ماژول بانک ایده ها

ماژول بانک ایده‌ها به عنوان بانک اطلاعاتی برای دریافت و ثبت ایده ها در موضوعات مختلف از کاربران، در طراحی سایت و پورتال مورد استفاده قرار می گیرد. ابتدا مدیر سایت موضوعات مورد نظر را در دسته بندی های مختلف از طریق نرم افزار مانا و ماژول بانک ایده ها در خروجی سایت منتشر می کند، سپس کاربران ایده های خود را در مورد آن موضوعات از طریق فرم الکترونیکی موجود در سایت ثبت نموده که پس از تایید مدیر سایت در خروجی سایت نمایش داده می‌شود تا کاربران دیگر بتوانند آنها را مشاهده نموده و به هر کدام از ایده ها بصورت جداگانه امتیاز داده و نظرات خود را ارسال نمایند.

محبوب ترین ایده ها با توجه به میانگین امتیازات کاربران سایت مشخص می‌گردند و در خروجی سایت نمایش داده می‌شوند. ایده های جدید نیز در بخش دیگر در وب سایت قابل نمایش می‌باشند.
در تولید این ماژول از تکنولوژی Ajax در خروجی سایت برای سادگی کاربری آن استفاده شده است و نیز نکات سئو در طراحی سایت این ماژول رعایت شده است تا ترافیک کاربران موتورهای جستجو را به سایت وارد نماید.

بانک ایده های در طراحی سایت

امکانات ماژول بانک ایده ها

  • ارائه موضوعات در دسته بندی ها مختلف توسط مدیر سایت و پورتال برای دریافت ایده های کاربران
  • دریافت نظرات و ایده ها کاربران از طریق فرم الکترونیکی در سایت
  • امکان ارسال نظرات و امتیازدهی کاربران به ایده های ثبت شده در سایت
  • امکان انتشار یا خروج از انتشار ایده های ارسالی توسط مدیر سایت
  • انتشار ایده های ارسالی کاربران پس از تایید مدیر سایت در خروجی وب سایت
  • نمایش محبوب ترین و جدیدترین ایده ها بصورت جداگانه در سایت