ماژول ارسال و پیگیری مشکلات

فایلهای مرتبط

ارسال و پیگیری مشکلات 14 

ماژول ارسال و پیگیری مشکلات

 

کاربرد: کاربران سایت از طریق این ماژول می‌توانند مشکلات خود را ارسال نمایند و مدیرسایت می‌تواند از طریق مانا آنها را بررسی کرده و پاسخ دهد تا کاربران سایت از طریق شماره پیگیری خود، پاسخ مشکلاتشان را مشاهده نمایند یا پاسخ را در پست‌الکترونیک خود دریافت نمایند.

 

امکانات :  

  • ارسال شکایات و مشکلات مخاطبین پورتال 
  • اختصاص کد پیگیری برای هر شکایت یا مشکل برای رهگیری وضعیت شکایت ارسالی 
  • پاسخ به شکایات ارسال‌شده توسط مسئول مربوطه در مانا 
  • امکان تعیین نقش کاربران برای تولید و انتشار توسط مدیر مانا
 

 

روش استفاده از ماژول ارسال و پیگیری مشکلات:

 

میتوان روی شکل مربوط به ماژول ارسال و پیگیری مشکلات در صفحه نخست مانا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در مانا استفاده نمود.

 

ارسال و پیگیری مشکلات 1

 

مسائل پیگیری نشده:

 

از طریق این گزینه میتوان مسائلی را که از طرف کاربران سایت ارسال شده و تاکنون پیگیری نشده است را مشاهده کرد.

 

ارسال و پیگیری مشکلات 6

bullet A  حذف: برای حذف یک مساله آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet B  کلمه جستجو: در این قسمت میتوان یک مساله را بر اساس عنوان جستجو کرد.
bullet C  شماره پیگیری: در این قسمت میتوان یک مساله را بر اساس شماره پیگیری جستجو کرد.

 

با کلیک روی شماره پیگیری یا عنوان مساله کادر زیر باز می‌شود تا بتوانیم مساله مطرح شده و مشخصات کاربر را مشاهده و پاسخ مساله را وارد کنیم یا وضعیت مساله را تغییر دهیم.

 

ارسال و پیگیری مشکلات 7

bullet A  وضعیت: پس از بررسی مساله، از این قسمت وضعیت بررسی را مشخص کرده و از طریق دکمه  ارسال و پیگیری مشکلات 15  آن را ذخیره می‌کنیم تا برای پیگیری ‌های بعدی در صفحه مربوط به خودش قرار بگیرد.
bullet B  پیگیری جدید: در این قسمت پاسخ مساله را وارد کرده و آن را ذخیره می‌کنیم.

 

مسائل پاسخ داده‌ شده:

 

از طریق این گزینه میتوان مسائلی که پاسخ داده شده اما پایان نیافته و امکان پیگیری مجدد را دارد، مشاهده کرد.

 

 ارسال و پیگیری مشکلات 8
bullet A  حذف: برای حذف یک مساله آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet B  کلمه جستجو: در این قسمت میتوان یک مساله را بر اساس عنوان جستجو کرد.
bullet C  شماره پیگیری: در این قسمت میتوان یک مساله را بر اساس شماره پیگیری جستجو کرد.

 

با کلیک روی شماره پیگیری یا عنوان مساله کادر زیر باز می‌شود تا بتوانیم مساله پاسخ داده شده و مشخصات کاربر را مشاهده و پاسخ جدیدی را وارد کنیم یا وضعیت مساله را تغییر دهیم.

 

 ارسال و پیگیری مشکلات 9

 

bullet A  وضعیت: پس از پیگیری جدید و قراردادن پاسخ جدید، از این قسمت وضعیت بررسی را مشخص کرده و از طریق دکمه  ارسال و پیگیری مشکلات 15  آن را ذخیره می‌کنیم تا برای پیگیری‌های بعدی در صفحه مربوط به خودش قرار بگیرد.
bullet B  پیگیری جدید: در این قسمت پاسخ مساله جدید را وارد کرده و آن را ذخیره می‌کنیم.

 

مسائل منتظر پاسخ:

 

از طریق این گزینه میتوان مسائلی که قبلا توسط کاربر مانا پاسخ داده شده و کاربر سایت مساله جدیدی را مجددا روی همان مساله و با همان شماره پیگیری مطرح کرده، مشاهده نمود و پاسخ جدیدی ارسال کرد.

 

 ارسال و پیگیری مشکلات 10

bullet A  حذف: برای حذف یک مساله آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet B  کلمه جستجو: در این قسمت میتوان یک مساله را بر اساس عنوان جستجو کرد.
bullet C  شماره پیگیری: در این قسمت میتوان یک مساله را بر اساس شماره پیگیری جستجو کرد.

 

 با کلیک روی شماره پیگیری یا عنوان مساله کادر زیر باز می‌شود تا بتوانیم مساله ای را که قبلا پاسخ داده‌ایم و کاربر سایت مجددا آن را مطرح کرده، مشاهده کنیم و پاسخ جدیدی برای مساله مطرح شده وارد نماییم یا وضعیت مساله را تغییر دهیم.

