ماژول آمار بازدیدکنندگان

بطور کلی یکی از نیازهای عمده مدیریت هر وب سایت و پورتال، اطلاع از آمار بازدیدکنندگان آن سایت و پورتال می باشد، اطلاعاتی همچون گزارش تعداد بازدیدکنندگان، مشاهده صفحات، کلید واژه های جستجو شده درموتورهای جستجو و ...که این اطلاعات کمک بزرگی به مشخص شدن محبوبیت سایت، صفحات و محتوای پربیننده، کلید واژه های مؤثر و پرطرفدار و... برای مدیریت سایت و پورتال می نماید.

ماژول آمار بازدیدکنندگان، علاوه بر آمار و گزارش کلی، گزارشهای کاملی از بازدید، کلمات جستجو شده، صفحات مشاهده شده و بازدید از سایر سایتها را بصورت فارسی در اختیار مدیران سایت یا پورتال قرار می دهد.

در پورتال هایی که امکان ایجاد زیر پورتال به تعداد نامحدود را در نرم افزار مانا داشته باشند می تواند گزارش های مربوط به هر زیر پورتال را بصورت جداگانه مشاهده نمایند.

در طراحی وب سایت یا پورتال کادری می توان قرار داد که کاربران نیز بتوانند برخی از این گزارش ها را مشاهده نمایند.

Stats

امکانات ماژول آمار بازدیدکنندگان

  • آمار گزارش کلی سایت، تعداد بازدیدکنندگان، کلمات جستجو شده در موتورهای جستجو، تعداد صفحات مشاهده شده و بازدید از طریق سایر سایتها بصورت فارسی
  • امکان مشاهده برخی از گزارش ها همچون تعداد کل بازدیدکنندگان، تعداد بازدیدکنندگان روز، بازدید کل صفحه، بازدید روز صفحه و کاربران آنلاین توسط کاربران درخروجی سایت و پورتال
  • امکان ارائه گزارش ها برای زیر سایت های زیرمجموعه بصورت جداگانه
  • گزارش بازدید سایت از داخل و خارج کشور به همراه بازدیدهای سازمانی برحسب بازه زمانی بصورت جداگانه
  • امکان گرفتن خروجی Excel از گزارش بازدید سایت و پورتال
  • نمایش کلمات جستجو شده و گزارش صفحات مشاهده شده در داخل و خارج کشور و بازدیدهای سازمانی، برحسب بازه زمانی بصورت جداگانه
  • امکان مشاهده فهرست لاگ فایلها