ماژول اوقات شرعی

ماژول اوقات شرعی در طراحی سایت برای محاسبه و نمایش اوقات شرعی در پورتال مورد استفاده قرار می گیرد.

اوقات شرعی به افق مرکز استانها قابل تنظیم و نمایش می باشد، همچنین امکان محاسبه اوقات شرعی مرکز استانها در تمام روزهای سال بصورت جداگانه نیز برای کاربران در پورتال قرار داده شده است.

جدول اوقات شرعی برای یکماه آینده نیز در پورتال و بصورت لینک جداگانه قرار گرفته است.

یکی از امکانات جالب در نظرگرفته شده به همراه نمایش اوقات شرعی، امکان پخش اذان می باشد، مدیر پورتال می تواند موذن مورد نظر خود را از بین فهرست قرار داده شده انتخاب نماید تا در زمان اذان پخش گردد، امکان قطع وپخش صدای اذان نیز برای کاربران امکان پذیر می باشد.

ماژول اوقات شرعی

امکانات ماژول اوقات شرعی

  • امکان محاسبه و نمایش اوقات شرعی مرکز استانها درپورتال
  • امکان محاسبه اوقات شرعی مرکز استانها در تمام روزهای سال بصورت جداگانه
  • نمایش جدول اوقات شرعی برای یکماه آینده در پورتال
  • امکان پخش اذان و انتخاب موذن مورد نظر توسط مدیر پورتال از بین فهرست قرار داده شده