وبلاگ توسعه نرم افزار رادکام

اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام

روش تبدیل روز جولین به تاریخ قمری  برعکس روش تبدیل تاریخ قمری به روز جولین است :

الگوریتم های تبدیل تاریخ

تقویم، تبدیل تاریخ، جولین به هجری قمری


برای تبدیل تاریخ هجری قمری به روزهای جولین به صورت زیر عمل می کنیم:

الگوریتم های تبدیل تاریخ

تقویم، تبدیل تاریخ، قمری به ژولین