خرید هاست Node.js Client

تنظیم سفارش
ورود به سایت
تایید سفارش
پرداخت سفارش
پکیج Node.js

فضای دیسک
۲ GB
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد دامنه
۱
تعداد الیاس دامنه
10
کنترل پنل
Plesk
مدیریت فنی و امنیتی توسط رادکام

۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور افزوده خواهد شد.