ماژول جداول پویا

از طریق ماژول جداول پویا می توان جدول های متعدد طراحی کرد و اطلاعات را به صورت دسته بندی شده وارد نمود، یعنی می توان براحتی سطرها و ستون ها جدول را تعریف کرده و سپس اطلاعات مربوطه را در جدول وارد نمود، همچنین امکان انجام محاسبات نیز برای سطرها و ستون ها فراهم می باشد.طراحی جدول، ورود ونمایش اطلاعات آن در سایت متناسب با طرح مورد نظر در طراحی سایت به راحتی قابل انجام است.

از دیگر امکانات موجود در این ماژول، امکان گزارشگیری و همچنین امکان گرفتن خروجی اکسل (EXCEL) می‌باشد.

ماژول جداول پویا در طراحی سایت

امکانات ماژول جداول پویا

  • ورود اطلاعات در جداول متعدد
  • ایجاد سطرها و ستون های جداول
  • عملیات محاسباتی برای سطرها و ستون ها
  • گزارشگیری
  • دریافت خروجی EXCEL
  • قابلیت تعیین سطوح دسترسی متفاوت برای کاربران
  • امکان جستجوی جداول در داخل ماژول