ماژول پیوندها

امروزه در هر سایتی که طراحی می شود، معمولا بخشی با نام سایتهای مرتبط، لینکهای مرتبط، پیوندها، سایتهای دیگر و امثال این دیده می شوند. این بخش از سایت معمولا لینک به سایتهای همکار و یا سایتهایی که با موضوع سایت ما ارتباط موضوعی دارند را نگهداری می کند.

ماژول پیوندها به شما اجازه می دهد تا در طراحی سایت خود، به راحتی لینک به سایر سایتهای مدنظر خود را ثبت کنید. علاوه بر این امکان دسته بندی لینکهای وارد شده نیز در این ماژول وجود دارد.

پیوندها در طراحی سایت

امکانات ماژول پیوندها

  • نگهداری لینک وب سایتهای دیگر به همراه تصویر و توضیحات مربوط به آن ها
  • دسته بندی موضوعی وب سایتها
  • امکان جستجوی اختصاصی داخل ماژول