نمونه طراحی پورتال توسط رادکام

طراحی پورتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
www.ict.gov.ir
طراحی پورتال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
www.mcls.gov.ir
طراحی پورتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
www.farhang.gov.ir
طراحی پورتال شرکت آب و فاضلاب استان تهران
www.tpww.ir
طراحی پورتال سازمان بنادر و دریانوردی
www.pmo.ir
طراحی پورتال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
www.pseez.ir
طراحی پورتال سرمایه گذاری مسکن
www.maskanco.ir
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
www.niopdc.ir
طراحی پورتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
kums.ac.ir
طراحی پورتال سرآمد
www.saramad.ir
طراحی پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد
www.masjed.ir
طراحی پورتال استان سیستان و بلوچستان
www.sbportal.ir