پورتال وزارتخانه ها و سازمان های بزرگ طراحی پورتال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
موبایل
دسکتاپ
مهر ۱۳۸۵
۱۰۲۶
۲.۶۲
Loading
نفت و گاز پتروشیمی وزارت خانه و ارگان دولتی
مشخصه های فنی
فناوری EEB, SAMPA, dotNET, SQL Server
طراحی سایت شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت شهرداری نی ریز
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی
موبایل
دسکتاپ
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
موبایل
دسکتاپ
طراحی پورتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موبایل
دسکتاپ
طراحی پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد
موبایل
دسکتاپ
طراحی پورتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موبایل
دسکتاپ
طراحی پورتال شرکت آب و فاضلاب استان تهران
موبایل
دسکتاپ