ماژول دفتر مهمان

دفتر مهمان به دفتری گفته می‌شود که در مراسم های رسمی توسط مهمانان آن مراسم امضا می‌شود. در طراحی سایت دفتر مهمان صفحه ای است که بازدیدکنندگان آن وب سایت می‌توانند نظرات خود را در مورد وب سایت در آن صفحه یادداشت نمایند، همچنین بازدیدکنندگان می‌توانند نظرات اشخاص دیگر را در این صفحه مشاهده نمایند.

ماژول دفتر مهمان به شما امکان ساخت یک صفحه و دریافت نظرات بازدیدکنندگان و همچنین مشاهده نظرات دیگر بازدید کنندگان را می‌دهد. همچنین نظرات مثبت بازدیدکنندگان تاثیر زیادی برای استفاده از وب سایت شما می‌گذارد و باعث جذب بازدیدکنندگان به وب سایت شما دارد.

ماژول دفتر مهمان در طراحی سایت

امکانات ماژول دفتر مهمان

  • امکان دریافت یادداشت های بازدیدکنندگان
  • امکان نمایش یادداشت ها 
  • امکان تایید و یا رد نظرات توسط مدیر وب سایت