جستجوی نام دامنه

می دانید چه می خواهید؟ دامنه ی جدیدتان را ثبت کنید.
ایده ای ندارید؟ نگاهی به پسوندهای جدید بیاندازید!
 • جستجوی پسوندها
.abogado
SALE
۹۵۰,۴۰۰ تومان
.ac.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.academy
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.accountant
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.accountants
SALE
۴۵۱,۲۰۰ تومان
.actor
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.adult
SALE
۴۲۲,۴۰۰ تومان
.aero
SALE
۲۶۴,۰۰۰ تومان
.agency
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.airforce
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.alsace
SALE
۲۹۲,۸۰۰ تومان
.amsterdam
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.apartments
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.archi
SALE
۳۱۶,۸۰۰ تومان
.army
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.art
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.asia
SALE
۷۶,۸۰۰ تومان
.associates
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.attorney
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.auction
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.audio
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.auto
SALE
۱۲,۰۹۶,۰۰۰ تومان
.band
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.bar
SALE
۳۴۵,۶۰۰ تومان
.barcelona
SALE
۳۴۵,۶۰۰ تومان
.bargains
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.bayern
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.beer
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.berlin
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.best
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.bid
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.bike
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.bingo
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.bio
SALE
۳۱۶,۸۰۰ تومان
.biz
SALE
۸۶,۴۰۰ تومان
.black
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.blog
SALE
۱۱۰,۴۰۰ تومان
.blue
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.boutique
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.brussels
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.build
SALE
۳۴۵,۶۰۰ تومان
.builders
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.business
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.buzz
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.bzh
SALE
۳۴۵,۶۰۰ تومان
.cab
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.cafe
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.camera
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.camp
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.capetown
SALE
۸۶,۴۰۰ تومان
.capital
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.car
SALE
۱۲,۰۹۶,۰۰۰ تومان
.cards
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.care
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.careers
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.cars
SALE
۱۲,۰۹۶,۰۰۰ تومان
.casa
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.cash
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.catering
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.cc
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.center
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.ceo
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.chat
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.cheap
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.christmas
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.church
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.city
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.claims
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.cleaning
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.click
SALE
۴۳,۲۰۰ تومان
.clinic
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.clothing
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.cloud
SALE
۴۳,۲۰۰ ۵۲,۸۰۰ تومان
.club
SALE
۵۲,۸۰۰ تومان
.co
SALE
۱۲۹,۶۰۰ تومان
.co.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.coach
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.codes
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.coffee
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.college
SALE
۳۴۵,۶۰۰ تومان
.cologne
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.com
SALE
۵۷,۶۰۰ تومان
.community
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.company
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.computer
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.condos
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.construction
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.consulting
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.contractors
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.cooking
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.cool
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.corsica
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.country
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.coupons
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.courses
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.credit
SALE
۴۵۱,۲۰۰ تومان
.creditcard
SALE
۶۶۲,۴۰۰ تومان
.cricket
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.cruises
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.cymru
SALE
۱۰۵,۶۰۰ تومان
.dance
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.date
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.dating
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.deals
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.degree
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.delivery
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.democrat
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.dental
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.dentist
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.desi
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.design
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.diamonds
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.diet
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.digital
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.direct
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.directory
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.discount
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.doctor
SALE
۴۵۱,۲۰۰ تومان
.dog
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.domains
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.download
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.durban
SALE
۸۶,۴۰۰ تومان
.earth
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.education
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.email
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.energy
SALE
۴۵۱,۲۰۰ تومان
.engineer
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.engineering
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.enterprises
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.equipment
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.estate
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.events
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.exchange
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.expert
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.exposed
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.express
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.fail
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.faith
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.family
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.fans
SALE
۳۴۵,۶۰۰ تومان
.farm
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.fashion
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.feedback
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.film
SALE
۴۴۶,۴۰۰ تومان
.finance
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.financial
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.fish
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.fishing
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.fit
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.fitness
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.flights
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.florist
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.flowers
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.football
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.forsale
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.foundation
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.frl
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.fun
SALE
۵۷,۶۰۰ ۱۰۵,۶۰۰ تومان
.fund
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.furniture
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.futbol
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.fyi
SALE
۱۰۵,۶۰۰ تومان
.gallery
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.game
SALE
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
.games
SALE
۱۰۵,۶۰۰ تومان
.garden
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.gift
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.gifts
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.gives
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.glass
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.global
SALE
۳۴۵,۶۰۰ تومان
.gmbh
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.gold
SALE
۴۵۱,۲۰۰ تومان
.golf
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.gov.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.graphics
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.gratis
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.green
SALE
۳۶۹,۶۰۰ تومان
.gripe
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.group
SALE
۱۰۵,۶۰۰ تومان
.guide
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.guitars
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.guru
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.hamburg
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.haus
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.healthcare
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.help
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.hiphop
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.hiv
SALE
۱,۰۳۲,۰۰۰ تومان
.hockey
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.holdings
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.holiday
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.horse
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.host
SALE
۱۳۹,۲۰۰ ۴۵۱,۲۰۰ تومان
.house
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.how
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.id.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.immo
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.immobilien
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.industries
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.info
SALE
۸۶,۴۰۰ تومان
.ink
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.institute
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.insure
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.international
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.investments
SALE
۴۵۱,۲۰۰ تومان
