خط مشی حل اختلاف مالکیت سفارش دامنه و هاست (میزبانی وب)

تعریف عبارات

عضو سایت:

عضویت در پورتال مشتریان رادکام (مای‌رادکام) این امکان را به کاربران می‌دهد که در سایت سفارش ثبت کرده و خرید نماید و به امکانات کنترلی سفارش در این پورتال و همچنین سیستم تیکت (پیگیری مشکلات) دسترسی داشته باشد. هر عضو می‌تواند سفارش ها متعددی ثبت کرده و در این پورتال آنها را مدیریت کند. عضو سایت می‌تواند نام خود را به عنوان مالک سفارش قرار دهد و یا اینکه سفارش را تحت مالکیت فرد ( یا شرکت ) دیگری ایجاد کند. در صورتی که عضو سایت سفارش را برای فرد ( یا شرکت) دیگری ثبت کند می‌تواند نام خود را به عنوان "تنظیم کننده سفارش" واردنماید. عضو سایت می‌پذیرد که تمامی حقوق صاحب سفارش را به رسمیت شناخته و همکاری لازم برای ارسال تیکت و رفع مشکلات آن را بر عهده‌بگیرد.

تنظیم کننده سفارش:

"تنظیم کننده سفارش" فردی است که به نمایندگی شرکت یا فرد دیگری ، سفارشی را نزد رادکام ثبت می‌کند. این فرد به عنوان مالک سفارش شناخته نمی‌شود و تنها رابط مالک سفارش با شرکت رادکام شناخته می‌شود، این فرد می‌پذیرد که هیچگونه مالکیتی بر سفارش ندارد.

مالک سفارش:

مالک سفارش فردی است که نام او در هنگام ثبت سفارش تحت عنوان " صاحب امتیازسفارش" و اطلاعات تماس او در بخش "اطلاعات تماس صاحب امتیازسفارش" سفارش وارد شده است. این فرد از نظر شرکت رادکام صاحب سفارش می‌باشد و اطلاعات دسترسی به سرویس، برای ایمیل ثبت شده در بخش اطلاعات تماس صاحب امتیاز سفارش ارسال می‌گردد. تمامی مسوولیت سفارش ثبت شده برعهده این فرد است.

خط‌مشی حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف میان عضو سایت ، تنظیم کننده سفارش و مالک سفارش، یا در خواست انتقال سفارش و یا ارسال اطلاعات سفارش و دسترسی به سرویس، روال انتقال سفارش از قوانین زیر پیروی می‌کند:

  1. اگر عضو سایت در هنگام سفارش ثبت دامنه یا هاست در بخش " اطلاعات صاحب امتیاز دامنه " نام فردی به غیر از خود را وارد کرده باشد، فرد فوق الذکر با ارائه کپی کارت ملی می‌تواند درخواست انتقال سفارش را نماید. در این حالت فرد مدعی مالکیت باید، شناسه عضویتی در پورتال مشتریان رادکام (مای‌رادکام) ایجاد کرده و سپس از طریق ارسال ایمیل به support [at] radcom.co و یا ارسال نمابر، متن درخواست انتقال سفارش را به همراه کپی کارت ملی و شناسه جدید ساخته شده به واحد هاستینگ شرکت رادکام جهت بررسی ارسال‌نماید.
  2. اگر عضو سایت در هنگام ثبت سفارش در بخش " اطلاعات صاحب امتیاز دامنه " نام شرکتی را در بخش "نام شرکت" در بخش اطلاعات صاحب امتیاز سفارش وارد کرده باشد، شرکت فوق الذکر می‌تواند درخواست انتقال سفارش نماید. در این حالت باید، شرکت مدعی مالکیت، شناسه عضویتی در پورتال مشتریان رادکام (مای‌رادکام) ایجاد کرده و سپس از طریق ارسال ایمیل به support [at] radcom.co و یا ارسال فکس متن درخواست انتقال سفارش (نامه رسمی برروی سربرگ شرکت به همراه مهر و امضای فرد ذی الصلاح) به همراه شناسه جدید ساخته شده را به واحد هاستینگ شرکت رادکام جهت بررسی ارسال‌نماید.
  3. پس از بررسی مدارک و تایید کارشناس واحد هاستینگ، سفارش به عضویت جدید منتقل خواهد گردید.
  4. اگر در بخش صاحب امتیاز سفارش تنها اطلاعات عضو سایت قید شده باشد، انتقال سفارش به غیر، تنها با اطلاع و تایید عضو سایت قابل انجام است . بنابراین درخواست انتقال و یا دریافت اطلاعات دسترسی به سرویس در هیچ صورت مورد بررسی نمی گیرد؛ مگر در موارد عدم دسترسی به عضو سایت و شرایط خاص (تایید شده توسط کارشناس واحد هاستینگ). در اینگونه موارد فرد مدعی تنها با ارسال درخواست مکتوب (حاوی کپی مدرک شناسایی در اشخاص حقیقی و نامه رسمی برروی سربرگ شرکت و دارای مهر و امضای فرد ذی الصلاح در اشخاص حقوقی )می تواند مورد را پیگیری‌نماید و به درخواست غیرکتبی ( تماس تلفنی) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. در صورت عدم دسترسی به عضو سایت، فرد مدعی می‌تواند درخواست تمدید سفارش را ارسال‌نماید. در این حالت فرد ( یا شرکت) می‌تواند با تماس با واحد مالی رادکام (داخلی 5) و طی مراحل مورد نظر ، سفارش را تمدیدنماید. این روال صرفا جهت جلوگیری از قطع سرویس دهی می‌باشد و هیچگونه تغییری در مالکیت سفارش ایجاد نمی‌کند.