بررسی ثبت دامنه

می دانید چه می خواهید؟ دامنه ی جدیدتان را ثبت کنید.
ایده ای ندارید؟ نگاهی به پسوندهای جدید بیاندازید!
 • جستجوی پسوندها
.abogado
SALE
۵۱۰,۰۰۰ تومان
.ac
SALE
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.ac.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.academy
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.accountant
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.accountants
SALE
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
.actor
SALE
۵۲۵,۰۰۰ تومان
.adult
SALE
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
.aero
SALE
۶۴۵,۰۰۰ تومان
.af
SALE
۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
.agency
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.airforce
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.alsace
SALE
۹۶۰,۰۰۰ تومان
.amsterdam
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.apartments
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.app
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.archi
SALE
۹۰۰,۰۰۰ تومان
.army
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.art
SALE
۲۱۰,۰۰۰ تومان
.asia
SALE
۲۷۰,۰۰۰ تومان
.associates
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.attorney
SALE
۵۱۰,۰۰۰ تومان
.auction
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.audio
SALE
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
.auto
SALE
۳۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.baby
SALE
۹۷۵,۰۰۰ تومان
.band
SALE
۳۱۵,۰۰۰ تومان
.bar
SALE
۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
.barcelona
SALE
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
.bargains
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.bayern
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.beer
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.berlin
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.best
SALE
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.bet
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.bid
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.bike
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.bingo
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.bio
SALE
۹۰۰,۰۰۰ تومان
.biz
SALE
۲۲۵,۰۰۰ تومان
.black
SALE
۷۰۵,۰۰۰ تومان
.blog
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.blue
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.bond
SALE
۱۲,۸۲۵,۰۰۰ تومان
.boutique
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.brussels
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.build
SALE
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
.builders
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.business
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.buzz
SALE
۵۱۰,۰۰۰ تومان
.bzh
SALE
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
.ca
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.cab
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.cafe
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.camera
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.camp
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.capetown
SALE
۲۷۰,۰۰۰ تومان
.capital
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.car
SALE
۳۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.cards
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.care
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.careers
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.cars
SALE
۳۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.casa
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.cash
SALE
۴۸۰,۰۰۰ تومان
.catering
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.cc
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.center
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.ceo
SALE
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.chat
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.cheap
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.christmas
SALE
۶۴۵,۰۰۰ تومان
.church
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.city
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.claims
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.cleaning
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.click
SALE
۱۵۰,۰۰۰ تومان
.clinic
SALE
۷۵۰,۰۰۰ تومان
.clothing
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.cloud
SALE
۱۳۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان
.club
SALE
۱۸۰,۰۰۰ تومان
.co
SALE
۲۲۵,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
.co.in
SALE
۱۲۰,۰۰۰ تومان
.co.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.co.uk
SALE
۱۵۰,۰۰۰ تومان
.coach
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.codes
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.coffee
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.college
SALE
۹۴۵,۰۰۰ تومان
.cologne
SALE
۳۴۵,۰۰۰ تومان
.com
SALE
۱۶۵,۰۰۰ تومان
.community
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.company
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.computer
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.condos
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.construction
SALE
۴۰۵,۰۰۰ تومان
.consulting
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.contractors
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.cooking
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.cool
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.corsica
SALE
۸۴۰,۰۰۰ تومان
.country
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.coupons
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.courses
SALE
۵۱۰,۰۰۰ تومان
.credit
SALE
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
.creditcard
SALE
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
.cricket
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.cruises
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.cymru
SALE
۳۳۰,۰۰۰ تومان
.dance
SALE
۳۱۵,۰۰۰ تومان
.date
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.dating
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.deals
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.degree
SALE
۶۰۰,۰۰۰ تومان
.delivery
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.democrat
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.dental
SALE
۷۵۰,۰۰۰ تومان
.dentist
SALE
۵۲۵,۰۰۰ تومان
.desi
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.design
SALE
۶۴۵,۰۰۰ تومان
.dev
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.diamonds
SALE
۷۵۰,۰۰۰ تومان
.digital
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.direct
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.directory
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.discount
SALE
۴۸۰,۰۰۰ تومان
.doctor
SALE
۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان
.dog
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.domains
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.download
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.durban
SALE
۲۷۰,۰۰۰ تومان
.earth
SALE
۳۳۰,۰۰۰ تومان
.education
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.email
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.energy
SALE
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
.engineer
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.engineering
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.enterprises
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.equipment
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.es
SALE
۳۳۰,۰۰۰ تومان
.estate
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.events
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.exchange
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.expert
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.exposed
