ماژول مدیریت شرکت ها

ماژول شرکت‌ها برای معرفی شرکت‌های زیر مجموعه و یا مرتبط با یک سازمان در طراحی سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات مربوط به مدیریت شرکت، زمینه فعالیت، اطلاعات تماس به همراه اختصاص آلبوم تصاویر و همچنین اخبار مرتبط از جمله مطالبی است که از طریق ماژول شرکت ها در بانک اطلاعاتی سایت ذخیره می‌گردد.
دسته بندی موضوعی شرکت ها بر حسب نوع فعالیت شرکت ها نیز امکانپذیر می‌باشد.

company

امکانات ماژول مدیریت شرکت ها

  • دسته بندی موضوعی شرکت ها بر حسب نوع فعالیت
  • امکان معرفی شرکت، مدیریت، زمینه فعالیت، اطلاعات تماس
  • امکان اختصاص آلبوم تصاویر برای هر شرکت
  • امکان نمایش اخبار مرتبط با هر شرکت
  • جستجوی اختصاصی در داخل ماژول و خروجی سایت و پورتال بر حسب دسته بندی موضوعی نوع فعالیت و همچنین کلید واژه مرتبط