اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام

 الگوی Memento

الگوی Memento یکی از الگوهای رفتاری می باشد. این الگو برای ذخیره وضعیت اشیا و بازگشت به وضعیت قبلی یا بعدی به کار برده می شود. بنابراین می توان برای پیاده سازی Undo و Redo از این الگو استفاده نمود. برای مثال در بازی های کامپیوتری گاهی ممکن است تا مرحله ای پیش رفته و بخواهیم که وضعیت موجود تا آن مرحله را ذخیره کنیم تا در مراجعه بعدی نیازی به شروع از ابتدا نداشته باشیم، در برخی محاسبات و تراکنش های سنگین نیز به دلیل زمان بر و هزینه زیاد ممکن است نیاز به ذخیره تا مرحله خاصی وجود داشته باشد. در این موارد می توان از الگوی Memento استفاده نمود. ذخیره اطلاعات توسط این الگو بسته به نیاز می تواند در حافظه اصلی و یا حافظه های جانبی مثل فایل و... انجام شود و به همین دلیل می تواند هزینه بر باشد. نام دیگر این الگو Token می باشد و به دلیل ذخیره و نگهداری وضعیت ها به Memento به معنی یادداشت یا یادگاری نامگذاری شده است.

نوشته شده در برنامه نویسی
کلیدواژه ها: الگو طراحی نرم افزار ، Design Pattern ، Memento