اخبار، مطالب، رویدادهای خدمات و توسعه طراحی سایت رادکام

عدم نمایش شاخه های غیرضروری در VSCode برای یک پروژه (Exclude کردن شاخه ها)

یکی از مواردی که ممکن است در کار با Visual Studio Code لازمتان بشود این است که برخی شاخه های جانبی در کنار نرم افزار شما وجود دارند و شما نخواهید که آنها را در حین کار کردن ببینید و در نتیجه ی جستجوی شما بیایند.

گام اول اینکه یک Workspace برای پروژه تعریف کنید و آن را ذخیره کنید. پس از ذخیره کردن فایل را با خود VSCode باز کنید. بخشی به نام settings در فایل وجود دارد که به احتمال زیاد در ابتدا خالی است. 

بین آکلاد های بخش settings می توانید بخش زیر را اضافه کنید:

 


		"files.exclude": {
			"**/.git": true, 
			"**/.DS_Store": true, 
			"**/node_modules": true, 
			"node_modules": true, 
			"public": true
		}

به غیر از خط آخر، بقیه ی موارد عمومی هستند. خط آخر به VSCode می گوید که شاخه ی public در پروژه نیاید.

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید