سرور مجازی اقتصادی ایران


VPS Eco 2 281 281

۶۰۰,۰۰۰ تومان

2 vCore پردازنده
2 GB حافظه
50 GB SSD NVMe فضای دیسک
ترافیک نامحدود
VPS Eco 4 260 260

۷۰۰,۰۰۰ تومان

4 vCore پردازنده
4 GB حافظه
75 GB SSD NVMe فضای دیسک
ترافیک نامحدود
VPS Eco 8 289 289

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

4 vCore پردازنده
8 GB حافظه
100 GB SSD NVMe فضای دیسک
ترافیک نامحدود
مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور افزوده خواهد شد.