اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام
هنگامی که برنامه شما با استفاده از پارامتر query string  یا داده های یک فرم به یک URL هدایت می شود، می توان آن آدرس مربوط به redirect را دستکاری کرد و با یک URL مخرب جایگزین کرد.
 به این اتفاق یک حمله Open Redirect گفته می شود.
نوشته شده در برنامه نویسی