اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام

 

نوشته شده در تبدیل تاریخ
کلیدواژه ها: تبدیل تاریخ، شمسی به میلادی، میلادی به شمسی، هجری به شمسی
این مطلب برگرفته از " پایگاه اطلاع رسانی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است" . از آنجا که قصد افزودن تاریخ قمری به تقویم جلالی را دارم ،این مطلب را برای آشنایی با قوانین حاکم بر تقویم قمری در اینجا قرار داده ام.
کلیدواژه ها: تقویم، تقویم هجری قمری،تقویم هلالی،تقویم مسلمانان