اخبار، مطالب، رویدادهای خدمات و توسعه طراحی سایت رادکام

در طول سالیان درازی که در سمت برنامه نویس، معمار، مدیرفنی و مدیر واحد، در تیم های نرم افزاری کار کرده ام، بسیار پیش آمده است که قبل از اینکه کارمند، شرکت را ترک کند، سیگنال های نارضایتی را دریافت کرده ام و قبل از ترک، علت را با مدیرعامل بررسی کرده ایم تا بتوانیم به از این مورد جلوگیری کنیم.

در خیلی از موارد، برای این کارمند نمی شود کاری کرد، تطمیع توسط سایر شرکت ها، توقعات بیش از اندازه، میل به داشتن کار راحت تر و کم چالش تر برخی از مواردی است که در برابر آنها نمی توان کار مؤثری انجام داد.

تقریبا در ۵۰ درصد موارد (تجربه شخصی) موفق به حفظ نیرو می شویم و در ۵۰ درصد نتوانسته ایم. البته کاملا به این نکته واقف هستیم که انسان موجود بسیار پیچیده ای است و قطعا تجربه ی ما در برخورد با نیروهای انسانی کم است و همیشه در واحد تحت نظر خود، سعی کرده ام که شان انسانی مهندسین حفظ شود و کارمند هر زمانی که تعهدی به شرکت نداشته باشد می تواند شرکت را ترک کند.

با این حال یک توصیه جدی برای همه ی مدیران دارم و آن این است که همه ی مهندسین باید به طور مدام مانیتور شوند، رفتارهای آنها در محیط کار و خارج از محیط کار. همگی حاوی سیگنالهایی است که ممکن است به شما کمک کند. دقت کنید که نباید حالت تجسس داشته باشد و رفتارتان همواره باید محترمانه باشد.

مواردی که احساس می کنم مهم هستند را در ادامه می آورم. ترکیب چند مورد از آیتم ها باید شما را به بررسی بیشتر وضعیت نیروی مدنظر هدایت کند.

  • زیاد دیر میکند یا غیبت دارد.
  • فعالیتش در لینکدین بیشتر از معمول است.
  • رفتارهای مرموز از خود نشان می دهد.
  • زیاد به همه چیز گیر می دهد و همواره معترض است.
  • گاهی هم برعکس می شود و کاملا ساکت می شود و به اصطلاح در لاک خود فرو می رود.
  • سر ساعت پایان کار، به سرعت شرکت را ترک می کند.
  • مرتب از خوبی های دیگران و سایر شرکت ها سخن می گوید.
  • کارهای ساده ای که قبلا انجام می داد را دیگر درست انجام نمی دهد.