بررسی ثبت دامنه

می دانید چه می خواهید؟ دامنه ی جدیدتان را ثبت کنید.
ایده ای ندارید؟ نگاهی به پسوندهای جدید بیاندازید!
 • جستجوی پسوندها
.abogado
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.ac
SALE
۱,۹۳۶,۰۰۰ تومان
.ac.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.academy
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.accountant
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.accountants
SALE
۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان
.actor
SALE
۷۷۰,۰۰۰ تومان
.adult
SALE
۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان
.aero
SALE
۹۴۶,۰۰۰ تومان
.af
SALE
۱,۶۷۲,۰۰۰ تومان
.agency
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.airforce
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.alsace
SALE
۱,۴۰۸,۰۰۰ تومان
.amsterdam
SALE
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
.apartments
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.app
SALE
۳۵۲,۰۰۰ تومان
.archi
SALE
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.army
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.art
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.asia
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.associates
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.attorney
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.auction
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.audio
SALE
۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
.auto
SALE
۵۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
.baby
SALE
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
.band
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.bar
SALE
۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان
.barcelona
SALE
۱,۹۱۴,۰۰۰ تومان
.bargains
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.bayern
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.beer
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.berlin
SALE
۱,۴۵۲,۰۰۰ تومان
.best
SALE
۱,۹۳۶,۰۰۰ تومان
.bet
SALE
۳۵۲,۰۰۰ تومان
.bid
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.bike
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.bingo
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.bio
SALE
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.biz
SALE
۳۳۰,۰۰۰ تومان
.black
SALE
۱,۰۳۴,۰۰۰ تومان
.blog
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.blue
SALE
۳۵۲,۰۰۰ تومان
.bond
SALE
۱۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان
.boutique
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.brussels
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.build
SALE
۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان
.builders
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.business
SALE
۳۵۲,۰۰۰ تومان
.buzz
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.bzh
SALE
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
.ca
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.cab
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.cafe
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.camera
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.camp
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.capetown
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.capital
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.car
SALE
۵۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
.cards
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.care
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.careers
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.cars
SALE
۵۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
.casa
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.cash
SALE
۷۰۴,۰۰۰ تومان
.catering
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.cc
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.center
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.ceo
SALE
۱,۹۳۶,۰۰۰ تومان
.chat
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.cheap
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.christmas
SALE
۹۴۶,۰۰۰ تومان
.church
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.city
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.claims
SALE
۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان
.cleaning
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.click
SALE
۲۲۰,۰۰۰ تومان
.clinic
SALE
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
.clothing
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.cloud
SALE
۱۹۸,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان
.club
SALE
۲۶۴,۰۰۰ تومان
.co
SALE
۳۳۰,۰۰۰ ۵۷۲,۰۰۰ تومان
.co.in
SALE
۱۷۶,۰۰۰ تومان
.co.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.co.uk
SALE
۲۲۰,۰۰۰ تومان
.co.ve
SALE
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.coach
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.codes
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.coffee
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.college
SALE
۱,۳۸۶,۰۰۰ تومان
.cologne
SALE
۵۰۶,۰۰۰ تومان
.com
SALE
۲۴۲,۰۰۰ تومان
.com.ai
SALE
۴,۳۷۸,۰۰۰ تومان
.com.ve
SALE
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.community
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.company
SALE
۳۵۲,۰۰۰ تومان
.computer
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.condos
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.construction
SALE
۵۹۴,۰۰۰ تومان
.consulting
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.contractors
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.cooking
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.cool
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.corsica
SALE
۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان
.country
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.coupons
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.courses
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.credit
SALE
۲,۰۶۸,۰۰۰ تومان
.creditcard
SALE
۲,۸۱۶,۰۰۰ تومان
.cricket
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.cruises
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.cymru
SALE
۴۸۴,۰۰۰ تومان
.dance
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.date
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.dating
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.deals
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.degree
SALE
۸۸۰,۰۰۰ تومان
.delivery
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.democrat
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.dental
SALE
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
.dentist
SALE
۷۷۰,۰۰۰ تومان
.desi
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.design
SALE
۹۴۶,۰۰۰ تومان
.dev
SALE
۳۵۲,۰۰۰ تومان
.diamonds
SALE
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
.digital
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.direct
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.directory
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.discount
SALE
۷۰۴,۰۰۰ تومان
.doctor
SALE
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
.dog
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.domains
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.download
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.durban
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.earth
SALE
۴۸۴,۰۰۰ تومان
.education
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.email
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.energy
SALE
۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان
.engineer
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.engineering
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.enterprises
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.equipment
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.es
SALE
۴۸۴,۰۰۰ تومان
.estate
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.events
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.exchange
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.expert
