ماژول تقویم و مناسبتها

ماژولِ تقویم و مناسبتها یک تقویم آنلاین هجری شمسی را در طراحی سایت، در اختیار پورتال شما قرار می دهد. به علاوه اینکه این ماژول دارای بانک اطلاعاتی کاملی از وقایع و رخداد های هر روز می باشد که تحت عنوان مناسبتها در این ماژول مدیریت می شوند. مناسبتهای هر روز در سه رده تقویمی زیر نگهداری می شوند:

  • هجری شمسی
  • هجری قمری
  • میلادی

اطلاعات یک رخداد برای یک روز بر حسب اینکه برحسب کدامیک از تقویم ها عنوان می شود، در این ماژول نگهداری می‌گردد و در بخش تقویم با توجه به اینکه چه روزی مورد درخواست بوده و این روز برابر چه روزی در تقویم های دیگر است، مناسبتهای مربوطه استخراج و نمایش داده می‌شوند. بانک اطلاعات مناسبتها قابلیت ویرایش و یا توسعه بوسیله خود شما را دارد. شما می توانید مناسبتهای مورد نظر خود را در این بانک نگهداری کنید. به عنوان مثال برای طراحی سایت با ورود مناسبتها و رخدادهای آموزشی می توانید یک تقویم آموزشی آنلاین برای سایت یا پورتال خود بسازید. همچنین نکات سئو (SEO) در خروجی این ماژول رعایت شده است که امکان ورود ترافیک از موتور جستجو به سایت شما را فراهم می سازد.

ماژول تقویم و مناسبتها در طراحی سایت

امکانات ماژول تقویم و مناسبتها

  • نمایش تقویم و مناسبتهای هر روز به صورت هجری شمسی، قمری و میلادی
  • افزودن مناسبتهای جدید برای هر روز بصورت مجزا
  • امکان جستجو و ویرایش مناسبتها
  • امکان تبدیل تاریخ