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.express
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.fail
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.faith
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.family
SALE
۳۱۵,۰۰۰ تومان
.fan
SALE
۴۹۵,۰۰۰ تومان
.fans
SALE
۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
.farm
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.fashion
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.film
SALE
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
.finance
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.financial
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.firm.in
SALE
۱۲۰,۰۰۰ تومان
.fish
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.fishing
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.fit
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.fitness
SALE
۴۸۰,۰۰۰ تومان
.flights
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.florist
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.flowers
SALE
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
.football
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.forsale
SALE
۴۶۵,۰۰۰ تومان
.foundation
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.frl
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.fun
SALE
۱۸۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
.fund
SALE
۷۵۰,۰۰۰ تومان
.furniture
SALE
۷۶۵,۰۰۰ تومان
.futbol
SALE
۲۱۰,۰۰۰ تومان
.fyi
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.gallery
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.game
SALE
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
.games
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.garden
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.gen.in
SALE
۱۲۰,۰۰۰ تومان
.gift
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.gifts
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.gives
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.glass
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.global
SALE
۹۴۵,۰۰۰ تومان
.gmbh
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.gold
SALE
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
.golf
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.gov.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.graphics
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.gratis
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.green
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.gripe
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.group
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.guide
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.guru
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.hamburg
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.haus
SALE
۴۸۰,۰۰۰ تومان
.health
SALE
۹۳۰,۰۰۰ تومان
.healthcare
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.help
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.hiv
SALE
۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان
.hockey
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.holdings
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.holiday
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.homes
SALE
۴۹۵,۰۰۰ تومان
.horse
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.hospital
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.host
SALE
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
.house
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.how
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.id.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.immo
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.immobilien
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.inc
SALE
۳۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
.ind.in
SALE
۱۲۰,۰۰۰ تومان
.industries
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.info
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.ink
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.institute
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.insure
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.international
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.investments
SALE
۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان
.io
SALE
۶۶۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ تومان
.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.irish
SALE
۳۰۰,۰۰۰ تومان
.ist
SALE
۳۳۰,۰۰۰ تومان
.istanbul
SALE
۴۳۵,۰۰۰ تومان
.jetzt
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.jewelry
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.joburg
SALE
۲۷۰,۰۰۰ تومان
.kaufen
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.kim
SALE
۲۲۵,۰۰۰ تومان
.kitchen
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.kiwi
SALE
۵۱۰,۰۰۰ تومان
.koeln
SALE
۳۴۵,۰۰۰ تومان
.land
SALE
۴۰۵,۰۰۰ تومان
.law
SALE
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.lawyer
SALE
۵۱۰,۰۰۰ تومان
.lease
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.legal
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.lgbt
SALE
۶۱۵,۰۰۰ تومان
.li
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.life
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.lighting
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.limited
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.limo
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.link
SALE
۱۵۰,۰۰۰ تومان
.live
SALE
۳۱۵,۰۰۰ تومان
.llc
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.loan
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.loans
SALE
۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان
.lol
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.london
SALE
۷۳۵,۰۰۰ تومان
.love
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.ltd
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.ltda
SALE
۶۰۰,۰۰۰ تومان
.luxury
SALE
۷,۴۲۵,۰۰۰ تومان
.maison
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.management
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.market
SALE
۴۰۵,۰۰۰ تومان
.marketing
SALE
۴۰۵,۰۰۰ تومان
.mba
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.me
SALE
۱۶۵,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان
.media
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.melbourne
SALE
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
.memorial
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.men
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.menu
SALE
۵۱۰,۰۰۰ تومان
.miami
SALE
۳۳۰,۰۰۰ تومان
.mobi
SALE
۲۷۰,۰۰۰ تومان
.moda
SALE
۳۱۵,۰۰۰ تومان
.moe
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.money
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.monster
SALE
۱۶۵,۰۰۰ تومان
.mortgage
SALE
۶۱۵,۰۰۰ تومان
.movie
SALE
۳,۷۶۵,۰۰۰ تومان
.nagoya
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.name
SALE
۱۹۵,۰۰۰ تومان
.navy
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.net
SALE
۱۹۵,۰۰۰ تومان
.net.in
SALE
۱۲۰,۰۰۰ تومان
.net.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.network
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.news
SALE
۳۱۵,۰۰۰ تومان
.ngo
SALE
۶۱۵,۰۰۰ تومان
.ninja
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.nrw
SALE
۷۳۵,۰۰۰ تومان
.nyc
SALE
۴۹۵,۰۰۰ تومان
.one
SALE
۱۵۰,۰۰۰ تومان
.online
SALE
۱۰۵,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان
.org
SALE
۱۹۵,۰۰۰ تومان
.org.in
SALE
۱۲۰,۰۰۰ تومان
.org.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.page
SALE
۱۶۵,۰۰۰ تومان
.paris
SALE
۹۱۵,۰۰۰ تومان
.partners
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.parts
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.party
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.pet
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.ph
SALE
