ماژول دفتر تلفن و آدرس

در طراحی وب سایت می‌توانید تلفن ها و آدرس های افراد یا شرکت های همکار خود را در وب سایت به اشتراک بگذارید. ماژول دفتر تلفن و آدرس این امکان را به راحتی و به صورت پویا برای وب سایت فراهم می‌کند.

ویژگی دیگر این ماژول ذخیره تلفن ها و آدرس های مورد نیاز شرکت به صورت داخلی برای کاربران بخش مدیریت وب سایت (کاربران مانا) می‌باشد. یکی از مزیت های این کار بی نیاز شدن از دفتر تلفن ها به صورت فیزیکی و کاغذی می‌باشد. همچنین با این کار در مکان های مختلف تنها با دسترسی به اینترنت و ورود به مانا می‌توانید به تلفن ها و آدرس ها دسترسی داشته باشید.

 یکی دیگر از کاربردهای این ماژول، استفاده از تلفن های ثبت شده در آن برای ارسال پیامک از طریق ماژول پیامک می‌باشد.

دفتر تلفن و آدرس

امکانات ماژول دفتر تلفن و آدرس

  • ذخیره تلفن، آدرس، کدپستی، ایمیل و ...
  • اضافه کردن تصویر به مخاطبان 
  • گروه بندی مخاطبان