اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام
 ASP.NET Core Identity یک سیستم عضویت منبع-باز است. این سیستم توانایی مدیریت حساب های کاربری و اجرای احراز هویت و مجوز را ارائه می دهد.
نوشته شده در برنامه نویسی