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
.photo
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.photography
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.photos
SALE
۳۰۰,۰۰۰ تومان
.physio
SALE
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
.pics
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.pictures
SALE
۱۶۵,۰۰۰ تومان
.pink
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.pizza
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.place
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.plumbing
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.plus
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.poker
SALE
۶۹۰,۰۰۰ تومان
.press
SALE
۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
.pro
SALE
۲۲۵,۰۰۰ تومان
.productions
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.promo
SALE
۲۲۵,۰۰۰ تومان
.properties
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.protection
SALE
۳۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
.pub
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.pw
SALE
۹۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ تومان
.quebec
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.racing
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.realestate
SALE
۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان
.recipes
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.red
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.rehab
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.reise
SALE
۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان
.reisen
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.rent
SALE
۹۴۵,۰۰۰ تومان
.rentals
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.repair
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.report
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.republican
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.rest
SALE
۵۲۵,۰۰۰ تومان
.restaurant
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.review
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.reviews
SALE
۳۱۵,۰۰۰ تومان
.rip
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.rocks
SALE
۲۱۰,۰۰۰ تومان
.rodeo
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.ru
SALE
۳۳۰,۰۰۰ تومان
.ruhr
SALE
۷۵۰,۰۰۰ تومان
.run
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.sale
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.salon
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.sarl
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.sch.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.school
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.schule
SALE
۳۱۵,۰۰۰ تومان
.science
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.scot
SALE
۷۸۰,۰۰۰ تومان
.se
SALE
۳۷۵,۰۰۰ تومان
.security
SALE
۳۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
.services
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.sh
SALE
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
.shiksha
SALE
۲۱۰,۰۰۰ تومان
.shoes
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.shop
SALE
۲۴۰,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰ تومان
.shopping
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.show
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.singles
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.site
SALE
۱۶۵,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
.ski
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.soccer
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.social
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.software
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.solar
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.solutions
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.soy
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.space
SALE
۱۰۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
.srl
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.st
SALE
۵۸۵,۰۰۰ تومان
.store
SALE
۲۴۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰ تومان
.stream
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.studio
SALE
۳۱۵,۰۰۰ تومان
.study
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.style
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.sucks
SALE
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
.supplies
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.supply
SALE
۲۸۵,۰۰۰ تومان
.support
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.surf
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.surgery
SALE
۷۵۰,۰۰۰ تومان
.sydney
SALE
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
.systems
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.tattoo
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.tax
SALE
۷۵۰,۰۰۰ تومان
.taxi
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.team
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.tech
SALE
۲۸۵,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ تومان
.technology
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.tel
SALE
۲۱۰,۰۰۰ تومان
.tennis
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.theater
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.theatre
SALE
۹,۳۴۵,۰۰۰ تومان
.tienda
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.tips
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.tires
SALE
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
.tirol
SALE
۶۰۰,۰۰۰ تومان
.tk
SALE
۴۸۰,۰۰۰ تومان
.to
SALE
۷۹۵,۰۰۰ تومان
.today
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.tokyo
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.tools
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.top
SALE
۱۳۵,۰۰۰ تومان
.tours
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.town
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.toys
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.trade
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.training
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.travel
SALE
۱,۶۰۵,۰۰۰ تومان
.tube
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.tv
SALE
۵۲۵,۰۰۰ تومان
.university
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.uno
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.vacations
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.vegas
SALE
۹۹۰,۰۰۰ تومان
.ventures
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.vet
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.viajes
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.video
SALE
۳۱۵,۰۰۰ تومان
.villas
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.vin
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.vip
SALE
۲۴۰,۰۰۰ تومان
.vision
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.vlaanderen
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.vodka
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.vote
SALE
۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
.voto
SALE
۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
.voyage
SALE
۶۶۰,۰۰۰ تومان
.wales
SALE
۳۳۰,۰۰۰ تومان
.watch
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.webcam
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.website
SALE
۱۳۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
.wedding
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.wien
SALE
۷۳۵,۰۰۰ تومان
.wiki
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.win
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.wine
SALE
۶۷۵,۰۰۰ تومان
.work
SALE
۱۳۵,۰۰۰ تومان
.works
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.world
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.ws
SALE
۳۷۵,۰۰۰ تومان
.wtf
SALE
۳۹۰,۰۰۰ تومان
.xyz
SALE
۱۶۵,۰۰۰ تومان
.yoga
SALE
۴۲۰,۰۰۰ تومان
.yokohama
SALE
۲۵۵,۰۰۰ تومان
.zone
SALE
۴۰۵,۰۰۰ تومان