 

ارسال و پیگیری مشکلات 11 

bullet A  وضعیت: پس از پیگیری جدید و قراردادن پاسخ جدید، از این قسمت وضعیت بررسی را مشخص کرده و از طریق دکمه  ارسال و پیگیری مشکلات 15  آن را ذخیره می‌کنیم تا برای پیگیری‌های بعدی در صفحه مربوط به خودش قرار بگیرد.
bullet B  پیگیری جدید: در این قسمت پاسخ مساله جدید را وارد کرده و آن را ذخیره می‌کنیم.

 

مسائل پایان‌یافته:

 

از طریق این گزینه میتوان مسائلی که توسط کاربر مانا پاسخ داده شده و به پایان رسیده را مشاهده نمود و در صورت نیاز پاسخ جدیدی ارسال کرد

 

 ارسال و پیگیری مشکلات 12

bullet A  حذف: برای حذف یک مساله آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet B  کلمه جستجو: در این قسمت میتوان یک مساله را بر اساس عنوان جستجو کرد.
bullet C  شماره پیگیری: در این قسمت میتوان یک مساله را بر اساس شماره پیگیری جستجو کرد.

 

با کلیک روی شماره پیگیری یا عنوان مساله کادر زیر باز می‌شود تا بتوانیم مساله ای را که پاسخ داده‌ایم به همراه پاسخ‌های داده شده، مشاهده کنیم یا وضعیت مساله را تغییر دهیم.

 

 ارسال و پیگیری مشکلات 13
bullet A  وضعیت: پس از پیگیری جدید و قراردادن پاسخ جدید ،از این قسمت وضعیت بررسی را مشخص کرده و از طریق دکمه  ارسال و پیگیری مشکلات 15  آن را ذخیره می‌کنیم تا برای پیگیری ‌های بعدی در صفحه مربوط به خودش قرار بگیرد.
bullet B  پیگیری‌ها: در این قسمت پاسخ‌ها و پیگیری‌های مربوط به مساله نمایش داده می‌شود که میتوان پاسخ جدیدی وارد نمود یا اینکه پاسخی را حذف کرد.
bullet C  پیگیری جدید: در این قسمت پاسخ مساله جدید را وارد کرده و آن را ذخیره می‌کنیم.

 

مشاهده پیگیری‌های انجام شده:

 

از طریق این گزینه میتوان با واردکردن شماره پیگیری کاربر، پیگیری‌های انجام شده را مشاهده نمود.

 

ارسال و پیگیری مشکلات 2

 

در کادر فوق شماره پیگیری کاربر را وارد کرده و گزینه " مشاهده" را کلیک می‌نماییم تا بتوانیم پیگیری‌های مربوط به یک مساله را مشاهده نماییم.

 

 

چگونگی نمایش ارسال و پیگیری مشکلات در سایت:

 

برای نمایش کادر مربوط به ارسال و پیگیری مشکلات در سایت باید از کادر پویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را بازکرده و مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

 

ارسال و پیگیری مشکلات 4

bullet A  صفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم کادر ارسال و پیگیری مشکلات را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.
bullet B  در بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن  مدیریت محتوا 21 کادر پویا اضافه می‌کنیم.
bullet C  در کادر پویا انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد،چون می‌خواهیم ارسال و پیگیری مشکلات را در صفحه نمایش دهیم باید از لیست نمایش آن باکس ارسال و پیگیری مشکلات را انتخاب نماییم.

 

ارسال و پیگیری مشکلات

  

bullet A  انتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش ارسال و پیگیری مشکلات انتخاب کردیم را نشان می‌دهد.
bullet B  محل نمایش: محل قرار گیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند. کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین شده برای صفحه ، می‌توان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را می‌توان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.
bullet C  عنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.
bullet D  اولویت: در هر صفحه ممکن است کادرهای زیادی قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.
bullet E  عرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،اندازه متناسب را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.
bullet F  ارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر از نظر ارتفاع هم‌اندازه باشند.
bullet G  نمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کرده‌ایم در سایت قابل نمایش باشد،این گزینه را تیک می‌زنیم.
bullet H  استفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت، قالبهای آماده‌ای وجود دارد که می‌توان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.
bullet I  ذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای ارسال و پیگیری مشکلات، از طریق این کلید تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

 

نمایش کادر در سایت:

 

پس از قراردادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

 

ارسال و پیگیری مشکلات 3

  کاربر سایت می‌تواند با کلیک روی گزینه" ارسال مشکلات"، مسائل خود را ارسال نموده و شماره پیگیری دریافت نماید تا بتواند پاسخ مشکل را از طریق شماره پیگیری یا پست‌الکترونیک خود مشاهده نماید.


آخرین بروزرسانی
۱۹ اسفند ۱۴۰۲ 
تعداد کلیک
۷,۵۸۶

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید

نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید