خرید پکیج هاست VIP و پربازدید

تنظیم سفارش
ورود به سایت
تایید سفارش
پرداخت سفارش
هاست داخل ایران هاست خارج از ایران
هاست ویندوز هاست لینوکس
Business Hosting

فضای دیسک
۱۰ GB
ترافیک ماهیانه
نامحدود
ایمیل
نامحدود
تعداد دامنه
۱
تعداد زیردامنه
نامحدود
تعداد الیاس دامنه
نامحدود
تعداد دیتابیس
۵
کنترل پنل
Plesk
میل سرور
SmarterMail Postfix
پشتیبانی از DotNet 2, 3.5, 4, 4.5 - PHP 5+, 7 پشتیبانی از PHP 5+, 7
مدیریت فنی و امنیتی توسط رادکام

۷,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Premium Hosting

فضای دیسک
۲۰ GB
ترافیک ماهیانه
نامحدود
ایمیل
نامحدود
تعداد دامنه
۱
تعداد زیردامنه
نامحدود
تعداد الیاس دامنه
نامحدود
تعداد دیتابیس
۷
کنترل پنل
Plesk
میل سرور
SmarterMail Postfix
پشتیبانی از DotNet 2, 3.5, 4, 4.5 - PHP 5+, 7 پشتیبانی از PHP 5+, 7
مدیریت فنی و امنیتی توسط رادکام

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Enterprise Hosting

فضای دیسک
۴۰ GB
ترافیک ماهیانه
نامحدود
ایمیل
نامحدود
تعداد دامنه
۱
تعداد زیردامنه
نامحدود
تعداد الیاس دامنه
نامحدود
تعداد دیتابیس
۹
کنترل پنل
Plesk
میل سرور
SmarterMail Postfix
پشتیبانی از DotNet 2, 3.5, 4, 4.5 - PHP 5+, 7 پشتیبانی از PHP 5+, 7
مدیریت فنی و امنیتی توسط رادکام

۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور افزوده خواهد شد.