بررسی ثبت دامنه

می دانید چه می خواهید؟ دامنه ی جدیدتان را ثبت کنید.
ایده ای ندارید؟ نگاهی به پسوندهای جدید بیاندازید!
 • جستجوی پسوندها
.abogado
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.ac
SALE
۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان
.ac.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.academy
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.accountant
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.accountants
SALE
۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان
.actor
SALE
۴۹۰,۰۰۰ تومان
.adult
SALE
۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان
.aero
SALE
۶۰۲,۰۰۰ تومان
.af
SALE
۱,۰۶۴,۰۰۰ تومان
.agency
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.airforce
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.alsace
SALE
۸۹۶,۰۰۰ تومان
.amsterdam
SALE
۷۵۶,۰۰۰ تومان
.apartments
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.app
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.archi
SALE
۸۲۶,۰۰۰ تومان
.army
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.art
SALE
۱۹۶,۰۰۰ تومان
.asia
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.associates
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.attorney
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.auction
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.audio
SALE
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
.auto
SALE
۳۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
.baby
SALE
۹۱۰,۰۰۰ تومان
.band
SALE
۲۹۴,۰۰۰ تومان
.bar
SALE
۹۳۸,۰۰۰ تومان
.barcelona
SALE
۱,۲۱۸,۰۰۰ تومان
.bargains
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.bayern
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.beer
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.berlin
SALE
۹۲۴,۰۰۰ تومان
.best
SALE
۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان
.bet
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.bid
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.bike
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.bingo
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.bio
SALE
۸۲۶,۰۰۰ تومان
.biz
SALE
۲۱۰,۰۰۰ تومان
.black
SALE
۷۱۴,۰۰۰ تومان
.blog
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.blue
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.boutique
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.brussels
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.build
SALE
۹۵۲,۰۰۰ تومان
.builders
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.business
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.buzz
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.bzh
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.ca
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.cab
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.cafe
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.camera
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.camp
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.capetown
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.capital
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.car
SALE
۳۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
.cards
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.care
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.careers
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.cars
SALE
۳۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
.casa
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.cash
SALE
۴۴۸,۰۰۰ تومان
.catering
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.cc
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.center
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.ceo
SALE
۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان
.chat
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.cheap
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.christmas
SALE
۶۰۲,۰۰۰ تومان
.church
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.city
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.claims
SALE
۷۱۴,۰۰۰ تومان
.cleaning
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.click
SALE
۱۴۰,۰۰۰ تومان
.clinic
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.clothing
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.cloud
SALE
۱۲۶,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان
.club
SALE
۱۶۸,۰۰۰ تومان
.co
SALE
۲۱۰,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰ تومان
.co.in
SALE
۱۱۲,۰۰۰ تومان
.co.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.co.uk
SALE
۱۴۰,۰۰۰ تومان
.coach
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.codes
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.coffee
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.college
SALE
۸۸۲,۰۰۰ تومان
.cologne
SALE
۳۲۲,۰۰۰ تومان
.com
SALE
۱۵۴,۰۰۰ تومان
.community
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.company
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.computer
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.condos
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.construction
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.consulting
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.contractors
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.cooking
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.cool
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.corsica
SALE
۷۸۴,۰۰۰ تومان
.country
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.coupons
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.courses
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.credit
SALE
۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان
.creditcard
SALE
۱,۷۹۲,۰۰۰ تومان
.cricket
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.cruises
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.cymru
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.dance
SALE
۲۹۴,۰۰۰ تومان
.date
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.dating
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.deals
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.degree
SALE
۵۶۰,۰۰۰ تومان
.delivery
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.democrat
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.dental
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.dentist
SALE
۴۹۰,۰۰۰ تومان
.desi
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.design
SALE
۶۰۲,۰۰۰ تومان
.dev
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.diamonds
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.digital
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.direct
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.directory
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.discount
SALE
۴۴۸,۰۰۰ تومان
.doctor
SALE
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
.dog
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.domains
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.download
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.durban
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.earth
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.education
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.email
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.energy
SALE
۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان
.engineer
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.engineering
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.enterprises
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.equipment
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.es
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.estate
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.events
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.exchange
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.expert
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.exposed
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.express