.io
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.irish
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.jetzt
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.jewelry
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.joburg
SALE
۸۶,۴۰۰ تومان
.juegos
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.kaufen
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.kim
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.kitchen
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.kiwi
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.koeln
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.land
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.law
SALE
۱,۲۱۴,۴۰۰ تومان
.lawyer
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.lease
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.legal
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.lgbt
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.life
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.lighting
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.limited
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.limo
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.link
SALE
۵۲,۸۰۰ تومان
.live
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.loan
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.loans
SALE
۴۵۱,۲۰۰ تومان
.lol
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.london
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.love
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.ltd
SALE
۱۰۵,۶۰۰ تومان
.ltda
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.luxury
SALE
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
.maison
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.management
SALE
۸۶,۴۰۰ تومان
.market
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.marketing
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.mba
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.me
SALE
۱۰۵,۶۰۰ تومان
.media
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.melbourne
SALE
۳۴۵,۶۰۰ تومان
.memorial
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.men
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.menu
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.miami
SALE
۱۰۵,۶۰۰ تومان
.mobi
SALE
۱۰۵,۶۰۰ تومان
.moda
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.moe
SALE
۱۰۵,۶۰۰ تومان
.money
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.mortgage
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.movie
SALE
۱,۳۷۲,۸۰۰ تومان
.nagoya
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.name
SALE
۷۶,۸۰۰ تومان
.navy
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.net
SALE
۶۷,۲۰۰ تومان
.net.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.network
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.news
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.ngo
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.ninja
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.nrw
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.nyc
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.one
SALE
۵۲,۸۰۰ تومان
.online
SALE
۳۸,۴۰۰ ۱۳۹,۲۰۰ تومان
.org
SALE
۷۲,۰۰۰ تومان
.org.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.paris
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.partners
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.parts
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.party
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.pet
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.photo
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.photography
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.photos
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.physio
SALE
۳۹۸,۴۰۰ تومان
.pics
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.pictures
SALE
۶۷,۲۰۰ تومان
.pink
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.pizza
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.place
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.plumbing
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.plus
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.poker
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.press
SALE
۱۰۰,۸۰۰ ۳۴۵,۶۰۰ تومان
.pro
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.productions
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.promo
SALE
۱۰۵,۶۰۰ تومان
.properties
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.property
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.protection
SALE
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
.pub
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.pw
SALE
۲۸,۸۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان
.quebec
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.racing
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.recipes
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.red
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.rehab
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.reise
SALE
۴۵۶,۰۰۰ تومان
.reisen
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.rent
SALE
۳۱۶,۸۰۰ تومان
.rentals
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.repair
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.report
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.republican
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.rest
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.restaurant
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.review
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.reviews
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.rip
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.rocks
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.rodeo
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.ruhr
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.run
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.sale
SALE
۱۴۴,۰۰۰ تومان
.salon
SALE
۲۳۵,۲۰۰ تومان
.sarl
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.sch.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.school
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.schule
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.science
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.scot
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.security
SALE
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
.services
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.shiksha
SALE
۲۴,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان
.shoes
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.shop
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.shopping
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.show
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.singles
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.site
SALE
۵۲,۸۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان
.ski
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.soccer
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.social
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.software
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.solar
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.solutions
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.soy
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.space
SALE
۲۸,۸۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان
.srl
SALE
۲۱۱,۲۰۰ تومان
.store
SALE
۷۶,۸۰۰ ۲۹۲,۸۰۰ تومان
.stream
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.studio
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.study
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.style
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.sucks
SALE
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.supplies
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.supply
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.support
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.surf
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.surgery
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.sydney
SALE
۳۴۵,۶۰۰ تومان
.systems
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.tattoo
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.tax
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.taxi
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.team
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.tech
SALE
۹۱,۲۰۰ ۲۶۴,۰۰۰ تومان
.technology
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.tel
SALE
۷۶,۸۰۰ تومان
.tennis
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.theater
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.theatre
SALE
۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
.tienda
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.tips
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.tires
SALE
۴۵۱,۲۰۰ تومان
.tirol
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.today
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.tokyo
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.tools
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.top
SALE
۵۲,۸۰۰ تومان
.tours
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.town
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.toys
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.trade
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.training
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.travel
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.tube
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.tv
SALE
۱۹۶,۸۰۰ تومان
.university
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.uno
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.vacations
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.vegas
SALE
۲۹۲,۸۰۰ تومان
.ventures
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.vet
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.viajes
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.video
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.villas
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.vin
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.vip
SALE
۹۶,۰۰۰ تومان
.vision
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.vlaanderen
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.vodka
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.vote
SALE
۳۶۹,۶۰۰ تومان
.voto
SALE
۳۶۹,۶۰۰ تومان
.voyage
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.wales
SALE
۱۰۵,۶۰۰ تومان
.watch
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.webcam
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.website
SALE
۴۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰ تومان
.wedding
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.wien
SALE
۱۸۷,۲۰۰ تومان
.wiki
SALE
۱۳۴,۴۰۰ تومان
.win
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.wine
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.work
SALE
۵۲,۸۰۰ تومان
.works
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.world
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.ws
SALE
۱۲۹,۶۰۰ تومان
.wtf
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان
.xyz
SALE
۶۲,۴۰۰ تومان
.yoga
SALE
۱۵۸,۴۰۰ تومان
.yokohama
SALE
۸۱,۶۰۰ تومان
.zone
SALE
۱۴۸,۸۰۰ تومان

