اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام

 Strategy Design Pattern  

الگوی Strategy

الگوی Strategy یکی از الگوهای رفتاری می باشد. این الگو شامل مجموعه ای از الگوریتم ها  می باشد که برای یک عمل خاص مورد استفاده قرار می گیرد و هر کدام از آن ها نتایج یکسانی خواهد داشت. هر الگوریتم به صورت جداگانه در کلاسی پیاده سازی شده و کپسوله می شود که این امر امکان تعویض الگوریتم های مختلف را به ما خواهد داد. با استفاده از الگوی Strategy امکان تغییر دادن الگوریتم هنگام استفاده از آن ها و در زمان اجرا وجود خواهد داشت.

نوشته شده در برنامه نویسی