جستجوی نام دامنه

می دانید چه می خواهید؟ دامنه ی جدیدتان را ثبت کنید.

ایده ای ندارید؟ نگاهی به پسوندهای جدید بیاندازید!
 • جستجوی پسوندها
.abogado
SALE
۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان
.ac.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.academy
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.accountant
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.accountants
SALE
۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان
.actor
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.adult
SALE
۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان
.aero
SALE
۷۷۰,۰۰۰ تومان
.agency
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.airforce
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.alsace
SALE
۸۵۴,۰۰۰ تومان
.amsterdam
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.apartments
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.app
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.archi
SALE
۹۲۴,۰۰۰ تومان
.army
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.art
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.asia
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.associates
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.attorney
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.auction
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.auto
SALE
۳۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
.band
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.bar
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.barcelona
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.bargains
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.bayern
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.beer
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.berlin
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.best
SALE
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
.bid
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.bike
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.bingo
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.bio
SALE
۹۲۴,۰۰۰ تومان
.biz
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.black
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.blog
SALE
۳۲۲,۰۰۰ تومان
.blue
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.boutique
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.brussels
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.build
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.builders
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.business
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.buzz
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.bzh
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.cab
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.cafe
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.camera
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.camp
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.capetown
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.capital
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.car
SALE
۳۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
.cards
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.care
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.careers
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.cars
SALE
۳۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
.casa
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.cash
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.catering
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.cc
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.center
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.ceo
SALE
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
.chat
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.cheap
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.christmas
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.church
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.city
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.claims
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.cleaning
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.click
SALE
۱۲۶,۰۰۰ تومان
.clinic
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.clothing
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.cloud
SALE
۱۲۶,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰ تومان
.club
SALE
۱۵۴,۰۰۰ تومان
.co
SALE
۱۹۶,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ تومان
.co.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.co.uk
SALE
۱۵۴,۰۰۰ تومان
.coach
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.codes
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.coffee
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.college
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.cologne
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.com
SALE
۱۶۸,۰۰۰ تومان
.community
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.company
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.computer
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.condos
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.construction
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.consulting
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.contractors
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.cooking
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.cool
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.corsica
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.country
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.coupons
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.courses
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.credit
SALE
۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان
.creditcard
SALE
۱,۹۳۲,۰۰۰ تومان
.cricket
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.cruises
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.cymru
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.dance
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.date
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.dating
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.deals
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.degree
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.delivery
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.democrat
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.dental
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.dentist
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.desi
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.design
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.diamonds
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.diet
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.digital
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.direct
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.directory
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.discount
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.doctor
SALE
۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان
.dog
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.domains
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.download
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.durban
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.earth
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.education
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.email
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.energy
SALE
۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان
.engineer
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.engineering
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.enterprises
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.equipment
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.estate
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.events
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.exchange
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.expert
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.exposed
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.express
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.fail
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.faith
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.family
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.fans
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.farm
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.fashion
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.feedback
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.film
SALE
۱,۳۰۲,۰۰۰ تومان
.finance
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.financial
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.fish
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.fishing
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.fit
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.fitness
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.flights
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.florist
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.flowers
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.football
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.forsale
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.foundation
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.frl
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.fun
SALE
۱۶۸,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰ تومان
.fund
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.furniture
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.futbol
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.fyi
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.gallery
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.game
SALE
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
.games
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.garden
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.gift
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.gifts
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.gives
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.glass
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.global
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.gmbh
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.gold
SALE
۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان
.golf
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.gov.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.graphics
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.gratis
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.green
SALE
۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
.gripe
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.group
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.guide
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.guru
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.hamburg
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.haus
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.health
SALE
۸۸۲,۰۰۰ تومان
.healthcare
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.help
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.hiv
SALE
۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
.hockey
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.holdings
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.holiday
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.horse
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.hospital
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.host
SALE
۴۰۶,۰۰۰ ۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان
.house
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.how
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.id.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.immo
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.immobilien
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.industries
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.info
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.ink
