اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام
امنیت مرورگر به طور پیش‌فرض same-origin policy (خط ‌مشی با مبدا یکسان) را اعمال می‌کند. این محدودیت به این معنی است که اگر یک صفحه وب می‌خواهد به داده‌های صفحه دیگری دسترسی داشته باشد، هر دو صفحه باید منشأ یکسانی داشته باشند.
نوشته شده در برنامه نویسی