چرا دامنه (دامین) اهمیت دارد؟

چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند. 

بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register  کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.

شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامین اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره‎گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه (دامین) و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه (دامین) را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.

بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری  کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه  ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه و هاست دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد. 

در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره‌ی registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی رادکام وضعیت دامنه خود را بررسی نمایید. 

 

پسوندهای جدید دامنه

آیا دامین مورد نظر شما پیش از این توسط دیگران ثبت شده است؟ این مساله شاید تا چند سال قبل اهمیت داشت، اما این روزها پسوندهای بسیار متنوعی برای ثبت در دسترس هستند. کافی است، برحسب زمینه فعالیت خود ، یک پسوند را انتخاب نمایید. اگر بخواهیم پسوند های جدید را برحسب زمینه فعالیت آنها در گروه های مشخص قرار دهیم، بخشی از گروهها به صورت زیر خواهد بود. اگر برای زمینه فعالیت شما پسوند جدید آمده است، کافیست به فرم خرید دامنه مراجعه کرده و دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید.  

 • کسب و کار ( co , .company , .shop. , .store. , ...)
 • تجارت (ads. , .auction , .trade. ,...)
 • صنایع غذایی (cafe , .coffee, .food, .eat. , ....)
 • بهداشت و سلامت (doctor , .dentist. ,... )
 • رسانه و هنر  (film , .audio. , ...)
 • صنعت (car , .build , .auto. ,...)
 • حرفه و شغل (lawyer , .engineer , .florist. , ...)
 • آموزشی، پژوهشی ( academy , .courses , .phd. ,...)
 • بهداشت و سلامت (clinic ,.diet , .health , .dental. ,...)
 • منطقه ای و شهری (earth , .city. , ...)
 • املاک و مستغلات ( property , builders. , .rent. ,...)
 • ورزشی ( club , .couch , .team. , ... )
 •  تکنولوژی و فن‎آوری (click , .chat , .cloud, .app. ,...)

و دامین های دیگری که می توانید از طریق فرم خرید دامنه  انتخاب کنید و خریداری نمایید.

