توسعه نرم افزار رادکام

اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام


روش تبدیل روز جولین به تاریخ قمری  برعکس روش تبدیل تاریخ قمری به روز جولین است :

الگوریتم های تبدیل تاریخ

تقویم، تبدیل تاریخ، جولین به هجری قمریبرای تبدیل تاریخ هجری قمری به روزهای جولین به صورت زیر عمل می کنیم:

الگوریتم های تبدیل تاریخ

تقویم، تبدیل تاریخ، قمری به ژولیناین مطلب برگرفته از " پایگاه اطلاع رسانی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است" . از آنجا که قصد افزودن تاریخ قمری به تقویم جلالی را دارم ،این مطلب را برای آشنایی با قوانین حاکم بر تقویم قمری در اینجا قرار داده ام.

اطلاعاتی پیرامون تقویم | تبدیل تاریخ | الگوریتم های تبدیل تاریخ

تقویم، تقویم هجری قمری،تقویم هلالی،تقویم مسلمانانمقاله زیر ترجمه مقاله ی"The Persian calendar for 3000 years" نوشته ی"KAZIMIERZ M. BORKOWSKI"است . برای دیدن صفحه شخصی ایشان روی نامشان کلیک کنید.

---------------------------------------------------

چکیده : با استفاده ازتحلیل تئوری حرکت زمین به دور خورشید، زمان های اعتدالی بهار برای دروه ای از هجرت پیامبر(622 بعد از میلاد) تا سال3800 بعد از میلاد محاسبه شده است.این تاریخ ها تنها اجازه ی تصمیم گیری درباره کبیسه بودن یا نبودن سال تقویم ایرانی(سال شمسی) را می دهد. تجزیه و تحلیل ارائه شده نشان می دهد که برنامه خیام برای سالهای 1799 تا 2256 (1178 تا 1634 شمسی) صحیح است. یک الگوریتم کوتاه که به طور کامل طرح محاسبه سالهای کبیسه را برای یک فاصله زمانی 3000 ساله اصلاح کرده است،همچنین روالهای "فورترن" برای تبدیل سالهای شمسی ، میلادی ، جولین و تعداد روزهای جولین به یکدیگر ، ارائه شده است.


الگوریتم های تبدیل تاریخ | تقویم ایرانی (جلالی)