اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام
message handler در حقیقت یک کلاس است که درخواست های Http را دریافت کرده و پاسخ های Http را برمی گرداند. کلاس های message handler از کلاس انتزاعی HttpMessageHanler مشتق می شوند
نوشته شده در برنامه نویسی
کلیدواژه ها: HTTP Message Handlers , HttpClient Message Handlers , Web API
در این مقاله ما خواهیم دید که چگونه می توانیم از طریق Web API یک فایل را آپلود کنیم و چگونه می توانیم دیتای multipart MIME را پردازش کنیم.
نوشته شده در برنامه نویسی
در این مطلب بررسی خواهیم کرد که چگونه می توانیم محتوای یک فرم ورود اطلاعات در قالب Html را به یک Web API ارسال کنیم.
نوشته شده در برنامه نویسی
کلیدواژه ها: Web API ، Complex Types ، simple type ، آژاکس