ماژول نظرسنجی (e-Vote)

ماژولِ نظرسنجی به شما امکان می دهد تا در طراحی سایت خود، نظرسنجی آنلاین برگزار کنید. کلیه نظر سنجی های شما در یک بانک اطلاعاتی در سایت، نگهداری می‌شوند. شما می‌توانید به راحتی با غیرفعال نمودن یک نظرسنجی از نمایش آن در سایت یا پورتال جلوگیری کنید. نظرسنجی های آنلاین به دو صورت قابل برگزارشدن هستند:

 • کاربران به صورت ناشناس(Anonymous) اقدام به رای دادن در سایت می‌نمایند:
  در این حالت کاربران به صورت ناشناس در سایت رای می‌دهند، ولی نتیجه رای گیری چندان قابل اتکاء نیست، چرا که برای جلوگیری از رای دادن مجدد یک کاربر، اطلاعات مورد نظر در Cookie دامنه بر روی رایانه ی کاربر ذخیره می گردد و او به راحتی می تواند با پاک کردن اطلاعات Cookie، دوباره در نظرسنجی سایت شرکت کند و یا آنکه روی رایانه های دیگری اقدام به رای دادن در سایت نماید. بنابراین چندان نباید به نتایج اینگونه نظرسنجی ها اتکاء کرد.
 • تنها کاربرانی که عضو سایت یا پورتال هستند می توانند در رای گیری شرکت نمایند:
  با توجه به اینکه در این حالت رای اخذ شده از کاربر سایت، در بانک اطلاعاتی پورتال ذخیره می شود و می‌توان از شرکت مجدد او در نظرسنجی جلوگیری نمود. نتایج اینگونه نظرسنجی ها کاملا قابل اطمینان هستند ولی با توجه به اینکه اکثر وب سایت ها و پورتالها تعداد اعضای محدودی دارند نتایج آن به یک جامعه آماری کوچک محدود خواهد شد.

ماژول نظرسنجی مانا از هر دو حالت، پشتیبانی می‌کند. بنابراین در طراحی سایت خود بوسیله این ماژول، متناسب با نیاز خود یکی از روشهای بالا را انتخاب و می توانید نظرسنجی مورد نظر را در سایت برگزار نمایید.

ماژول نظرسنجی در طراحی سایت

امکانات ماژول نظرسنجی (e-Vote)

 • برگزاری نظرسنجی آنلاین بصورت چند گزینه ای در پورتال و به تعداد نامحدود
 • تنظیم زمان شروع و خاتمه نظرسنجی
 • تنظیم نمایش نتایج رای گیری در حالت های مختلف
 • محدود کردن نظرسنجی فقط برای اعضای پورتال
 • تنظیم گزینه های نظرسنجی به تعداد نامحدود