 

سرویس های مربوط به دامنه

سرویس های زیر برای دامنه ها قابل ارائه است. البته ممکن است برخی از این سرویس ها برای پسوندی خاص ارائه گردند. بنابراین همواره می‌توانید از طریق ارسال تیکت به واحد هاستینگ رادکام، امکان سرویس دهی برای پسوند مورد نظر خود را جویا شوید:

سرویسهای زیر برای تمامی سفارش های مربوط به دامین به مشتریان ارائه می گردد :

 • ارائه مالکیت 100درصد دامین به کاربر 
 • ارسال تیکت و پیامک جهت سهولت در خرید، ثبت، تمدید و رفع مشکل سرویس های دامین
 • امکان ثبت و تمدید آنلاین دامین
 • امکان تمدید خودکار دامین در صورت فعال سازی از سوی کاربر
 • ارسال ایمیل تمدید 30 و 60 و 5 روز پیش از پایان دامین
 • ایجاد سفارش تمدید و اطلاع رسانی 10 روز پیش از پایان سفارش
 • امکان دریافت Authorization code توسط مالک دامین از طریق کنترل پنل دامین 
 • امکان lock و unlock کردن دامین توسط مالک
 • امکان تغییر اطلاعات WHOIS از طریق کنترل پنل

اطلاعاتی که بهتر است بدانید...

 

پیش از اینکه اقدام به خرید دامنه (دامین) نمایید، باید اطلاعات پایه ای در مورد دامین ، پسوند آن ، نحوه انتخاب نام دامین ، امکانات کنترل پنل دامین و میزان مالکیت خود بر دامنه به دست آورید. راهنماهای زیر به شما کمک می کنند که اطلاعات مناسبی در اختیار داشته باشید تا با اطمینان و آرامش بیشتری دامین خود را خریداری نمایید.

درباره ایرنیک (IRNIC)


ثبت دامنه Ir

پسوند .ir پسوند دامنه های اینترنتی کشورمان است و اگر بخواهید دامنه ای تحت این پسوند ثبت یا تمدید نمایید باید از طریق پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات) که در محدوده دامنه با نام ایرنیک (IRNIC) شناخته‌می‌شود، اقدام نمایید. مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه‌اول کشوری نقطه-آی‌آر (‎.ir) و نقطه-ایران (.ایران) متولی ثبت، تمدید، انتقال، حذف و انجام همه کارهای فنی، اداری، مالی و حقوقی مرتبط با دامنه‌های سطح‌بالای کد کشوری ‎.ir، و دامنه‌های مرتبه دوم آن شامل ‎.ac.ir، ‎.co.ir، ‎.gov.ir، ‎.id.ir، ‎.net.ir، ‎.org.ir، ‎.sch.ir و دامنه سطح‌بالای کد کشوری بین‌المللی شده .ایران می‌باشد.

پسوند ir با‌توجه‌به ماهیت ایرانی آن، برای وب سایت‌هایی که می‌خواهند بر ماهیت ایرانی خود تاکیدکنند یا فعالیت آنها به کشور ایران محدودمی‌شود، انتخاب بسیار خوبی‌است. رادکام نماینده رسمی ایرنیک در ثبت دامنه ir است.

شرکت Tucows کانادا


ثبت دامین

شرکت توکاوز (Tucows) اولین توصیه رادکام برای ثبت دامنه (دامین) می‌باشد. این شرکت، سومین شرکت ثبت‎کننده در سطح جهان است و از جمله پیشگامان ثبت‎دامنه (دامین) در اینترنت محسوب‌می‌شود خدمات با کیفیت، امن و گسترده ای توسط سامانه‌ای با عنوان OpenSRS به مشتریان ارائه‌می‌کند. این شرکت ماهیت کانادایی دارد و کانادایی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با‌توجه‌به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود‌دارد، ثبت دامنه (دامین) از طریق شرکتهای آمریکایی و بنا کردن کسب‌و‌کار بر روی این نام دامنه مگر در مواردی خاص (مثل برخی پسوند‌هایی که بوسیله توکاوز عرضه‌نمی‌شوند) چندان کار عاقلانه‌ای نیست.

کاربرانی که از کنترل‎پنل ارائه شده از سوی این شرکت استفاده می‌کنند از مالکیت دامنه خود اطمینان دارند و می‌توانند به تمامی امکانات متعلق به یک دامنه دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از شرکت کارگزار خود داشته باشند. رادکام نماینده رسمی ثبت دامنه (دامین) از طریق شرکت توکاوز می‌باشد.