALE
۱۶۹,۰۰۰ تومان
.navy
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.net
SALE
۱۶۹,۰۰۰ تومان
.net.in
SALE
۱۰۴,۰۰۰ تومان
.net.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.network
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.news
SALE
۲۷۳,۰۰۰ تومان
.ngo
SALE
۵۳۳,۰۰۰ تومان
.ninja
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.nrw
SALE
۶۳۷,۰۰۰ تومان
.nyc
SALE
۴۲۹,۰۰۰ تومان
.one
SALE
۱۳۰,۰۰۰ تومان
.online
SALE
۱۰۴,۰۰۰ ۴۰۳,۰۰۰ تومان
.org
SALE
۱۶۹,۰۰۰ تومان
.org.in
SALE
۱۰۴,۰۰۰ تومان
.org.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.page
SALE
۱۴۳,۰۰۰ تومان
.paris
SALE
۷۹۳,۰۰۰ تومان
.partners
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.parts
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.party
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.pet
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.photo
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.photography
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.photos
SALE
۲۶۰,۰۰۰ تومان
.physio
SALE
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
.pics
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.pictures
SALE
۱۴۳,۰۰۰ تومان
.pink
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.pizza
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.place
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.plumbing
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.plus
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.poker
SALE
۰ تومان
.press
SALE
۸۷۱,۰۰۰ تومان
.pro
SALE
۱۹۵,۰۰۰ تومان
.productions
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.promo
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.properties
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.protection
SALE
۲۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان
.pub
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.pw
SALE
۷۸,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ تومان
.quebec
SALE
۵۰۷,۰۰۰ تومان
.racing
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.realestate
SALE
۱,۰۵۳,۰۰۰ تومان
.recipes
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.red
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.rehab
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.reise
SALE
۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان
.reisen
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.rent
SALE
۸۱۹,۰۰۰ تومان
.rentals
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.repair
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.report
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.republican
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.rest
SALE
۴۵۵,۰۰۰ تومان
.restaurant
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.review
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.reviews
SALE
۲۷۳,۰۰۰ تومان
.rip
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.rocks
SALE
۱۸۲,۰۰۰ تومان
.rodeo
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.ru
SALE
۲۸۶,۰۰۰ تومان
.ruhr
SALE
۶۵۰,۰۰۰ تومان
.run
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.sale
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.salon
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.sarl
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.sch.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.school
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.schule
SALE
۲۷۳,۰۰۰ تومان
.science
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.scot
SALE
۶۷۶,۰۰۰ تومان
.se
SALE
۳۲۵,۰۰۰ تومان
.security
SALE
۲۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان
.services
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.sh
SALE
۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
.shiksha
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.shoes
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.shop
SALE
۲۰۸,۰۰۰ ۴۰۳,۰۰۰ تومان
.shopping
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.show
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.singles
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.site
SALE
۱۴۳,۰۰۰ ۳۳۸,۰۰۰ تومان
.ski
SALE
۵۲۰,۰۰۰ تومان
.soccer
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.social
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.software
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.solar
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.solutions
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.soy
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.space
SALE
۹۱,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰ تومان
.srl
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.st
SALE
۵۰۷,۰۰۰ تومان
.store
SALE
۲۰۸,۰۰۰ ۶۶۳,۰۰۰ تومان
.stream
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.studio
SALE
۲۷۳,۰۰۰ تومان
.study
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.style
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.sucks
SALE
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
.supplies
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.supply
SALE
۲۴۷,۰۰۰ تومان
.support
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.surf
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.surgery
SALE
۶۵۰,۰۰۰ تومان
.sydney
SALE
۹۳۶,۰۰۰ تومان
.systems
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.tattoo
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.tax
SALE
۶۵۰,۰۰۰ تومان
.taxi
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.team
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.tech
SALE
۲۴۷,۰۰۰ ۵۹۸,۰۰۰ تومان
.technology
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.tel
SALE
۱۸۲,۰۰۰ تومان
.tennis
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.theater
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.theatre
SALE
۸,۰۹۹,۰۰۰ تومان
.tienda
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.tips
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.tires
SALE
۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان
.tirol
SALE
۵۲۰,۰۰۰ تومان
.tk
SALE
۴۱۶,۰۰۰ تومان
.to
SALE
۶۸۹,۰۰۰ تومان
.today
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.tokyo
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.tools
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.top
SALE
۱۱۷,۰۰۰ تومان
.tours
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.town
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.toys
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.trade
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.training
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.travel
SALE
۱,۳۹۱,۰۰۰ تومان
.tube
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.tv
SALE
۴۵۵,۰۰۰ تومان
.university
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.uno
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.vacations
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.vegas
SALE
۸۵۸,۰۰۰ تومان
.ventures
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.vet
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.viajes
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.video
SALE
۲۷۳,۰۰۰ تومان
.villas
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.vin
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.vip
SALE
۲۰۸,۰۰۰ تومان
.vision
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.vlaanderen
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.vodka
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.vote
SALE
۸۷۱,۰۰۰ تومان
.voto
SALE
۸۷۱,۰۰۰ تومان
.voyage
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.wales
SALE
۲۸۶,۰۰۰ تومان
.watch
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.webcam
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.website
SALE
۱۱۷,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰ تومان
.wedding
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.wien
SALE
۶۳۷,۰۰۰ تومان
.wiki
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.win
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.wine
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.work
SALE
۱۱۷,۰۰۰ تومان
.works
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.world
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.ws
SALE
۳۲۵,۰۰۰ تومان
.wtf
SALE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
.xyz
SALE
۱۴۳,۰۰۰ تومان
.yoga
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.yokohama
SALE
۲۲۱,۰۰۰ تومان
.zone
SALE
۳۵۱,۰۰۰ تومان

چرا ثبت دامنه اهمیت دارد؟

چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای وب سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در شبکه اینترنت و فضای مجازی در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند. 

بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register  کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.

شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامنه اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.

بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری  کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه  ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه  دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد و ثبت دامنه شما به صورت آنی و فوری انجام و تحویل خواهد شد.

در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی واحد هاستینگ رادکام وضعیت ثبت دامنه خود را بررسی نمایید. 

 

پسوندهای جدید ثبت دامنه

آیا دامنه مورد نظر شما پیش از این توسط دیگران ثبت شده است؟ این مساله شاید تا چند سال قبل اهمیت داشت، اما این روزها دامنه های بسیار متنوعی برای ثبت در دسترس هستند. کافی است، برحسب زمینه فعالیت یا برند خود ، یک دامنه را انتخاب نمایید. اگر بخواهیم دامنه های جدید را برحسب زمینه فعالیت آنها در گروه های مشخص قرار دهیم، بخشی از گروهها به صورت زیر خواهد بود. اگر برای زمینه فعالیت شما ثبت دامنه جدید آمده است، کافیست به فرم خرید دامنه مراجعه کرده و دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید. 

 • کسب و کار ( co , .company , .shop. , .store. , ...)
 • تجارت (ads. , .auction , .trade. ,...)
 • صنایع غذایی (cafe , .coffee, .food, ....)
 • بهداشت و سلامت (doctor , .dentist. ,... )
 • رسانه و هنر  (film , .audio. , ...)
 • صنعت (car , .build , .auto. ,...)
 • حرفه و شغل (lawyer , .engineer , .florist. , ...)
 • آموزشی، پژوهشی ( academy , .courses , .phd. ,...)
 • بهداشت و سلامت (clinic ,.diet , .health , .dental. ,...)
 • منطقه ای و شهری (earth , .city. , ...)
 • املاک و مستغلات ( property , builders. , .rent. ,...)
 • ورزشی ( club , .couch , .team. , ... )
 •  تکنولوژی و فن‎آوری (click , .chat , .cloud, .app. ,...)

و صدها ثبت دامنه دیگری که می توانید از طریق فرم خرید دامنه انتخاب کنید و خریداری کرده و به نام خود ثبت نمایید.

