ماژول نمایش سایت های دیگر

ماژول نمایش سایت های دیگر، در طراحی سایت امکان نمایش صفحاتی از  وب سایت ها یا پورتال های دیگر را در سایت یا پورتال شما فراهم می‌کند.

منظور از نمایش سایت های دیگر در پورتال، نمایش آدرس آنها نمی باشد. یعنی در داخل کادری که ماژول نمایش سایت های دیگر در خروجی پورتال نمایش می دهد ساختار کامل وب سایتهای دیگر، عیناً مانند آنچه که در روی وب قرار دارد، قابل ارائه می باشد.

نمایش سایت های دیگر در طراحی سایت