شرکت ها و موسسات طراحی سایت شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان
موبایل
دسکتاپ
شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان در زمینه تقویت فشار گاز اتان، حمل و انتقال گاز اتان و تقلیل فشار گاز اتان فعالیت دارد.
دی ۱۳۹۸
۶۰۷۱
۱۰
Loading
پتروشیمی نفت و گاز
مشخصه های فنی
فناوری DotNet - Microsoft SQL Server - MANA - CSS3 - HTML5 - Bootstrap - SASS
طراحی سایت شرکت پتروشیمی غدیر
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان
موبایل
دسکتاپ
۲۴۷۰
اَمرداد ۱۳۹۸
طراحی سایت شرکت علمی سازان پاسارگاد (Kangaroo)
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت پتروشیمی نوری
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت پتروشیمی امیرکبیر
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت شرکت ارسا انرژی
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت شرکت پتروشیمی مهر
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت گروه نفت و گاز پارسیان
موبایل
دسکتاپ