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.institute
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.insure
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.international
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.investments
SALE
۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان
.io
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.irish
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.jetzt
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.jewelry
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.joburg
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.juegos
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.kaufen
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.kim
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.kitchen
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.kiwi
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.koeln
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.land
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.law
SALE
۳,۵۴۲,۰۰۰ تومان
.lawyer
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.lease
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.legal
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.lgbt
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.life
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.lighting
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.limited
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.limo
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.link
SALE
۱۵۴,۰۰۰ تومان
.live
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.loan
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.loans
SALE
۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان
.lol
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.london
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.love
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.ltd
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.ltda
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.luxury
SALE
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
.maison
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.management
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.market
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.marketing
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.mba
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.me
SALE
۱۶۸,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰ تومان
.media
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.melbourne
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.memorial
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.men
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.menu
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.miami
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.mobi
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.moda
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.moe
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.money
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.mortgage
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.movie
SALE
۴,۰۰۴,۰۰۰ تومان
.nagoya
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.name
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.navy
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.net
SALE
۱۹۶,۰۰۰ تومان
.net.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.network
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.news
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.ngo
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.ninja
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.nrw
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.nyc
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.one
SALE
۱۵۴,۰۰۰ تومان
.online
SALE
۱۱۲,۰۰۰ ۴۰۶,۰۰۰ تومان
.org
SALE
۲۱۰,۰۰۰ تومان
.org.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.paris
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.partners
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.parts
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.party
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.pet
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.photo
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.photography
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.photos
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.physio
SALE
۱,۱۶۲,۰۰۰ تومان
.pics
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.pictures
SALE
۱۹۶,۰۰۰ تومان
.pink
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.pizza
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.place
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.plumbing
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.plus
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.poker
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.press
SALE
۲۹۴,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.pro
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.productions
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.promo
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.properties
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.property
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.protection
SALE
۳۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
.pub
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.pw
SALE
۸۴,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان
.quebec
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.racing
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.recipes
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.red
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.rehab
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.reise
SALE
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
.reisen
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.rent
SALE
۹۲۴,۰۰۰ تومان
.rentals
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.repair
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.report
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.republican
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.rest
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.restaurant
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.review
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.reviews
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.rip
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.rocks
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.rodeo
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.ruhr
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.run
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.sale
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.salon
SALE
۶۸۶,۰۰۰ تومان
.sarl
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.sch.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.school
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.schule
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.science
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.scot
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.security
SALE
۳۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
.services
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.shiksha
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.shoes
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.shop
SALE
۲۲۴,۰۰۰ ۵۴۶,۰۰۰ تومان
.shopping
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.show
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.singles
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.site
SALE
۱۵۴,۰۰۰ ۴۶۲,۰۰۰ تومان
.ski
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.soccer
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.social
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.software
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.solar
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.solutions
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.soy
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.space
SALE
۸۴,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان
.srl
SALE
۶۱۶,۰۰۰ تومان
.store
SALE
۲۲۴,۰۰۰ ۸۵۴,۰۰۰ تومان
.stream
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.studio
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.study
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.style
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.sucks
SALE
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
.supplies
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.supply
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.support
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.surf
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.surgery
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.sydney
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.systems
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.tattoo
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.tax
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.taxi
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.team
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.tech
SALE
۲۶۶,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ تومان
.technology
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.tel
SALE
۲۲۴,۰۰۰ تومان
.tennis
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.theater
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.theatre
SALE
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
.tienda
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.tips
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.tires
SALE
۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان
.tirol
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.today
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.tokyo
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.tools
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.top
SALE
۱۵۴,۰۰۰ تومان
.tours
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.town
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.toys
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.trade
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.training
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.travel
SALE
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
.tube
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.tv
SALE
۵۷۴,۰۰۰ تومان
.university
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.uno
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.vacations
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.vegas
SALE
۸۵۴,۰۰۰ تومان
.ventures
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.vet
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.viajes
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.video
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.villas
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.vin
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.vip
SALE
۲۸۰,۰۰۰ تومان
.vision
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.vlaanderen
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.vodka
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.vote
SALE
۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
.voto
SALE
۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
.voyage
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.wales
SALE
۳۰۸,۰۰۰ تومان
.watch
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.webcam
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.website
SALE
۱۴۰,۰۰۰ ۳۹۲,۰۰۰ تومان
.wedding
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.wien
SALE
۵۴۶,۰۰۰ تومان
.wiki
SALE
۳۹۲,۰۰۰ تومان
.win
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.wine
SALE
۷۰۰,۰۰۰ تومان
.work
SALE
۱۵۴,۰۰۰ تومان
.works
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.world
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.ws
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.wtf
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.xyz
SALE
۴۲,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ تومان
.yoga
SALE
۴۶۲,۰۰۰ تومان
.yokohama
SALE
۲۳۸,۰۰۰ تومان
.zone
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان