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.exposed
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.express
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.fail
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.faith
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.family
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.fan
SALE
۷۲۶,۰۰۰ تومان
.fans
SALE
۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان
.farm
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.fashion
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.film
SALE
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
.finance
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.financial
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.firm.in
SALE
۱۷۶,۰۰۰ تومان
.fish
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.fishing
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.fit
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.fitness
SALE
۷۰۴,۰۰۰ تومان
.flights
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.florist
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.flowers
SALE
۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
.football
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.forsale
SALE
۶۸۲,۰۰۰ تومان
.foundation
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.frl
SALE
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
.fun
SALE
۲۶۴,۰۰۰ ۴۶۲,۰۰۰ تومان
.fund
SALE
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
.furniture
SALE
۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان
.futbol
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.fyi
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.gallery
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.game
SALE
۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان
.games
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.garden
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.gen.in
SALE
۱۷۶,۰۰۰ تومان
.gift
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.gifts
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.gives
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.glass
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.global
SALE
۱,۳۸۶,۰۰۰ تومان
.gmbh
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.gold
SALE
۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان
.golf
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.gov.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.graphics
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.gratis
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.green
SALE
۱,۴۵۲,۰۰۰ تومان
.gripe
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.group
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.guide
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.guru
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.hamburg
SALE
۱,۴۵۲,۰۰۰ تومان
.haus
SALE
۷۰۴,۰۰۰ تومان
.health
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.healthcare
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.help
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.hiv
SALE
۵,۳۴۶,۰۰۰ تومان
.hockey
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.holdings
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.holiday
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.homes
SALE
۷۲۶,۰۰۰ تومان
.horse
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.hospital
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.host
SALE
۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان
.house
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.how
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.id.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.immo
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.immobilien
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.inc
SALE
۴۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
.ind.in
SALE
۱۷۶,۰۰۰ تومان
.industries
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.info
SALE
۳۵۲,۰۰۰ تومان
.ink
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.institute
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.insure
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.international
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.investments
SALE
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
.io
SALE
۹۶۸,۰۰۰ ۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.irish
SALE
۴۴۰,۰۰۰ تومان
.ist
SALE
۴۸۴,۰۰۰ تومان
.istanbul
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.jetzt
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.jewelry
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.joburg
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.kaufen
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.kim
SALE
۳۳۰,۰۰۰ تومان
.kitchen
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.kiwi
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.koeln
SALE
۵۰۶,۰۰۰ تومان
.land
SALE
۵۹۴,۰۰۰ تومان
.law
SALE
۱,۹۳۶,۰۰۰ تومان
.lawyer
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.lease
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.legal
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.lgbt
SALE
۹۰۲,۰۰۰ تومان
.li
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.life
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.lighting
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.limited
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.limo
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.link
SALE
۲۲۰,۰۰۰ تومان
.live
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.llc
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.loan
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.loans
SALE
۱,۸۲۶,۰۰۰ تومان
.lol
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.london
SALE
۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
.love
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.ltd
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.ltda
SALE
۸۸۰,۰۰۰ تومان
.luxury
SALE
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
.maison
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.management
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.market
SALE
۵۹۴,۰۰۰ تومان
.marketing
SALE
۵۹۴,۰۰۰ تومان
.mba
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.me
SALE
۲۴۲,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰ تومان
.media
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.melbourne
SALE
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
.memorial
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.men
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.menu
SALE
۷۴۸,۰۰۰ تومان
.miami
SALE
۴۸۴,۰۰۰ تومان
.mobi
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.moda
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.moe
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.money
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.monster
SALE
۲۴۲,۰۰۰ تومان
.mortgage
SALE
۹۰۲,۰۰۰ تومان
.movie
SALE
۵,۵۲۲,۰۰۰ تومان
.nagoya
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.name
SALE
۲۸۶,۰۰۰ تومان
.navy
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.net
SALE
۲۸۶,۰۰۰ تومان
.net.in
SALE
۱۷۶,۰۰۰ تومان
.net.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.network
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.news
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.ngo
SALE
۹۰۲,۰۰۰ تومان
.ninja
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.nrw
SALE
۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
.nyc
SALE
۷۲۶,۰۰۰ تومان
.one
SALE
۲۲۰,۰۰۰ تومان
.online
SALE
۱۵۴,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ تومان
.org
SALE
۲۸۶,۰۰۰ تومان
.org.in
SALE
۱۷۶,۰۰۰ تومان
.org.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.page
SALE
۲۴۲,۰۰۰ تومان
.paris
SALE
۱,۳۴۲,۰۰۰ تومان
.partners
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.parts
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.party
