ماژول مدیریت تیم

ماژول مدیریت تیم برای مدیران پر مشغله بسیار مناسب است، زیرا با استفاده از این ماژول می‌توانند کارها و یا پروژه ها را به کارمندان خود واگذار کنند، همچنین گزارش کارمندان خود را دریافت کنند و از میزان پیشرفت کار و یا پروژه با خبر شوند.

این ماژول قابلیت اتصال به ماژول پیامک را دارد. به طوری که وقتی که کار (task) به کسی واگذار می‌شود، آن شخص از طریق پیامک از کار واگذار شده با خبر می‌شود، همچنین پس از ارائه گزارش در ماژول مدیریت تیم به مدیر از طریق پیامک اطلاع داده می‌شود.

 

مدیریت تیم در طراحی سایت

امکانات ماژول مدیریت تیم

  • واگذاری کار به اعضای تیم
  • گروه بندی کارها
  • گروه بندی کارمندان
  • مشاهده گزارش کار
  • مشاهده لیست کارها
  • امکان آرشیو کارها
  • امکان امتیاز دهی به کارهای انجام شده
  • امکان اطلاع رسانی با پیامک