خبرگزاری ها و سایتهای خبری طراحی سایت شبکه خبری صنایع غذایی ایران ( فودنا )
موبایل
دسکتاپ
مهر ۱۳۸۵
۱۲۰
۳.۸
Loading
صنایع غذایی
مشخصه های فنی
فناوری EEB, dotNET, SQL Server
طراحی سایت شبکه خبری صنایع غذایی ایران ( فودنا )
موبایل
دسکتاپ