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.fail
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.faith
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.family
SALE
۲۹۴,۰۰۰ تومان
.fan
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.fans
SALE
۹۳۸,۰۰۰ تومان
.farm
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.fashion
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.film
SALE
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
.finance
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.financial
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.firm.in
SALE
۱۱۲,۰۰۰ تومان
.fish
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.fishing
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.fit
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.fitness
SALE
۴۴۸,۰۰۰ تومان
.flights
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.florist
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.flowers
SALE
۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
.football
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.forsale
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.foundation
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.frl
SALE
۷۵۶,۰۰۰ تومان
.fun
SALE
۱۶۸,۰۰۰ ۲۹۴,۰۰۰ تومان
.fund
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.furniture
SALE
۷۱۴,۰۰۰ تومان
.futbol
SALE
۱۹۶,۰۰۰ تومان
.fyi
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.gallery
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.game
SALE
۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان
.games
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.garden
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.gen.in
SALE
۱۱۲,۰۰۰ تومان
.gift
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.gifts
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.gives
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.glass
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.global
SALE
۸۸۲,۰۰۰ تومان
.gmbh
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.gold
SALE
۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان
.golf
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.gov.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.graphics
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.gratis
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.green
SALE
۹۲۴,۰۰۰ تومان
.gripe
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.group
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.guide
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.guru
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.hamburg
SALE
۹۲۴,۰۰۰ تومان
.haus
SALE
۴۴۸,۰۰۰ تومان
.health
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.healthcare
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.help
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.hiv
SALE
۳,۴۰۲,۰۰۰ تومان
.hockey
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.holdings
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.holiday
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.homes
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.horse
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.hospital
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.host
SALE
۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان
.house
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.how
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.id.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.immo
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.immobilien
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.inc
SALE
۳۰,۳۸۰,۰۰۰ تومان
.ind.in
SALE
۱۱۲,۰۰۰ تومان
.industries
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.info
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.ink
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.institute
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.insure
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.international
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.investments
SALE
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
.io
SALE
۶۱۶,۰۰۰ ۸۶۸,۰۰۰ تومان
.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.irish
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.ist
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.istanbul
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.jetzt
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.jewelry
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.joburg
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.kaufen
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.kim
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.kitchen
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.kiwi
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.koeln
SALE
۳۲۲,۰۰۰ تومان
.land
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.law
SALE
۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان
.lawyer
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.lease
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.legal
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.lgbt
SALE
۵۷۴,۰۰۰ تومان
.li
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.life
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.lighting
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.limited
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.limo
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.link
SALE
۱۴۰,۰۰۰ تومان
.live
SALE
۲۹۴,۰۰۰ تومان
.llc
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.loan
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.loans
SALE
۱,۱۶۲,۰۰۰ تومان
.lol
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.london
SALE
۶۸۶,۰۰۰ تومان
.love
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.ltd
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.ltda
SALE
۵۶۰,۰۰۰ تومان
.luxury
SALE
۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
.maison
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.management
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.market
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.marketing
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.mba
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.me
SALE
۱۵۴,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان
.media
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.melbourne
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.memorial
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.men
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.menu
SALE
۴۷۶,۰۰۰ تومان
.miami
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.mobi
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.moda
SALE
۲۹۴,۰۰۰ تومان
.moe
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.money
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.monster
SALE
۱۵۴,۰۰۰ تومان
.mortgage
SALE
۵۷۴,۰۰۰ تومان
.movie
SALE
۳,۵۱۴,۰۰۰ تومان
.nagoya
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.name
SALE
۱۸۲,۰۰۰ تومان
.navy
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.net
SALE
۱۸۲,۰۰۰ تومان
.net.in
SALE
۱۱۲,۰۰۰ تومان
.net.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.network
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.news
SALE
۲۹۴,۰۰۰ تومان
.ngo
SALE
۵۷۴,۰۰۰ تومان
.ninja
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.nrw
SALE
۶۸۶,۰۰۰ تومان
.nyc
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.one
SALE
۱۴۰,۰۰۰ تومان
.online
SALE
۱۱۲,۰۰۰ ۴۳۴,۰۰۰ تومان
.org
SALE
۱۸۲,۰۰۰ تومان
.org.in
SALE
۱۱۲,۰۰۰ تومان
.org.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.page
SALE
۱۵۴,۰۰۰ تومان
.paris
SALE
۸۵۴,۰۰۰ تومان
.partners
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.parts
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.party
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.pet