چرا دامنه (دامین) اهمیت دارد؟

چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند. 

بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register  کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.

شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامین اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره‎گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه (دامین) و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه (دامین) را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.

بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری  کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه  ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه و هاست دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد. 

در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره‌ی registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی رادکام وضعیت دامنه خود را بررسی نمایید. 

 

پسوندهای جدید دامنه

آیا دامین مورد نظر شما پیش از این توسط دیگران ثبت شده است؟ این مساله شاید تا چند سال قبل اهمیت داشت، اما این روزها پسوندهای بسیار متنوعی برای ثبت در دسترس هستند. کافی است، برحسب زمینه فعالیت خود ، یک پسوند را انتخاب نمایید. اگر بخواهیم پسوند های جدید را برحسب زمینه فعالیت آنها در گروه های مشخص قرار دهیم، بخشی از گروهها به صورت زیر خواهد بود. اگر برای زمینه فعالیت شما پسوند جدید آمده است، کافیست به فرم خرید دامنه مراجعه کرده و دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید.  

 • کسب و کار ( co , .company , .shop. , .store. , ...)
 • تجارت (ads. , .auction , .trade. ,...)
 • صنایع غذایی (cafe , .coffee, .food, .eat. , ....)
 • بهداشت و سلامت (doctor , .dentist. ,... )
 • رسانه و هنر  (film , .audio. , ...)
 • صنعت (car , .build , .auto. ,...)
 • حرفه و شغل (lawyer , .engineer , .florist. , ...)
 • آموزشی، پژوهشی ( academy , .courses , .phd. ,...)
 • بهداشت و سلامت (clinic ,.diet , .health , .dental. ,...)
 • منطقه ای و شهری (earth , .city. , ...)
 • املاک و مستغلات ( property , builders. , .rent. ,...)
 • ورزشی ( club , .couch , .team. , ... )
 •  تکنولوژی و فن‎آوری (click , .chat , .cloud, .app. ,...)

و دامین های دیگری که می توانید از طریق فرم خرید دامنه  انتخاب کنید و خریداری نمایید.

 

سرویس های مربوط به دامنه

سرویس های زیر برای دامنه ها قابل ارائه است. البته ممکن است برخی از این سرویس ها برای پسوندی خاص ارائه گردند. بنابراین همواره می‌توانید از طریق ارسال تیکت به واحد هاستینگ رادکام، امکان سرویس دهی برای پسوند مورد نظر خود را جویا شوید:

سرویسهای زیر برای تمامی سفارش های مربوط به دامین به مشتریان ارائه می گردد :

 • ارائه مالکیت 100درصد دامین به کاربر 
 • ارسال تیکت و پیامک جهت سهولت در خرید، ثبت، تمدید و رفع مشکل سرویس های دامین
 • امکان ثبت و تمدید آنلاین دامین
 • امکان تمدید خودکار دامین در صورت فعال سازی از سوی کاربر
 • ارسال ایمیل تمدید 30 و 60 و 5 روز پیش از پایان دامین
 • ایجاد سفارش تمدید و اطلاع رسانی 10 روز پیش از پایان سفارش
 • امکان دریافت Authorization code توسط مالک دامین از طریق کنترل پنل دامین 
 • امکان lock و unlock کردن دامین توسط مالک
 • امکان تغییر اطلاعات WHOIS از طریق کنترل پنل

اطلاعاتی که بهتر است بدانید...

 

پیش از اینکه اقدام به خرید دامنه (دامین) نمایید، باید اطلاعات پایه ای در مورد دامین ، پسوند آن ، نحوه انتخاب نام دامین ، امکانات کنترل پنل دامین و میزان مالکیت خود بر دامنه به دست آورید. راهنماهای زیر به شما کمک می کنند که اطلاعات مناسبی در اختیار داشته باشید تا با اطمینان و آرامش بیشتری دامین خود را خریداری نمایید.

درباره ایرنیک (IRNIC)


ثبت دامنه Ir

پسوند .ir پسوند دامنه های اینترنتی کشورمان است و اگر بخواهید دامنه ای تحت این پسوند ثبت یا تمدید نمایید باید از طریق پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات) که در محدوده دامنه با نام ایرنیک (IRNIC) شناخته‌می‌شود، اقدام نمایید. مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه‌اول کشوری نقطه-آی‌آر (‎.ir) و نقطه-ایران (.ایران) متولی ثبت، تمدید، انتقال، حذف و انجام همه کارهای فنی، اداری، مالی و حقوقی مرتبط با دامنه‌های سطح‌بالای کد کشوری ‎.ir، و دامنه‌های مرتبه دوم آن شامل ‎.ac.ir، ‎.co.ir، ‎.gov.ir، ‎.id.ir، ‎.net.ir، ‎.org.ir، ‎.sch.ir و دامنه سطح‌بالای کد کشوری بین‌المللی شده .ایران می‌باشد.

پسوند ir با‌توجه‌به ماهیت ایرانی آن، برای وب سایت‌هایی که می‌خواهند بر ماهیت ایرانی خود تاکیدکنند یا فعالیت آنها به کشور ایران محدودمی‌شود، انتخاب بسیار خوبی‌است. رادکام نماینده رسمی ایرنیک در ثبت دامنه ir است.

شرکت Tucows کانادا


ثبت دامین

شرکت توکاوز (Tucows) اولین توصیه رادکام برای ثبت دامنه (دامین) می‌باشد. این شرکت، سومین شرکت ثبت‎کننده در سطح جهان است و از جمله پیشگامان ثبت‎دامنه (دامین) در اینترنت محسوب‌می‌شود خدمات با کیفیت، امن و گسترده ای توسط سامانه‌ای با عنوان OpenSRS به مشتریان ارائه‌می‌کند. این شرکت ماهیت کانادایی دارد و کانادایی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با‌توجه‌به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود‌دارد، ثبت دامنه (دامین) از طریق شرکتهای آمریکایی و بنا کردن کسب‌و‌کار بر روی این نام دامنه مگر در مواردی خاص (مثل برخی پسوند‌هایی که بوسیله توکاوز عرضه‌نمی‌شوند) چندان کار عاقلانه‌ای نیست.

کاربرانی که از کنترل‎پنل ارائه شده از سوی این شرکت استفاده می‌کنند از مالکیت دامنه خود اطمینان دارند و می‌توانند به تمامی امکانات متعلق به یک دامنه دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از شرکت کارگزار خود داشته باشند. رادکام نماینده رسمی ثبت دامنه (دامین) از طریق شرکت توکاوز می‌باشد.