ماژول ارتباط با مدیران

در بسیاری مواقع نمایش ایمیل مدیران در سایت یا پورتال، امکان سوء استفاده سودجویان برای ارسال ایمیل های تبلیغاتی را فراهم آورده و موجب نارضایتی مدیران از دریافت انبوه ایمیل های ناخواسته گردد.

از طریق ماژول ارتباط با مدیران این مشکل برطرف شده است، یعنی پس از ذخیره شدن آدرس ایمیل مربوط به مدیران در این ماژول، اعضای سایت  پورتال می توانند بطور مستقیم (البته بدون دیدن  ایمیل مدیر) از طریق یک فرم الکترونیکی درخواست های خود را برای آنها ارسال نمایند. این فرم متناسب با طراحی سایت شما در صفحه مورد نظر درج می گردد.

ارتباط با مدیران در طراحی سایت

امکانات ماژول ارتباط با مدیران

  • ارسال درخواست کاربران به پست الکترونیک مدیران از طریق فرم الکترونیکی بصورت مجزا
  • نگهداری پست الکترونیک مدیران در بانک اطلاعاتی
  • عدم نمایش پست الکترونیک مدیران در پورتال