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.pet
SALE
۳۵۲,۰۰۰ تومان
.ph
SALE
۲,۴۶۴,۰۰۰ تومان
.photo
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.photography
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.photos
SALE
۴۴۰,۰۰۰ تومان
.physio
SALE
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
.pics
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.pictures
SALE
۲۴۲,۰۰۰ تومان
.pink
SALE
۳۵۲,۰۰۰ تومان
.pizza
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.place
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.plumbing
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.plus
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.poker
SALE
۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان
.press
SALE
۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان
.pro
SALE
۳۳۰,۰۰۰ تومان
.productions
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.promo
SALE
۳۳۰,۰۰۰ تومان
.properties
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.protection
SALE
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
.pub
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.pw
SALE
۱۳۲,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰ تومان
.quebec
SALE
۸۵۸,۰۰۰ تومان
.racing
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.realestate
SALE
۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان
.recipes
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.red
SALE
۳۵۲,۰۰۰ تومان
.rehab
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.reise
SALE
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
.reisen
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.rent
SALE
۱,۳۸۶,۰۰۰ تومان
.rentals
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.repair
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.report
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.republican
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.rest
SALE
۷۷۰,۰۰۰ تومان
.restaurant
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.review
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.reviews
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.rip
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.rocks
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.rodeo
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.ru
SALE
۴۸۴,۰۰۰ تومان
.ruhr
SALE
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
.run
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.sale
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.salon
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.sarl
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.sch.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.school
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.schule
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.science
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.scot
SALE
۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
.se
SALE
۵۵۰,۰۰۰ تومان
.security
SALE
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
.services
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.sh
SALE
۱,۹۳۶,۰۰۰ تومان
.shiksha
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.shoes
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.shop
SALE
۳۵۲,۰۰۰ ۶۸۲,۰۰۰ تومان
.shopping
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.show
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.singles
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.site
SALE
۲۴۲,۰۰۰ ۵۷۲,۰۰۰ تومان
.ski
SALE
۸۵۸,۰۰۰ تومان
.soccer
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.social
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.software
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.solar
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.solutions
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.soy
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.space
SALE
۱۵۴,۰۰۰ ۴۶۲,۰۰۰ تومان
.srl
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.st
SALE
۸۵۸,۰۰۰ تومان
.store
SALE
۳۵۲,۰۰۰ ۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان
.stream
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.studio
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.study
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.style
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.sucks
SALE
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
.supplies
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.supply
SALE
۴۱۸,۰۰۰ تومان
.support
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.surf
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.surgery
SALE
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
.sydney
SALE
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
.systems
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.tattoo
SALE
۹۲۴,۰۰۰ تومان
.tax
SALE
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
.taxi
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.team
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.tech
SALE
۴۱۸,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان
.technology
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.tel
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.tennis
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.theater
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.theatre
SALE
۱۳,۷۰۶,۰۰۰ تومان
.tienda
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.tips
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.tires
SALE
۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان
.tirol
SALE
۸۸۰,۰۰۰ تومان
.tk
SALE
۷۰۴,۰۰۰ تومان
.to
SALE
۱,۱۶۶,۰۰۰ تومان
.today
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.tokyo
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.tools
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.top
SALE
۱۹۸,۰۰۰ تومان
.tours
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.town
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.toys
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.trade
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.training
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.travel
SALE
۲,۳۵۴,۰۰۰ تومان
.tube
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.tv
SALE
۷۷۰,۰۰۰ تومان
.university
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.uno
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.vacations
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.vegas
SALE
۱,۴۵۲,۰۰۰ تومان
.ventures
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.vet
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.viajes
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.video
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.villas
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.vin
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.vip
SALE
۳۵۲,۰۰۰ تومان
.vision
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.vlaanderen
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.vodka
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.vote
SALE
۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان
.voto
SALE
۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان
.voyage
SALE
۹۶۸,۰۰۰ تومان
.wales
SALE
۴۸۴,۰۰۰ تومان
.watch
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.webcam
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.website
SALE
۱۹۸,۰۰۰ ۴۶۲,۰۰۰ تومان
.wedding
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.wien
SALE
۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
.wiki
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.win
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.wine
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.work
SALE
۱۹۸,۰۰۰ تومان
.works
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.world
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.ws
SALE
۵۵۰,۰۰۰ تومان
.wtf
SALE
۵۷۲,۰۰۰ تومان
.xyz
SALE
۲۴۲,۰۰۰ تومان
.yoga
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.yokohama
SALE
۳۷۴,۰۰۰ تومان
.zone
SALE
۵۹۴,۰۰۰ تومان

