طراحی سایت شبکه خبری صنایع غذایی ایران ( فودنا )


طراحی سایت شبکه خبری صنایع غذایی ایران ( فودنا )

خدمات
طراحی و اجرای تحریریه الکترونیکی و وب سایت عمومی ، سرور مجازی
فناوری
EEB, dotNET, SQL Server
طراحی سایت واکنش گرا