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.photo
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.photography
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.photos
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.physio
SALE
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
.pics
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.pictures
SALE
۱۵۴,۰۰۰ تومان
.pink
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.pizza
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.place
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.plumbing
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.plus
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.poker
SALE
۰ تومان
.press
SALE
۹۳۸,۰۰۰ تومان
.pro
SALE
۲۱۰,۰۰۰ تومان
.productions
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.promo
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.properties
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.protection
SALE
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
.pub
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.pw
SALE
۸۴,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ تومان
.quebec
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.racing
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.realestate
SALE
۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان
.recipes
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.red
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.rehab
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.reise
SALE
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
.reisen
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.rent
SALE
۸۸۲,۰۰۰ تومان
.rentals
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.repair
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.report
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.republican
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.rest
SALE
۴۹۰,۰۰۰ تومان
.restaurant
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.review
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.reviews
SALE
۲۹۴,۰۰۰ تومان
.rip
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.rocks
SALE
۱۹۶,۰۰۰ تومان
.rodeo
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.ru
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.ruhr
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.run
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.sale
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.salon
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.sarl
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.sch.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.school
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.schule
SALE
۲۹۴,۰۰۰ تومان
.science
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.scot
SALE
۷۲۸,۰۰۰ تومان
.se
SALE
۳۵۰,۰۰۰ تومان
.security
SALE
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
.services
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.sh
SALE
۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان
.shiksha
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.shoes
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.shop
SALE
۲۲۴,۰۰۰ ۴۳۴,۰۰۰ تومان
.shopping
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.show
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.singles
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.site
SALE
۱۵۴,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰ تومان
.ski
SALE
۵۶۰,۰۰۰ تومان
.soccer
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.social
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.software
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.solar
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.solutions
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.soy
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.space
SALE
۹۸,۰۰۰ ۲۹۴,۰۰۰ تومان
.srl
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.st
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.store
SALE
۲۲۴,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ تومان
.stream
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.studio
SALE
۲۹۴,۰۰۰ تومان
.study
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.style
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.sucks
SALE
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
.supplies
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.supply
SALE
۲۶۶,۰۰۰ تومان
.support
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.surf
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.surgery
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.sydney
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.systems
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.tattoo
SALE
۵۸۸,۰۰۰ تومان
.tax
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.taxi
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.team
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.tech
SALE
۲۶۶,۰۰۰ ۶۴۴,۰۰۰ تومان
.technology
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.tel
SALE
۱۹۶,۰۰۰ تومان
.tennis
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.theater
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.theatre
SALE
۸,۷۲۲,۰۰۰ تومان
.tienda
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.tips
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.tires
SALE
۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان
.tirol
SALE
۵۶۰,۰۰۰ تومان
.tk
SALE
۴۴۸,۰۰۰ تومان
.to
SALE
۷۴۲,۰۰۰ تومان
.today
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.tokyo
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.tools
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.top
SALE
۱۲۶,۰۰۰ تومان
.tours
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.town
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.toys
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.trade
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.training
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.travel
SALE
۱,۴۹۸,۰۰۰ تومان
.tube
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.tv
SALE
۴۹۰,۰۰۰ تومان
.university
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.uno
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.vacations
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.vegas
SALE
۹۲۴,۰۰۰ تومان
.ventures
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.vet
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.viajes
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.video
SALE
۲۹۴,۰۰۰ تومان
.villas
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.vin
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.vip
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.vision
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.vlaanderen
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.vodka
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.vote
SALE
۹۳۸,۰۰۰ تومان
.voto
SALE
۹۳۸,۰۰۰ تومان
.voyage
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.wales
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.watch
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.webcam
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.website
SALE
۱۲۶,۰۰۰ ۲۹۴,۰۰۰ تومان
.wedding
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.wien
SALE
۶۸۶,۰۰۰ تومان
.wiki
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.win
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.wine
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.work
SALE
۱۲۶,۰۰۰ تومان
.works
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.world
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.ws
SALE
۳۵۰,۰۰۰ تومان
.wtf
SALE
۳۶۴,۰۰۰ تومان
.xyz
SALE
۱۵۴,۰۰۰ تومان
.yoga
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.yokohama
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.zone
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان

