ماژول فرم ساز

ماژولِ فرم ساز، بانک اطلاعاتی فرم های در گردش در سایت سازمان می‌باشد. در طراحی سایت ماژولِ فرم ساز به شما اجازه می‌دهد تا فرم های سازمانی را به صورت دلخواه و با استفاده از فیلد های پیش فرض به راحتی طراحی کنید و در سایت به نمایش بگذارید.

در این ماژول می‌توان فیلدهای مختلف را در یک فرم ایجاد و قسمت های مختلف یک فرم را در یک پنل دسته بندی نمایید. همچنین امکان اعتبار سنجی هر فیلد به وسیله ی Regex وجود دارد. همچنین امکان تست فرم و مشاهده شکل ظاهری فرم طراحی شده پس از طراحی فرم و قبل انتشار فرم در وب سایت برای مدیر وب سایت فراهم است.

پس از تکمیل فرم ها توسط کاربران در این ماژول، اطلاعات و فیلدهای فرم های تکمیل شده در بانک اطلاعاتی وب سایت ذخیره می‌شود، که کاربران می توانند بعد از تکمیل فرم با استفاده از کد پیگیری فرم خود فرم تکمیل شده توسط خود را  ویرایش و یا پاسخ داده شده توسط مدیر وب سایت به آن فرم را مشاهده کنند، این فرم ها توسط مدیر وب سایت نیز قابل ویرایش است.

در ماژول فرم ساز امکان گزارش گیری از فرم ها به صورت بسیار پیشرفته وجود دارد، به طوری که در گزارش گیری از فرم ها می‌توان، از فیلد های یک فرم به صورت جداگانه گزارش تهیه کرد، همچنین در گزارش گیری از فرم ها می‌توان برای فیلد ها شرط تعیین نمود و بر اساس شرط ها گزارش گیری نمود.

 

 

 در طراحی سایت DB-form

امکانات ماژول فرم ساز

  • طراحی فرم به صورت دلخواه
  • وجود فیلدهای مختلف به صورت پیشفرض
  • امکان تعریف پنل برای دسته بندی فیلدهای یک فرم
  • امکان تست و پیش نمایش فرم
  • امکان مشاهده فرم های ارسال شده توسط مدیر
  • امکان پیگیری فرم توسط کاربر
  • امکان پاسخ به فرم کاربر توسط مدیر
  • امکان گزارش گیری بسیار پیشرفته
  • امکان خروجی گزارش به صورت اکسل
  •  طراحی فرم به صورت واکنشگرا