نمونه طراحی سایت خبری

طراحی سایت خبرگزاری شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا)
www.shana.ir
طراحی سایت خبرگزاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی (نیپنا)
www.nipna.ir
طراحی سایت پایگاه خبری جامعه اصناف سینمای ایران
www.khanehcinema.ir
طراحی پورتال خدمات مهندسی و صنایع برق ایران (صبا)
www.sabainfo.ir
طراحی سایت شبکه خبری صنایع غذایی ایران ( فودنا )
foodna.ir
طراحی سایت پایگاه اطاع رسانی کمیته امداد امام خمینی
news.emdad.ir
طراحی سایت پایگاه اطلاع رسانی خانه فرهنگ ایثار و مقاومت
www.khaneisar.ir
طراحی سایت دوربین(آژانس عکس خبری ایران)
dourbin.net
طراحی سایت وب سایت عکاسی از ایران
www.photographyofiran.com
طراحی سایت خوش خبریم
www.dailygoodnews.com