ماژول اطلاعات کارکنان و چارت سازمانی

در هنگام طراحی سایت ممکن است مایل باشید تا اطلاعات رزومه ای و قابل انتشار مدیران و گاهی کارکنان خود را در قالب چارت سازمانی در پورتال منتشر نمایید. حتی ممکن است بخواهید اطلاعات رزومه ای افراد دیگری را در پورتال خود قرار دهید.

این ماژول دقیقا همان چیزی است که شما لازم دارید. به کمک ماژولِ کارکنان و چارت سازمانی قادر خواهید بود سمت های شغلی را تعریف نمایید و این سمت ها را گروه بندی نمایید، اطلاعات افراد را به راحتی وارد کنید و با چند کلیک ساده برای افراد، سمت تعیین کنید. حتی امکان اینکه بیش از یک فرد را به یک سمت تخصیص دهد ، نیز وجود دارد. در واقع در طراحی سایت، این فرایند منتهی به تشکیل نمودار سازمانی شما در پورتال خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعات این ماژول در بخش های عمومی سایت یا پورتال، صفحاتی متناسب طراحی و راه اندازی خواهد شد.
نکات سئو(SEO) در سازگاری با موتورهای جستجو در این صفحات هنگام طراحی سایت به طور کامل رعایت خواهد شد.

اطلاعات کارکنان و چارت سازمانی در طراحی سایت

امکانات ماژول اطلاعات کارکنان و چارت سازمانی

  • امکان گروه بندی کارکنان و سمت ها
  • امکان تعریف سمت
  • امکان اضافه کردن کارمند به صورت نامحدود
  • امکان نمایش چارت سازمانی به صورت برداری
  • امکان نمایش چارت سازمانی به صورت درختی
  • امکان نمایش کارکنان یک گروه 
  • امکان نمایش لیست کارمندان