چرا ثبت دامنه اهمیت دارد؟

چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای وب سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در شبکه اینترنت و فضای مجازی در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند. 

بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register  کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.

شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامنه اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.

بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری  کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه  ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه  دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد و ثبت دامنه شما به صورت آنی و فوری انجام و تحویل خواهد شد.

در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی واحد هاستینگ رادکام وضعیت ثبت دامنه خود را بررسی نمایید. 

 

پسوندهای جدید ثبت دامنه

آیا دامنه مورد نظر شما پیش از این توسط دیگران ثبت شده است؟ این مساله شاید تا چند سال قبل اهمیت داشت، اما این روزها دامنه های بسیار متنوعی برای ثبت در دسترس هستند. کافی است، برحسب زمینه فعالیت یا برند خود ، یک دامنه را انتخاب نمایید. اگر بخواهیم دامنه های جدید را برحسب زمینه فعالیت آنها در گروه های مشخص قرار دهیم، بخشی از گروهها به صورت زیر خواهد بود. اگر برای زمینه فعالیت شما ثبت دامنه جدید آمده است، کافیست به فرم خرید دامنه مراجعه کرده و دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید. 

 • کسب و کار ( co , .company , .shop. , .store. , ...)
 • تجارت (ads. , .auction , .trade. ,...)
 • صنایع غذایی (cafe , .coffee, .food, ....)
 • بهداشت و سلامت (doctor , .dentist. ,... )
 • رسانه و هنر  (film , .audio. , ...)
 • صنعت (car , .build , .auto. ,...)
 • حرفه و شغل (lawyer , .engineer , .florist. , ...)
 • آموزشی، پژوهشی ( academy , .courses , .phd. ,...)
 • بهداشت و سلامت (clinic ,.diet , .health , .dental. ,...)
 • منطقه ای و شهری (earth , .city. , ...)
 • املاک و مستغلات ( property , builders. , .rent. ,...)
 • ورزشی ( club , .couch , .team. , ... )
 •  تکنولوژی و فن‎آوری (click , .chat , .cloud, .app. ,...)

و صدها ثبت دامنه دیگری که می توانید از طریق فرم خرید دامنه انتخاب کنید و خریداری کرده و به نام خود ثبت نمایید.

سرویس های مربوط به دامنه

سرویس های زیر برای دامنه ها قابل ارائه است. البته ممکن است برخی از این سرویس ها برای تنها یک دامنه خاص ارائه گردند. بنابراین همواره می‌توانید از طریق ارسال تیکت به واحد هاستینگ رادکام، امکان سرویس دهی برای دامنه مورد نظر خود را جویا شوید:

سرویسهای زیر برای همه سفارش های ثبت دامنه به مشتریان ارائه می گردد :

 • ارائه مالکیت 100درصد دامنه به کاربر 
 • ارسال تیکت و پیامک جهت سهولت در خرید، ثبت، تمدید و رفع مشکل سرویس ثبت دامنه
 • امکان ثبت و تمدید دامنه به صورت آنلاین و تحویل فوری
 • ارسال ایمیل تمدید 30 و 60 و 5 روز پیش از پایان مهلت انقضای ثبت دامنه
 • ایجاد سفارش تمدید و اطلاع رسانی 10 روز پیش از پایان سفارش ثبت دامنه
 • امکان دریافت Authorization code توسط مالک دامنه از طریق کنترل پنل دامنه
 • امکان lock و unlock کردن دامنه توسط مالک دامنه
 • امکان تغییر اطلاعات WHOIS از طریق کنترل پنل دامنه

اطلاعاتی که بهتر است بدانید...

