ماژول کتابخانه دیجیتال

ماژول کتابخانه دیجیتال امکان ارائه ساختار کامل کتابها را بصورت تصویری و متنی در طراحی سایت یا پورتال فراهم می آورد، یعنی می‌توان علاوه بر اطلاعات مربوط به شناسنامه کتاب، تمام محتویات صفحات کتاب به همراه فهرست موضوعات را مشابه خود کتاب، بصورت متنی و تصویری در سایت یا پورتال ارائه داد. معمولاً کتابهای خطی و قدیمی که بصورت متنی قابل ارائه نیستند، بصورت تصویری در دسترس کاربران سایت یا پورتال قرار داده می شوند. در طراحی این ماژول نکات سئو به خوبی رعایت شده اند تا اطلاعات در معرض موتورهای جستجوگر قرار گیرند.

ماژول کتابخانه دیجیتال در طراحی سایت

امکانات ماژول کتابخانه دیجیتال

  • ارائه تمام محتویات صفحات کتابها بصورت متنی و تصویری
  • صفحه بندی و اختصاص شماره برای صفحات
  • ارائه شناسنامه کتابها
  • جستجوی کتابها و صفحات آن ها
  • دسته بندی موضوعی کتابها