چرا ثبت دامنه اهمیت دارد؟

چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای وب سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در شبکه اینترنت و فضای مجازی در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند. 

بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register  کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.

شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامنه اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.

بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری  کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه  ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه  دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد و ثبت دامنه شما به صورت آنی و فوری انجام و تحویل خواهد شد.

در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی واحد هاستینگ رادکام وضعیت ثبت دامنه خود را بررسی نمایید. 

 

پسوندهای جدید ثبت دامنه

آیا دامنه مورد نظر شما پیش از این توسط دیگران ثبت شده است؟ این مساله شاید تا چند سال قبل اهمیت داشت، اما این روزها دامنه های بسیار متنوعی برای ثبت در دسترس هستند. کافی است، برحسب زمینه فعالیت یا برند خود ، یک دامنه را انتخاب نمایید. اگر بخواهیم دامنه های جدید را برحسب زمینه فعالیت آنها در گروه های مشخص قرار دهیم، بخشی از گروهها به صورت زیر خواهد بود. اگر برای زمینه فعالیت شما ثبت دامنه جدید آمده است، کافیست به فرم خرید دامنه مراجعه کرده و دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید. 

 • کسب و کار ( co , .company , .shop. , .store. , ...)
 • تجارت (ads. , .auction , .trade. ,...)
 • صنایع غذایی (cafe , .coffee, .food, ....)
 • بهداشت و سلامت (doctor , .dentist. ,... )
 • رسانه و هنر  (film , .audio. , ...)
 • صنعت (car , .build , .auto. ,...)
 • حرفه و شغل (lawyer , .engineer , .florist. , ...)
 • آموزشی، پژوهشی ( academy , .courses , .phd. ,...)
 • بهداشت و سلامت (clinic ,.diet , .health , .dental. ,...)
 • منطقه ای و شهری (earth , .city. , ...)
 • املاک و مستغلات ( property , builders. , .rent. ,...)
 • ورزشی ( club , .couch , .team. , ... )
 •  تکنولوژی و فن‎آوری (click , .chat , .cloud, .app. ,...)

و صدها ثبت دامنه دیگری که می توانید از طریق فرم خرید دامنه انتخاب کنید و خریداری کرده و به نام خود ثبت نمایید.

