ماژول کتابخانه

ماژول کتابخانه امکان معرفی کتاب ها را در سایت یا پورتال فراهم می سازد ، یعنی از طریق آن می توان کتاب ها را بصورت دسته بندی شده ، به همراه شناسنامه در سایت یا پورتال ارائه نمود.
امکان جستجوی اختصاصی از دیگر امکانات موجود در این ماژول می باشد. در طراحی سایت این ماژول نکات سئو به خوبی در نظر گرفته شده اند و این امر اطلاعات کتابخانه را علاوه بر جستجو اختصاصی، در دسترس مراجعه کنندگان از طریق جستجوگرهای اینترنتی نیز قرار می‌دهد.

ماژول کتابخانه در طراحی سایت

امکانات ماژول کتابخانه

  • معرفی کتابها به همراه شناسنامه آنها
  • دسته بندی کتابها
  • جستجوگر اختصاصی در داخل ماژول