چرا ثبت دامنه اهمیت دارد؟

چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای وب سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در شبکه اینترنت و فضای مجازی در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند. 

بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register  کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.

شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامنه اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.

بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری  کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه  ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه  دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد و ثبت دامنه شما به صورت آنی و فوری انجام و تحویل خواهد شد.

در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی واحد هاستینگ رادکام وضعیت ثبت دامنه خود را بررسی نمایید. 

 

پسوندهای جدید ثبت دامنه

آیا دامنه مورد نظر شما پیش از این توسط دیگران ثبت شده است؟ این مساله شاید تا چند سال قبل اهمیت داشت، اما این روزها دامنه های بسیار متنوعی برای ثبت در دسترس هستند. کافی است، برحسب زمینه فعالیت یا برند خود ، یک دامنه را انتخاب نمایید. اگر بخواهیم دامنه های جدید را برحسب زمینه فعالیت آنها در گروه های مشخص قرار دهیم، بخشی از گروهها به صورت زیر خواهد بود. اگر برای زمینه فعالیت شما ثبت دامنه جدید آمده است، کافیست به فرم خرید دامنه مراجعه کرده و دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید. 

 • کسب و کار ( co , .company , .shop. , .store. , ...)
 • تجارت (ads. , .auction , .trade. ,...)
 • صنایع غذایی (cafe , .coffee, .food, ....)
 • بهداشت و سلامت (doctor , .dentist. ,... )
 • رسانه و هنر  (film , .audio. , ...)
 • صنعت (car , .build , .auto. ,...)
 • حرفه و شغل (lawyer , .engineer , .florist. , ...)
 • آموزشی، پژوهشی ( academy , .courses , .phd. ,...)
 • بهداشت و سلامت (clinic ,.diet , .health , .dental. ,...)
 • منطقه ای و شهری (earth , .city. , ...)
 • املاک و مستغلات ( property , builders. , .rent. ,...)
 • ورزشی ( club , .couch , .team. , ... )
 •  تکنولوژی و فن‎آوری (click , .chat , .cloud, .app. ,...)

و صدها ثبت دامنه دیگری که می توانید از طریق فرم خرید دامنه انتخاب کنید و خریداری کرده و به نام خود ثبت نمایید.

