ماژول درخواست همکاری (استخدام)

برای مدیریت بخش استخدام در طراحی سایت یک سازمان می توان از ماژول درخواست همکاری و استخدام استفاده نمود. در این ماژول از طریق یک فرم الکترونیکی اطلاعات عمومی مربوط به متقاضی در سایت  بصورت جداگانه دریافت می‌گردد و سپس رزومه فرد نیز بصورت فرمت .pdf یا .doc دریافت می‌شود و در نهایت تمام اطلاعات در بانک اطلاعاتی سایت ذخیره می‌گردد.

در بانک اطلاعاتی سایت امکاناتی همچون : جستجو، مرتب سازی برحسب رزومه، جنسیت، زمینه همکاری و مدرک تحصیلی در نظر گرفته شده است.

حال سوالی که معمولاً پیش می آید اینست که آیا می توان از طریق ماژول فرم ساز، فرم الکترونیکی شبیه ماژول استخدام را طراحی کرد یا خیر؟

پاسخ این است که از طریق ماژول فرم ساز می توان فرمی شبیه فرم موجود در استخدام را طراحی نمود ولی امکان ارسال فایل رزومه و همچنین امکانات موجود در بانک اطلاعاتی ماژول استخدام که در بالا به آنها اشاره شد، همچون جستجو و مرتب سازی و ... را نخواهد داشت.

ماژول استخدام در طراحی سایت

امکانات ماژول درخواست همکاری (استخدام)

  • دریافت اطلاعات عمومی متقاضیان استخدام و ذخیره در بانک اطلاعاتی
  • دریافت رزومه متقاضی بصورت فرمت .pdf و .doc
  • امکاناتی همچون : جستجو، مرتب سازی برحسب رزومه، جنسیت، زمینه همکاری و مدرک تحصیلی در بانک اطلاعاتی