پیش از اینکه اقدام به خرید دامنه نمایید، باید اطلاعات پایه ای در مورد دامنه ، پسوند آن ، نحوه انتخاب نام دامنه ، امکانات کنترل پنل دامنه و میزان مالکیت خود بر دامنه به دست آورید. راهنماهای زیر به شما کمک می کنند که اطلاعات مناسبی در اختیار داشته باشید تا با اطمینان و آرامش بیشتری دامنه خود را خریداری و ثبت نمایید.

درباره ایرنیک (IRNIC)

irnic logo

پسوند ir پسوند ثبت دامنه اینترنتی ایران است و اگر بخواهید دامنه ای تحت این پسوند ثبت یا تمدید نمایید این کار در نهایت از طریق ایرنیک، مرکز ثبت دامنه کشوری ایران انجام خواهد شد. ایرنیک، مرکز ثبت دامنه‌ مرتبه اول کشوری دات آی آر (‎.ir) و دات ایران (.ایران) متولی ثبت، تمدید، انتقال، حذف و انجام همه کارهای فنی، اداری، مالی و حقوقی مرتبط با دامنه‌ سطح بالای کد کشوری ‎ir، و دامنه‌ مرتبه دوم آن شامل ‎ac.ir، co.ir، ‎gov.ir، id.ir، ‎net.ir، ‎org.ir، ‎sch.ir و دامنه سطح بالای کد کشوری بین‌المللی شده .ایران می‌باشد.

پسوند ir با‌توجه به ماهیت ایرانی آن، برای وب سایت هایی که می‌خواهند بر ماهیت ایرانی خود تأکید کنند یا فعالیت آنها در محدوده کشور ایران است، انتخاب بسیار خوبی است؛ و با توجه به محبوبیت ثبت دامنه ir در ایران برای برند ها و کسب و کار های فعال در ایران به نوعی یک الزام محسوب می شود. شرکت رادکام نماینده رسمی ایرنیک در ثبت دامنه ir است و کلیه فرایند ثبت، تمدید و مدیریت دامنه ir را به نمایندگی از ایرنیک انجام می‌دهد.

شرکت Tucows کانادا

Tucows Logo

شرکت توکاوز (Tucows) اولین توصیه رادکام برای ثبت دامنه می‌باشد. این شرکت که از سال 1993 فعالیت دارد، دومین شرکت ثبت‎ دامنه در سطح جهان است و از جمله پیشگامان ثبت ‎دامنه در اینترنت محسوب می‌شود. برند های مطرح ثبت دامنه و هاستینگ OpenSRS, Enom, EPAG, Ascio متعلق به شرکت توکاوز هستند که همگی خدمات با کیفیت، امن و گسترده ای به مشتریان ثبت دامنه و هاستینگ ارائه ‌می‌کنند. این شرکت ماهیت کانادایی دارد و کانادایی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با‌توجه‌به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود‌ دارد، ثبت دامنه از طریق شرکت آمریکایی و بنا کردن کسب‌و‌کار بر روی این نام دامنه فعلا، چندان کار عاقلانه‌ای نیست.

کاربرانی که از کنترل پنل دامنه ارائه شده از سوی این شرکت استفاده می‌کنند از مالکیت دامنه خود اطمینان دارند و می‌توانند به تمامی امکانات متعلق به یک دامنه دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از شرکت کارگزار خود داشته باشند. رادکام نماینده رسمی ثبت دامنه از طریق شرکت توکاوز می‌باشد.