سرور مجازی خارج از ایران - اروپا


VPS2 203 203

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

2 vCore پردازنده
2 GB حافظه
50 GB SSD NVMe فضای دیسک
ترافیک نامحدود
VPS4 207 207

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

4 vCore پردازنده
4 GB حافظه
75 GB SSD NVMe فضای دیسک
ترافیک نامحدود
VPS8 202 202

۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان

4 vCore پردازنده
8 GB حافظه
100 GB SSD NVMe فضای دیسک
ترافیک نامحدود
VPS16 182 182

۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
سرور مجازی

4 vCore پردازنده
16 GB حافظه
125 GB SSD NVMe فضای دیسک
ترافیک نامحدود
مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور افزوده خواهد شد.