اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام
در این سلسله از مباحث به هم پیوسته، ما رایج ترین روش های حملات و تکنیک های محافظت در برابر آنها را پوشش خواهیم داد.
نوشته شده در برنامه نویسی
حال می خواهیم کاربرانی را که قادر هستند نمرات دانش آموزان را وارد کنند تنها به اعضای دانشکده محدود کنیم.
نوشته شده در برنامه نویسی
ما از متد ها و سرویس های Identity برای ثبت نام و احراز هویت کاربران استفاده کرده ایم. در مرحله بعد، نحوه کنترل مجوزها با استفاده از authorization  را خواهیم دید.
نوشته شده در برنامه نویسی