سرور مجازی شرکتی ایران


VPS4 28 28

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

4 vCore پردازنده
4 GB حافظه
75 GB SSD NVMe فضای دیسک
ترافیک نامحدود
VPS8 201 201

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

4 vCore پردازنده
8 GB حافظه
100 GB SSD NVMe فضای دیسک
ترافیک نامحدود
VPS16 142 142

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سرور مجازی

4 vCore پردازنده
16 GB حافظه
125 GB SSD NVMe فضای دیسک
ترافیک نامحدود
مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور افزوده خواهد شد.