پورتال وزارتخانه ها و سازمان های بزرگ طراحی پورتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
موبایل
دسکتاپ
بهمن ۱۳۸۷
۱۰۷
۳
Loading
موسسات و مراکز آموزشی
مشخصه های فنی
فناوری SAMPA, dotNET, SQL Server, Html
طراحی پورتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
موبایل
دسکتاپ