ماژول مدیریت کسب و کار ها

ماژول کسب و کار ها برای معرفی و ایجاد دایرکتوری کسب و کار های زیر مجموعه و یا مرتبط با یک موصوع و دسته بندی در طراحی سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات مربوط به مدیریت شرکت و کسب و کار، زمینه فعالیت، اطلاعات تماس به همراه اختصاص آلبوم تصاویر و همچنین اخبار مرتبط از جمله مطالبی است که از طریق ماژول کسب و کار ها در بانک اطلاعاتی وب سایت ذخیره می‌گردد.
دسته بندی موضوعی شرکت و کسب و کار ها بر حسب نوع فعالیت آن نیز امکانپذیر می‌باشد.

company

امکانات ماژول مدیریت Page برای کسب و کار ها

  • دسته بندی موضوعی کسب و کار ها بر حسب نوع فعالیت
  • امکان معرفی شرکت، مدیریت، زمینه فعالیت، اطلاعات تماس
  • امکان اختصاص آلبوم تصاویر برای هر شرکت
  • امکان نمایش اخبار مرتبط با هر شرکت
  • جستجوی اختصاصی در داخل ماژول و خروجی سایت و پورتال بر حسب دسته بندی موضوعی نوع فعالیت و همچنین کلید واژه مرتبط