اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام
برای ساختن یک برنامه ایمن، باید هویت کاربرانی را که قصد دارند به بخش های محفاظت شده دسترسی پیدا کنند، تأیید کنیم.
نوشته شده در برنامه نویسی