سرویس های مربوط به دامنه

سرویس های زیر برای دامنه ها قابل ارائه است. البته ممکن است برخی از این سرویس ها برای تنها یک دامنه خاص ارائه گردند. بنابراین همواره می‌توانید از طریق ارسال تیکت به واحد هاستینگ رادکام، امکان سرویس دهی برای دامنه مورد نظر خود را جویا شوید:

سرویسهای زیر برای همه سفارش های ثبت دامنه به مشتریان ارائه می گردد :

 • ارائه مالکیت 100درصد دامنه به کاربر 
 • ارسال تیکت و پیامک جهت سهولت در خرید، ثبت، تمدید و رفع مشکل سرویس ثبت دامنه
 • امکان ثبت و تمدید دامنه به صورت آنلاین و تحویل فوری
 • ارسال ایمیل تمدید 30 و 60 و 5 روز پیش از پایان مهلت انقضای ثبت دامنه
 • ایجاد سفارش تمدید و اطلاع رسانی 10 روز پیش از پایان سفارش ثبت دامنه
 • امکان دریافت Authorization code توسط مالک دامنه از طریق کنترل پنل دامنه
 • امکان lock و unlock کردن دامنه توسط مالک دامنه
 • امکان تغییر اطلاعات WHOIS از طریق کنترل پنل دامنه

اطلاعاتی که بهتر است بدانید...

پیش از اینکه اقدام به خرید دامنه نمایید، باید اطلاعات پایه ای در مورد دامنه ، پسوند آن ، نحوه انتخاب نام دامنه ، امکانات کنترل پنل دامنه و میزان مالکیت خود بر دامنه به دست آورید. راهنماهای زیر به شما کمک می کنند که اطلاعات مناسبی در اختیار داشته باشید تا با اطمینان و آرامش بیشتری دامنه خود را خریداری و ثبت نمایید.

درباره ایرنیک (IRNIC)

irnic logo

پسوند ir پسوند ثبت دامنه اینترنتی ایران است و اگر بخواهید دامنه ای تحت این پسوند ثبت یا تمدید نمایید این کار در نهایت از طریق ایرنیک، مرکز ثبت دامنه کشوری ایران انجام خواهد شد. ایرنیک، مرکز ثبت دامنه‌ مرتبه اول کشوری دات آی آر (‎.ir) و دات ایران (.ایران) متولی ثبت، تمدید، انتقال، حذف و انجام همه کارهای فنی، اداری، مالی و حقوقی مرتبط با دامنه‌ سطح بالای کد کشوری ‎ir، و دامنه‌ مرتبه دوم آن شامل ‎ac.ir، co.ir، ‎gov.ir، id.ir، ‎net.ir، ‎org.ir، ‎sch.ir و دامنه سطح بالای کد کشوری بین‌المللی شده .ایران می‌باشد.

پسوند ir با‌توجه به ماهیت ایرانی آن، برای وب سایت هایی که می‌خواهند بر ماهیت ایرانی خود تأکید کنند یا فعالیت آنها در محدوده کشور ایران است، انتخاب بسیار خوبی است؛ و با توجه به محبوبیت ثبت دامنه ir در ایران برای برند ها و کسب و کار های فعال در ایران به نوعی یک الزام محسوب می شود. شرکت رادکام نماینده رسمی ایرنیک در ثبت دامنه ir است و کلیه فرایند ثبت، تمدید و مدیریت دامنه ir را به نمایندگی از ایرنیک انجام می‌دهد.

شرکت Tucows کانادا

Tucows Logo

شرکت توکاوز (Tucows) اولین توصیه رادکام برای ثبت دامنه می‌باشد. این شرکت که از سال 1993 فعالیت دارد، دومین شرکت ثبت‎ دامنه در سطح جهان است و از جمله پیشگامان ثبت ‎دامنه در اینترنت محسوب می‌شود. برند های مطرح ثبت دامنه و هاستینگ OpenSRS, Enom, EPAG, Ascio متعلق به شرکت توکاوز هستند که همگی خدمات با کیفیت، امن و گسترده ای به مشتریان ثبت دامنه و هاستینگ ارائه ‌می‌کنند. این شرکت ماهیت کانادایی دارد و کانادایی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با‌توجه‌به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود‌ دارد، ثبت دامنه از طریق شرکت آمریکایی و بنا کردن کسب‌و‌کار بر روی این نام دامنه فعلا، چندان کار عاقلانه‌ای نیست.

کاربرانی که از کنترل پنل دامنه ارائه شده از سوی این شرکت استفاده می‌کنند از مالکیت دامنه خود اطمینان دارند و می‌توانند به تمامی امکانات متعلق به یک دامنه دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از شرکت کارگزار خود داشته باشند. رادکام نماینده رسمی ثبت دامنه از طریق شرکت توکاوز می‌باشد.