سرویس های مربوط به دامنه

سرویس های زیر برای دامنه ها قابل ارائه است. البته ممکن است برخی از این سرویس ها برای تنها یک دامنه خاص ارائه گردند. بنابراین همواره می‌توانید از طریق ارسال تیکت به واحد هاستینگ رادکام، امکان سرویس دهی برای دامنه مورد نظر خود را جویا شوید:

سرویسهای زیر برای همه سفارش های ثبت دامنه به مشتریان ارائه می گردد :

 • ارائه مالکیت 100درصد دامنه به کاربر 
 • ارسال تیکت و پیامک جهت سهولت در خرید، ثبت، تمدید و رفع مشکل سرویس ثبت دامنه
 • امکان ثبت و تمدید دامنه به صورت آنلاین و تحویل فوری
 • ارسال ایمیل تمدید 30 و 60 و 5 روز پیش از پایان مهلت انقضای ثبت دامنه
 • ایجاد سفارش تمدید و اطلاع رسانی 10 روز پیش از پایان سفارش ثبت دامنه
 • امکان دریافت Authorization code توسط مالک دامنه از طریق کنترل پنل دامنه
 • امکان lock و unlock کردن دامنه توسط مالک دامنه
 • امکان تغییر اطلاعات WHOIS از طریق کنترل پنل دامنه

اطلاعاتی که بهتر است بدانید...

پیش از اینکه اقدام به خرید دامنه نمایید، باید اطلاعات پایه ای در مورد دامنه ، پسوند آن ، نحوه انتخاب نام دامنه ، امکانات کنترل پنل دامنه و میزان مالکیت خود بر دامنه به دست آورید. راهنماهای زیر به شما کمک می کنند که اطلاعات مناسبی در اختیار داشته باشید تا با اطمینان و آرامش بیشتری دامنه خود را خریداری و ثبت نمایید.

درباره ایرنیک (IRNIC)

irnic logo

پسوند ir پسوند ثبت دامنه اینترنتی ایران است و اگر بخواهید دامنه ای تحت این پسوند ثبت یا تمدید نمایید این کار در نهایت از طریق ایرنیک، مرکز ثبت دامنه کشوری ایران انجام خواهد شد. ایرنیک، مرکز ثبت دامنه‌ مرتبه اول کشوری دات آی آر (‎.ir) و دات ایران (.ایران) متولی ثبت، تمدید، انتقال، حذف و انجام همه کارهای فنی، اداری، مالی و حقوقی مرتبط با دامنه‌ سطح بالای کد کشوری ‎ir، و دامنه‌ مرتبه دوم آن شامل ‎ac.ir، co.ir، ‎gov.ir، id.ir، ‎net.ir، ‎org.ir، ‎sch.ir و دامنه سطح بالای کد کشوری بین‌المللی شده .ایران می‌باشد.

پسوند ir با‌توجه به ماهیت ایرانی آن، برای وب سایت هایی که می‌خواهند بر ماهیت ایرانی خود تأکید کنند یا فعالیت آنها در محدوده کشور ایران است، انتخاب بسیار خوبی است؛ و با توجه به محبوبیت ثبت دامنه ir در ایران برای برند ها و کسب و کار های فعال در ایران به نوعی یک الزام محسوب می شود. شرکت رادکام نماینده رسمی ایرنیک در ثبت دامنه ir است و کلیه فرایند ثبت، تمدید و مدیریت دامنه ir را به نمایندگی از ایرنیک انجام می‌دهد.

شرکت Tucows کانادا

Tucows Logo

شرکت توکاوز (Tucows) اولین توصیه رادکام برای ثبت دامنه می‌باشد. این شرکت که از سال 1993 فعالیت دارد، دومین شرکت ثبت‎ دامنه در سطح جهان است و از جمله پیشگامان ثبت ‎دامنه در اینترنت محسوب می‌شود. برند های مطرح ثبت دامنه و هاستینگ OpenSRS, Enom, EPAG, Ascio متعلق به شرکت توکاوز هستند که همگی خدمات با کیفیت، امن و گسترده ای به مشتریان ثبت دامنه و هاستینگ ارائه ‌می‌کنند. این شرکت ماهیت کانادایی دارد و کانادایی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با‌توجه‌به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود‌ دارد، ثبت دامنه از طریق شرکت آمریکایی و بنا کردن کسب‌و‌کار بر روی این نام دامنه فعلا، چندان کار عاقلانه‌ای نیست.

کاربرانی که از کنترل پنل دامنه ارائه شده از سوی این شرکت استفاده می‌کنند از مالکیت دامنه خود اطمینان دارند و می‌توانند به تمامی امکانات متعلق به یک دامنه دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از شرکت کارگزار خود داشته باشند. رادکام نماینده رسمی ثبت دامنه از طریق شرکت توکاوز می‌باشد.