ماژول تخفیف وجشنواره

همواره یکی از روش های بازاریابی و جذب مشتری تخفیف می‌باشد. تخفیف می‌تواند به شکل درصدی و یا به شکل یک مبلغ ثابت از کل صورت حساب کسر شود. 

ماژول تخفیف امکان تولید کوپن تخفیف به صورت درصدی و یا یک مبلغ ثابت را به شما می‌دهد. همچنین می توانید یک جشنواره فروش تعریف کنید که روی یک کالای خاص با گروهی از کالاها تخفیف جشنواره اعمال گردد.

کدهای تخفیف تولید شده توسط مدیر وب سایت پس از در اختیار گرفتن کاربران سایت در ماژول فروشگاه اینترنتی قابل استفاده می‌باشند. 

 تخفیف در طراحی فروشگاه اینترنتی

امکانات ماژول تخفیف

  • امکان تولید کد تخفیف درصدی
  • امکان تولید کد تخفیف به صورت مبلغ ثابت 
  • امکان تعیین تاریخ اعتبار برای کدهای تخفیف
  • امکان اختصاص کد تخفیف به یک کاربر خاص