سرویس های مربوط به دامنه

سرویس های زیر برای دامنه ها قابل ارائه است. البته ممکن است برخی از این سرویس ها برای تنها یک دامنه خاص ارائه گردند. بنابراین همواره می‌توانید از طریق ارسال تیکت به واحد هاستینگ رادکام، امکان سرویس دهی برای دامنه مورد نظر خود را جویا شوید:

سرویسهای زیر برای همه سفارش های ثبت دامنه به مشتریان ارائه می گردد :

 • ارائه مالکیت 100درصد دامنه به کاربر 
 • ارسال تیکت و پیامک جهت سهولت در خرید، ثبت، تمدید و رفع مشکل سرویس ثبت دامنه
 • امکان ثبت و تمدید دامنه به صورت آنلاین و تحویل فوری
 • ارسال ایمیل تمدید 30 و 60 و 5 روز پیش از پایان مهلت انقضای ثبت دامنه
 • ایجاد سفارش تمدید و اطلاع رسانی 10 روز پیش از پایان سفارش ثبت دامنه
 • امکان دریافت Authorization code توسط مالک دامنه از طریق کنترل پنل دامنه
 • امکان lock و unlock کردن دامنه توسط مالک دامنه
 • امکان تغییر اطلاعات WHOIS از طریق کنترل پنل دامنه

اطلاعاتی که بهتر است بدانید...

پیش از اینکه اقدام به خرید دامنه نمایید، باید اطلاعات پایه ای در مورد دامنه ، پسوند آن ، نحوه انتخاب نام دامنه ، امکانات کنترل پنل دامنه و میزان مالکیت خود بر دامنه به دست آورید. راهنماهای زیر به شما کمک می کنند که اطلاعات مناسبی در اختیار داشته باشید تا با اطمینان و آرامش بیشتری دامنه خود را خریداری و ثبت نمایید.

درباره ایرنیک (IRNIC)

irnic logo

پسوند ir پسوند ثبت دامنه اینترنتی ایران است و اگر بخواهید دامنه ای تحت این پسوند ثبت یا تمدید نمایید این کار در نهایت از طریق ایرنیک، مرکز ثبت دامنه کشوری ایران انجام خواهد شد. ایرنیک، مرکز ثبت دامنه‌ مرتبه اول کشوری دات آی آر (‎.ir) و دات ایران (.ایران) متولی ثبت، تمدید، انتقال، حذف و انجام همه کارهای فنی، اداری، مالی و حقوقی مرتبط با دامنه‌ سطح بالای کد کشوری ‎ir، و دامنه‌ مرتبه دوم آن شامل ‎ac.ir، co.ir، ‎gov.ir، id.ir، ‎net.ir، ‎org.ir، ‎sch.ir و دامنه سطح بالای کد کشوری بین‌المللی شده .ایران می‌باشد.

پسوند ir با‌توجه به ماهیت ایرانی آن، برای وب سایت هایی که می‌خواهند بر ماهیت ایرانی خود تأکید کنند یا فعالیت آنها در محدوده کشور ایران است، انتخاب بسیار خوبی است؛ و با توجه به محبوبیت ثبت دامنه ir در ایران برای برند ها و کسب و کار های فعال در ایران به نوعی یک الزام محسوب می شود. شرکت رادکام نماینده رسمی ایرنیک در ثبت دامنه ir است و کلیه فرایند ثبت، تمدید و مدیریت دامنه ir را به نمایندگی از ایرنیک انجام می‌دهد.

شرکت Tucows کانادا

Tucows Logo

شرکت توکاوز (Tucows) اولین توصیه رادکام برای ثبت دامنه می‌باشد. این شرکت که از سال 1993 فعالیت دارد، دومین شرکت ثبت‎ دامنه در سطح جهان است و از جمله پیشگامان ثبت ‎دامنه در اینترنت محسوب می‌شود. برند های مطرح ثبت دامنه و هاستینگ OpenSRS, Enom, EPAG, Ascio متعلق به شرکت توکاوز هستند که همگی خدمات با کیفیت، امن و گسترده ای به مشتریان ثبت دامنه و هاستینگ ارائه ‌می‌کنند. این شرکت ماهیت کانادایی دارد و کانادایی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با‌توجه‌به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود‌ دارد، ثبت دامنه از طریق شرکت آمریکایی و بنا کردن کسب‌و‌کار بر روی این نام دامنه فعلا، چندان کار عاقلانه‌ای نیست.

کاربرانی که از کنترل پنل دامنه ارائه شده از سوی این شرکت استفاده می‌کنند از مالکیت دامنه خود اطمینان دارند و می‌توانند به تمامی امکانات متعلق به یک دامنه دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از شرکت کارگزار خود داشته باشند. رادکام نماینده رسمی ثبت دامنه از طریق شرکت توکاوز می‌باشد.