اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام
در اینجا ما تایید هویت متمرکز را به سرویس توکن خود اضافه خواهیم کرد. برای کاربرانی نهایی برنامه های سرویس گیرنده ها و مشتریان، برای ورود به سیستم و خروج از آن نیاز به رابط کاربری داریم که این کاربران یه سمت این صفحات هدایت شوند. ما می توانیم این را به سرعت با استفاده از از نمونه های موجود IdentityServer در مخزن برنامه های GitHub تنظیم کنیم.
نوشته شده در برنامه نویسی
کلیدواژه ها: تأیید هویت کاربر با IdentityServer
برای پیاده سازی اعتبار سنجی و تایید هویت بر مبنای توکن، ما با استفاده از یک چارچوب نرم افزاری سورس باز (منبع باز) به نام IdentityServer یک سرویس توکن ایجاد خواهیم کرد. در حال حاضر IdentityServer4 آخرین نسخه توصیه شده برای برنامه های Asp.Net Core است. اجازه دهید قبل از ورود به پیاده سازی، مفاهیم و اصطلاحات اصلی درگیر با موضوع را مرور کنیم.
نوشته شده در برنامه نویسی
کلیدواژه ها: آشنایی با IdentityServer
یکی از مولفه های اصلی احراز هویت بر مبنای توکن، سرویس توکن امنیت (Security Token Service) و یا به اختصار STS است. اصطلاحات دیگری که ممکن است استفاده شود و شما مشاهده کرده باشید، سرور مجوز (Authorization Server) و با ارائه دهنده هویت (Identity Provider) هستند.
نوشته شده در برنامه نویسی
کلیدواژه ها: آشنایی با سرویس توکن، Security Token Service
یکی از مکانیسم هایی که برای تامین امنیت برنامه ها وجود دارد، تایید هویت مبتنی بر توکن است. به جای استفاده از کوکی ها، از توکن برای تایید اعتبار کاربر برای هر درخواست ارسالی به سرور استفاده می شود. می خواهیم ببینیم که این رویکرد چگونه کار می کند و چه مزایایی را ارائه می دهد.
نوشته شده در برنامه نویسی
کلیدواژه ها: احراز هویت متمرکز مبتنی بر توکن